Apeksyfikacja zęba trzonowego żuchwy z użyciem Biodentine

Apeksyfikacja zęba trzonowego żuchwy z użyciem Biodentine

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 24.00 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
MS 2022; 11: 22-27.


Apeksyfikacja zęba trzonowego żuchwy z użyciem Biodentine. Opis przypadku

Apexification in mandibular molar after Biodentine treatment – a case report

Katarzyna Dąbrowska, Agata Koprowicz

Streszczenie
W artykule opisano zabieg apeksyfikacji niedojrzałych korzeni zęba 47 u dwunastoletniej pacjentki. Podczas leczenia endodontycznego zastosowano wodorotlenek wapnia jako opatrunek wewnątrzkanałowy oraz Biodentine jako wypełnienie części wierzchołkowej kanału celem zainicjowania mineralizacji odcinków przyszczytowych korzeni. Efekt zastosowanej terapii zweryfikowano po 16 miesiącach. Pacjentka była zadowolona z wyniku leczenia, gdyż ząb pozostał bezobjawowy. Zaprezentowany przypadek pokazuje, że prawidłowo przeprowadzona diagnostyka, dobór odpowiedniej metody i materiałów oraz sposób przeprowadzenia zabiegu dają bardzo duże szanse na powodzenie apeksyfikacji.

Abstract
The article describes the apexification procedure in immature tooth 47 in a 12-year-old patient. The endodontic treatment involved the use of calcium hydroxide as a temporary intracanal dressing and the final gutta-percha obturation with Biodentine apical plug in order to induce the periapical mineralization. The effect of the therapy was verified after 16 months. The patient was satisfied with the treatment results. The tooth remained asymptomatic. The presented case shows that properly conducted diagnostics, the selection of an appropriate method and materials, and the manner of carrying out the procedure give a very good chance of successful apexification.

Hasła indeksowe: apeksyfikacja, Biodentine, zęby niedojrzałe

Key words: apexification, Biodentine, immature teeth

Piśmiennictwo
1. Torabinejad M, Parirokh M, Dummer PMH. Mineral trioxide aggregate and other bioactive endodontic cements. An updated overview – part II: other clinical applications and complications. Int Endod J. 2018; 51(3): 284-317.
2. Lin JC, Lu JX, Zeng Q i wsp. Comparison of mineral trioxide aggregate and calcium hydroxide for apexification of immature permanent teeth. A systematic review and meta-analysis. J Formos Med Assoc. 2016; 115(7): 523-530.
3. Taha NA, Abdulkhader SZ. Full pulpotomy with Biodentine in symptomatic young permanent teeth with carious exposure. J Endod. 2018; 44(6): 932-937.
4. Nowicka A, Lipski M, Parafiniuk M i wsp. Response of human dental pulp capped with biodentine and mineral trioxide aggregate. J Endod. 2013; 39(6): 743-747.
5. Witek A, Nowicka A, Lipski M i wsp. Rewaskularyzacja miazgi – nowa metoda leczenia endodontycznego zębów stałych z niezakończonym rozwojem korzenia – przegląd piśmiennictwa. Mag Stomatol. 2012; 10: 122-124.
6. Buła K, Palatyńska-Ulatowska A, Klimek L. Biodentine management and setting time with vicat and vickers evaluation; a survey-based study on clinicians’ experience. Arch Mater Sci Eng. 2020; 103(2): 75-85.
7. Laurent P, Camps J, About I. Biodentine(TM) induces TGF-β1 release from human pulp cells and early dental pulp mineralization. Int Endod J. 2012; 45(5): 439-448.
8. Margunato S, Taşlı PN, Aydın S i wsp. In vitro evaluation of ProRoot MTA, biodentine, and MM-MTA on human Alveolar bone marrow stem cells in terms of biocompatibility and mineralization. J Endod. 2015; 41(10): 1646-1652.
9. Gandolfi MG, Shah SN, Feng R i wsp. Biomimetic calcium-silicate cements support differentiation of human orofacial mesenchymal stem cells. J Endod. 2011; 37(8): 1102-1108.