Nietypowa anatomia kanałów korzeniowych spotykana w codziennej praktyce endodoncji mikroskopowej

Nietypowa anatomia kanałów korzeniowych spotykana w codziennej praktyce endodoncji mikroskopowej

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 24.00 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
MS 2023; 5: 52-55.

OPIS PRZYPADKU
Nietypowa anatomia kanałów korzeniowych spotykana w codziennej praktyce endodoncji mikroskopowej

Unusual anatomy of the root canals found in everyday practice of endodontics in microscope

Dorota Kałużna, Małgorzata Kałużna-Różańska

Streszczenie
Endodoncja jest dziedziną stomatologii wymagającą dokładności i wyczulenia, gdyż każdy przypadek jest inny, a liczba kanałów korzeniowych jest nieprzewidywalna. W systemie kanałowym pierwszego zęba trzonowego szczęki najczęściej (od 50% do 90%) obecne są cztery kanały. Nieco rzadziej występują trzy kanały, a pięć kanałów może pojawić się w około 2% zębów. W pracy opisano przypadek leczenia kanałowego zęba szóstego górnego z nietypową liczbą kanałów korzeniowych.

Abstract
Endodontics is a field of dentistry that requires accuracy and sensitivity, as each case is different and the number of root canals is unpredictable. In the canal system of the first maxillary molar, four canals are most often present (50% to 90%). Three canals are less common, and five canals may appear in about 2% of the teeth.
The paper describes a case of root canal treatment of the sixth upper tooth with an unusual number of root canals.

Hasła indeksowe: leczenie kanałowe, kanały korzeniowe, morfologia systemu kanałowego, pierwszy ząb trzonowy szczęki

Key words: root canal treatment, root canals, morphology of root canal system, maxillary first molar

Piśmiennictwo

  1. Arabska-Przedpełska B, Pawlicka H. Współczesna endodoncja w praktyce. Łódź: Bestom; 2012.