Istota płukanek do jamy ustnej z olejkami eterycznymi (...)

Istota płukanek do jamy ustnej z olejkami eterycznymi (...)

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 24.00 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
MS 2022; 11: 50-54.


Istota płukanek do jamy ustnej z olejkami eterycznymi (OE) w codziennych zabiegach higienizacyjnych

The essence of mouthwashes with essential oils (EO) in daily hygiene procedures

Natalia Stefanik, Rafał Wiench

Streszczenie
Profilaktyka próchnicy i chorób przyzębia poprzez odpowiednią higienę jamy ustnej stanowi najistotniejszy fragment całej profilaktyki stomatologicznej. Złotym standardem kontroli biofilmu bakteryjnego są metody mechaniczne, jednak ich skuteczność jest ograniczona. Stosowanie płukanek jako dodatkowego elementu higieny jamy ustnej daje lepsze efekty niż używanie wyłącznie środków mechanicznych. Celem pracy jest przedstawienie przeglądu piśmiennictwa dotyczącego stosowania płukanek do jamy ustnej z olejkami eterycznymi (OE), jako zasadnego elementu codziennych zabiegów higienizacyjnych.

Abstract
The prevention of caries and periodontal diseases through appropriate oral hygiene is the most important part of the entire dental prophylaxis. The “gold standard” of bacterial biofilm control are mechanical methods, but their effectiveness is limited. The use of rinses as an additional element of oral hygiene gives better results than using only mechanical means. The aim of the study is to present
a review of the literature on the use of mouthwashes with essential oils (EO) as a legitimate element of daily hygiene procedures.

Hasła indeksowe: płukanki do jamy ustnej, olejki eteryczne, Listerine®, skuteczność

