Złożoność systemu kanałowego pierwszego zęba trzonowego szczęki

Złożoność systemu kanałowego pierwszego zęba trzonowego szczęki

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 24.00 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
MS 2023; 12: 8-19.

REPORTAŻ KLINICZNY
Złożoność systemu kanałowego pierwszego zęba trzonowego szczęki na przykładzie rewizji leczenia kanałowego zęba 16 połączonej z różnymi technikami pokonywania złamanych narzędzi

The complexity of the root canal system of the maxillary fi rst molar on the example of revision root canal treatment of tooth 16 combined with various techniques for overcoming broken tools

Agnieszka Kwiatkowska

Streszczenie
W artykule zwrócono uwagę na złożoność systemu kanałowego pierwszego zęba trzonowego szczęki na przykładzie rewizji leczenia endodontycznego zęba 16 połączonej z różnymi technikami pokonywania złamanych narzędzi. Na wczesnym etapie, po zakończeniu leczenia, zaobserwowano ustąpienie dolegliwości bólowych i rozpoczęcie procesu gojenia.

Abstract
The article draws attention to the complexity of the root canal system of the maxillary fi rst molar on the example of revision of endodontic treatment of tooth 16 combined with various techniques for repairing broken instruments. At an early stage, after completion of treatment, the pain subsided and the healing process began.

Hasła indeksowe: pierwszy ząb trzonowy szczęki, leczenie endodontyczne, złamane narzędzia

Key words: maxillary fi rst molar, endodontic treatment, broken tools

poprzedni artykuł