Nakład kompozytowy bezpośredni jako jedna z alternatyw (...)

Nakład kompozytowy bezpośredni jako jedna z alternatyw (...)

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 24.00 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
MS 2022; 11: 30-35.


REPORTAŻ KLINICZNY
Nakład kompozytowy bezpośredni jako jedna z alternatyw rekonstrukcji zębów leczonych endodontycznie. Opis przypadku

Direct composite overlay as one of the alternative teeth reconstruction endodontically treated. A case report

Oskar Pluciński

Streszczenie
Nakład kompozytowy wykonany metodą bezpośrednią to jedna z metod rekonstrukcji zębów leczonych endodontycznie, stanowiący alternatywę dla odbudowy protetycznej. Dzisiejsze materiały kompozytowe i ich właściwości biomechaniczne pozwalają na wykonanie takiej odbudowy podczas jednej wizyty. W poniższym artykule przedstawiono rekonstrukcję leczonego endodontycznie drugiego zęba przedtrzonowego w żuchwie, z rozległym ubytkiem klasy II OD według Blacka.

Abstract
One of the methods of reconstructing endodontically treated teeth is direct composite overlay which offers an alternative to prosthetic reconstruction. Today’s composite materials and their biomechanical properties allow to make such a restoration in one visit. The following article presents the reconstruction of the endodontically treated second premolar in the mandible, with an extensive class II OD cavity according to Black.

Hasła indeksowe: nakład kompozytowy bezpośredni, odbudowa z pokryciem guzków, odbudowa po leczeniu endodontycznym, biomechanika

Key words: composite direct overlay, cusp coverage restoration, restoration after endodontic treatment, biomechanic


Piśmiennictwo
1. Ferracane JL. Resin composite – state of the art. Dent Mater. 2011; 27(1): 29-38.
2. Rasines Alcaraz MG, Veitz-Keenan A, Sahrmann P i wsp. Direct composite resin fillings versus amalgam fillings for permanent or adult posterior teeth. Cochrane Database Syst Rev. 2014; 31(3): CD005620.
3. Goh EZ, Beech N, Johnson NR. Dental anxiety in adult patients treated by dental students: a systematic review. J Dent Educ. 2020; 84(7): 805-811.
4. Strieder AP, Oliveira TM, Rios D i wsp. Is there a relationship of negative oral health beliefs with dental fear and anxiety regarding diverse dental patient groups? A systematic review and meta-analysis. Clin Oral Investig. 2019; 23(9): 3613-3621.
5. Sharif MO, Catleugh M, Merry A i wsp. Replacement versus repair of defective restorations in adults: resin composite. Cochrane Database Syst Rev. 2014; 2014(2): CD005971.
6. Homsy F, Eid R, El Ghoul W i wsp. Considerations for Altering Preparation Designs of Inlay/Onlay Restorations for Nonvital Teeth. J Prosthodont. 2015; 24(6): 457-462.
7. Joiner A. Tooth colour: a review of the literature. J Dent. 2004; 1: 3-12.
8. Lee Y-K, Lim B-S, Rhee S-H i wsp. Changes in scattering and absorption properties of esthetic filling materials after aging. J Biomed Mater Res B Appl Biomater. 2007; 80(1): 131-139.
9. Chen F, Toida Y, Islam R i wsp. Evaluation of shade matching of a novel supra-nano filled esthetic resin composite employing structural color using simplified simulated clinical cavities. J Esthet Restor Dent. 2020; 33(6): 874-883.
10. Paravina RD, Westland S, Imai FH i wsp. Evaluation of blending effect of composites related to restoration size. Dent Mater. 2006; 22(4): 299-307.