Akcesoria niezbędne do wykonania prawidłowej dokumentacji fotograficznej

Akcesoria niezbędne do wykonania prawidłowej dokumentacji fotograficznej

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 24.00 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
MS 2022; 11: 43-49.


ARTYKUŁ Z CYKLU
Część 4. Akcesoria niezbędne do wykonania prawidłowej dokumentacji fotograficznej

Part 4. Accessories necessary to achieve a correct photographic documentation

Faustyna Nieroda, Magdalena Ungiert, Anna Walendzik, Leszek Szalewski

Streszczenie
Fotografia stomatologiczna coraz częściej stanowi niezastąpiony element dokumentacji medycznej w gabinecie stomatologicznym. Zdjęcia pacjentów są wykorzystywane do planowania i kontroli poszczególnych etapów leczenia. Prawidłowo wykonane potrafią pomóc w postawieniu trafnej diagnozy. Niezwykle istotnym elementem jest powtarzalność wykonywanych fotografii. Muszą one w sposób jasny i czytelny przedstawiać stan jamy ustnej pacjenta. To właśnie dzięki wykorzystaniu akcesoriów, jakimi są lusterka stomatologiczne, retraktory i kontrastory, lekarz ma możliwość zwiększenia pola obrazowania, co pozwala na uwidocznienie lepszego zakresu widocznych tkanek i ma korzystny wpływ na jakość wykonanej fotografii. Jest to tożsame z dokładniejszą dokumentacją medyczną. Obecnie na rynku dostępny jest cały przekrój akcesoriów fotograficznych, które można wykorzystywać do pracy w gabinecie. Istotne jest, aby były one odpowiednio dobrane do pacjenta – rozmiaru jego jamy ustnej, jak i do kadru.

Abstract
Dental photography is more often used as a key element of medical records in dental offices. Moreover patients’ pictures are increasingly used during planning and checkups of treatment’s steps. When made correctly can help in diagnosis. The most crucial thing is repeatability of those pictures. They need to clearly and accessible present the condition of the patient’s oral cavity. Thanks to accessories such as dental mirrors, retractors and contrastors the dentist gains a possibility of enlarging the picture frame. This allows to show a better range of tissues and is beneficial for the picture’s quality which equals in more detailed medical records. Nowadays the market is full of accessories which dentists can use in their practice. But it is also crucial that they are properly selected for the patient, the size of their mouth and for the picture frame.

Hasła indeksowa: retraktory, lusterka, fotografia stomatologiczna, kadr, dokumentacja medyczna

Key words: retractors, dental mirrors, dental photography, picture frame, medical records

Piśmiennictwo

  1. Ahmad I. Essentials of Dental Photography. New Jersey: John Wiley and Sons Ltd; 2019.
  2. Sheridan P. Clinical Photography In Dentistry: A New Perspective. Batavia: Quintessence Publishing; 2019.
  3. Millar B, Levine JB, Borczyk D. Stomatologia estetyczna - smile design. Estetyka zintegrowana z funkcją. Wrocław: Edra Urban & Partner; 2017.
  4. Ahmad I. Digital dental photography. Part 8: intra-oral set-ups. Br Dent J. 2009; 207(4): 151–157.