Key words: mouthwashes, essential oils, Listerine®, efficacy

Nr akceptacji: PL-LI-2200095

Piśmiennictwo

 1. Slot DE, Wiggelinkhuizen L, Rosema NA i wsp. The efficacy of manual toothbrushes following a brushing exercise: a systematic review. Int J Dent Hyg. 2012; 10(3): 187-197.
 2. Rosema N, Slot DE, van Palenstein Helderman WH i wsp. The efficacy of powered toothbrushes following a brushing exercise: a systematic review. Int J Dent Hyg. 2016; 14(1): 29-41.
 3. Lang NP, Attstrom R, Loe H. Proceedings of the European Workshop on Mechanical Plaque Control. Quintessence: London; 1998.
 4. Morris AJ, Steele J, White DA. The oral cleanliness and periodontal health of UK adults in 1998. Br Dent J. 2001; 191(4): 186-192.
 5. Williams K, Ferrante A, Dockter K i wsp. One- and 3-minute plaque removal by a battery-powered versus a manual toothbrush. J Periodontol. 2004; 75(8): 1107-1113.
 6. Christensen LB, Petersen PE, Krustrup U i wsp. Self- reported oral hygiene practices among adults in Denmark. Community Dent Health. 2003; 20(4): 229-235.
 7. Segelnick SL. A survey of floss frequency, habit and technique in a hospital dental clinic & private periodontal practice. NY State Dent J. 2004; 70(5): 28-33.
 8. American Dental Association. 2003 public opinion survey: Oral health of the US population. Chicago: American Dental Association; 2004.
 9. Bakdash B. Current patterns of oral hygiene product use and practices. Periodontol 2000. 1995; 8: 11-14.
 10. Hugosan A, Norderyd O, Slotte C i wsp. Oral hygiene and gingivitis in a Swedish adult population 1973, 1983 and 1993. J Clin Periodontol. 1998; 25(10): 807-812.
 11. Mandel ID. Chemotherapeutic agents for controlling plaque and gingivitis. J Clin Periodontol. 1988; 15(8): 488-498.
 12. Barnett ML. The role of therapeutic antimicrobial mouthrinses in clinical practice. Control of supragingival plaque and gingivitis. J Am Dent Assoc. 2003; 134(6): 699-704.
 13. Serrano J, Escribano M, Roldán S i wsp. Efficacy of adjunctive anti-plaque chemical agents in managing gingivitis: a systematic review and meta-analysis. J Clin Periodontol. 2015; 42(Suppl 16): S106-S138.
 14. Figuero E, Herrera D, Tobías A i wsp. Efficacy of adjunctive anti-plaque chemical agents in managing gingivitis: A systematic review and network meta-analyses. J Clin Periodontol. 2019; 46(7): 723-739.
 15. Kwiatkowska A, Mielczarek A, Gajewski T. Wykorzystanie olejków eterycznych w środkach do higieny jamy ustnej. Nowa Stomatol. 2017; 22(3): 148-155.
 16. Konopka T, Ziętek M. Błędy w kompleksowym leczeniu zapaleń przyzębia. Czas Stomat. 2005; 58(11): 786-797.
 17. Gunsolley JC. A meta-analysis of six-month studies of antiplaque and antigingivitis agents. J Am Dent Assoc. 2006; 137(12): 1649-1657.
 18. Baratta MT, Dorman HJ, Deans SG i wsp. Antimicrobial and antioxidant properties of some commercial essential oils. Flavour Fragr J. 1998; 13: 235-244.
 19. Sender-Janeczek A, Ziętek M. Miejscowe zastosowanie antyseptyków i antybiotyków w leczeniu przewlekłego zapalenia przyzębia – przegląd piśmiennictwa. Dent Med Probl. 2007; 44(3): 96-102.
 20. Charles CH, Mostler KM, Bartels LL i wsp. Comparative antiplaque and antigingivitis effectiveness of a chlorhexidine and an essential oil mouthrinse: 6-month clinical trial. J Clin Periodontol. 2004; 31(10): 878-884.
 21. Boyle P, Koechlin A, Autier P. Mouthwash Use and the Prevention of Plaque, Gingivitis and Caries. Oral Diseases. 2014; 20: 1-68.
 22. Claffey N. Essential oil mouthwashes: a key component in oral health management. J Clin Periodontol. 2003; 30: 22-24.
 23. Lynch MC, Cortelli SC, McGuire JA i wsp. The effects of essential oil mouthrinses with or without alcohol on plaque and gingivitis: a randomized controlled clinical study. BMC Oral Health. 2018; 18(1): 6.
 24. Araujo MWB, Charles CA, Weinstein RB i wsp. Meta-analysis of the effect of an essential oil-containing mouthrinse on gingivitis and plaque. J Am Dent Assoc. 2015; 146(8): 610-622.
 25. Van Leeuwen MP, Slot DE, Van der Weijden GA. Essential oils compared to chlorhexidine with respect to plaque and parameters of gingival inflammation: a systematic review. J Periodontol. 2011; 82(2): 174-194.
 26. Gandini S, Negri E, Boffetta P i wsp. Mouthwash and oral cancer risk. Quantitative meta-analysis of epidemiologic studies. Ann Agric Environ Med. 2012; 19(2): 173-180.
 27. Lamster IB. Antimicrobial mouthrinses and the management of periodontal diseases. Introduction to the supplement. J Am Dent Assoc. 2006; 137(Suppl): 5S-9S. Erratum in: J Am Dent Assoc. 2008; 139(3): 252.
 28. Bauroth K, Charles CH, Mankodi SM i wsp. The efficacy of an essential oil antiseptic mouthrinse vs. dental floss in controlling interproximal gingivitis: a comparative study. JADA. 2003; 134(3): 359-365.
 29. Sharma N, Charles CH, Lynch MC i wsp. Adjunctive benefit of an essential oil–containing mouthrinse in reducing plaque and gingivitis in patients who brush and floss regularly: a six-month study. JADA. 2004; 135(4): 496-504.
 30. Sharma NC, Charles CH, Qaqish JG i wsp. Comparative effectiveness of an essential oil mouthrinse and dental floss in controlling interproximal gingivitis and plaque. Am J Dent. 2002; 15(6): 351-355.
 31. Fine DH, Furgang D, Sinatra K i wsp. In vivo antimicrobial effectiveness of an essential oil-containing mouth rinse 12 h after a single use and 14 days’ use. J Clin Periodontol. 2005; 32: 335-340.
 32. Alshehri FA. The use of mouthwash containing essential oils (LISTERINE®) to improve oral health: A systematic review. Saudi Dent J. 2018; 30(1): 2-6.
 33. Pan PH, Finnegan MB, Sturdivant L i wsp. Comparative antimicrobial activity of an essential oil and an amine fluoride/ stannous fluoride mouthrinse in vitro. J Clin Periodontol. 1999; 26: 474-476.
 34. Fine DH, Furgang D, Barnett ML i wsp. Effect of an essential oil-containing antiseptic mouthrinse on plaque and salivary Streptococcus mutans levels. J Clin Periodontol. 2000; 27: 157-161.
 35. Whitaker EJ, Pham K, Feik D i wsp. Effect of an essential oil-containing antiseptic mouthrinse on induction of platelet aggregation by oral bacteria in vitro. J Clin Periodontol. 2000; 27: 370-373.
 36. Fine DH, Furgang D, Barnett ML. Comparative antimicrobial activities of antiseptic mouthrinses against isogenic planktonic and biofilm forms of Actinobacillus actinomycetemcomitans. J Clin Periodontol. 2001; 28: 697-700.
 37. Pan P, Barnett ML, Coelho J i wsp. Determination of in situ bactericidal activity of an essential oil mouthrinse using a vital stain method. J Clin Periodontol. 2000; 27: 256-261.