Rekonstrukcja protetyczna utraconej estetyki uśmiechu

Rekonstrukcja protetyczna utraconej estetyki uśmiechu

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 24.00 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
MS 2023; 9: 46-51.

REPORTAŻ KLINICZNY
Rekonstrukcja protetyczna utraconej estetyki uśmiechu. Licówki z KATANA™ Zirconia UTML oraz korona na implancie, cementowane na PANAVIA™ Veneer LC

Restoring a patient’s lost aesthetic dental appearance KATANA™ Zirconia UTML veneers and crown on zirconia implant cemented with PANAVIA™ Veneer LC

Bassem Jaidane

Materiały pochodzą z wewnętrznych zasobów i są własnością firmy Kuraray Noritake.

Wywiad i opis przypadku
Pacjentka, 29 lat, pochodząca z tunezyjskiego Sahelu, pracująca jako inżynier we Francji, bez znaczącej historii patologicznej uzębienia, zgłosiła się na wizytę w styczniu 2023 r. z powodu problemu estetycznego w jej uśmiechu. W badaniu wewnątrzustnym stwierdzono dobrą higienę jamy ustnej, zdrowe dziąsła, ale dość cienki biotyp dziąsła oraz wystającą z łuku koronę cyrkonową na implancie w okolicy prawego zęba siecznego centralnego szczęki (ryc. 1 i 2).

Podczas wstępnego wywiadu okazało się, że implant w okolicy prawego zęba siecznego centralnego został wszczepiony w 2020 r. Dentysta prowadzący wcześniej leczenie opuścił terytorium Tunezji, w związku z czym pacjentka nie posiadała żadnego dokumentu ani referencji do wszczepionego implantu, a chciała „wyprostować” koronę oraz poprawić estetykę uśmiechu przed planowanym ślubem, który miał odbyć się 10 dni od naszej pierwszej konsultacji.

Plan leczenia
Po uzyskaniu zgody pacjentki i ustaleniu wskazań do zastosowania licówek ze względów estetycznych, rozpoczęto leczenie. Zgodnie z planem leczenia siedem zębów przednich szczęki (od pierwszego zęba przedtrzonowego do pierwszego zęba przedtrzonowego) powinno zostać poddanych preparacji (głębokość: 0,1 do 0,3 mm) w celu zastosowania licówek wykonanych z materiału KATANA™ Zirconia UTML. W przypadku implantu w okolicy prawego zęba siecznego centralnego zaplanowano zastąpienie istniejącej odbudowy protetycznej koroną wykonaną także z materiału KATANA™ Zirconia UTML bez wymiany łącznika. Wynikało to z braku informacji o typie implantu oraz z braku czasu.

Piśmiennictwo

1. Nadal PF, Di Bacco G, Chesnot J. Publié Restaurations esthétiques grâce à la technique du cut-back. Paru dansL‘Information Dentaire. 2019;23:28-29.

2. Igiel C, Weyhrauch M, Mayer B i wsp. Effects of ceramic layer thickness, cement color, and abutment tooth color on color reproduction of feldspathic veneers. Int J Esthet Dent. 2018;13(1):110-119.

3. Sarmento HR, Campos F, Sousa RS i wsp. Influence of Air-Particle Deposition Protocols on the Surface Topography and Adhesion of Resin Cement to Zirconia. Acta Odontol Scand. 2014;72(5):346-53.

4. Kwon SJ, Lawson NC, McLaren EE i wsp. Comparison of the Mechanical Properties of Translucent Zirconia and Lithium Disilicate. J Prosthet Dent. 2018;120(1):132-137.

5. Alothman Y, Bamasoud MS. The Success of Dental Veneers According To Preparation Design and Material Type. Open Access Maced J Med Sci. 2018;6(12):2402-2408.

6. Blatz MB, Vonderheide M, Conejo J. The Effect of Resin Bonding on Long-Term Success of High-Strength Ceramics. J Dent Res. 2018;97(2):132-139.

7. Souza R, Barbosa F, Araújo G i wsp. Ultrathin monolithic zirconia veneers: reality or future? Report of a clinical case and one-year follow-up. Oper Dent.2018;43(1):3-11.

8. Yoshihara K, Nagaoka N, Okihara T i wsp. Functional monomer impurity affects adhesive performance. Dent Mater.2015;31(12):1493-501.

9. Takahashi K, Yoshiyama T, Yokoyama A i wsp. Effect of decontamination materials on bond strength of saliva-contaminated CAD/CAM resin block and dentin. Dent Mater J. 2022;41(4):601-607.

10. Soares PM, Cadore-Rodrigues AC, Packaeser MG i wsp. Masking ability of implant abutment substrates by using different ceramic restorative systems. J Prosthet Dent. 2022;128(3):496.e1-496.e8.