Regeneracja rozległego ubytku tkanek przyzębia

Regeneracja rozległego ubytku tkanek przyzębia

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 24.00 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
MS 2023; 9: 18-21.

OPIS PRZYPADKU
Regeneracja rozległego ubytku tkanek przyzębia wierzchołkowego w następstwie przeprowadzonego leczenia kanałowego


Regeneration of large lesion of periapical tissue as a result of the performed root canal treatment

Michał Rawicki

Streszczenie
W niniejszym artykule przedstawiono sposób postępowania z rozległym defektem tkanek w obrębie wyrostka zębodołowego szczęki, w okolicy zęba 12. Jego dwuletnie leczenie przeprowadzono w sposób zachowawczy bez ingerencji chirurgicznej.

Abstract
In this article a method of proceeding with an extensive tissue defect within the maxillary alveolar process near tooth 12 is presented. His two-year treatment was carried out conservatively without a surgical intervention.

Hasła indeksowe: leczenie endodontyczne, leczenie kanałowe, regeneracja tkanek przyzębia, regeneracja kości

Key words: endodontic treatment, root canal treatment, periodontal tissue regeneration, bone regeneration