MTA – Materiał Trudnych Aspektów

MTA – Materiał Trudnych Aspektów

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 24.00 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
MS 2022; 11: 19-21.


MTA – Materiał Trudnych Aspektów

MTA - Material of Difficult Aspects

Michał Lewicki

Streszczenie
Niniejszy artykuł prezentuje MTA, jako materiał z wyboru w dwóch sytuacjach klinicznych, w których wypełnienie kanałów innymi metodami byłoby niemożliwe lub rezultaty byłyby mało przewidywalne. Pierwszy przypadek dotyczył pacjenta z zębopochodnym przewlekłym zapaleniem prawej zatoki szczękowej, drugi – leczenia endodontycznego zęba 12 o nietypowej anatomii – ząb wgłobiony typ III według Oehlersa.

Asbstract
This article presents MTA as the material of choice in two clinical situations where root canal filling with other methods would be impossible or the results would be unpredictable. The first case concerned a patient diagnosed with chronic inflammation of the right maxillary sinus, the second – endodontic treatment of tooth 12 with atypical anatomy – type III invaginated tooth according to Oehlers.

Hasła indeksowe: MTA, zapalenie zatoki szczękowej, ząb wgłobiony

Key words: MTA, inflammation of the maxillary sinus, invaginated tooth

Piśmiennictwo
1. Khayat B, Jouanny G. Mikrochirurgia endodontyczna. Warszawa: Wydawnictwo Kwintesencja; 2021.
2. Bertani P, Gagliani M, Gorni F. Powtórne leczenie endodontyczne. Wrocław: Edra Urban & Partner; 2021.
3. Wilkoński W, Jamróz-Wilkońska L, Zapotoczny S i wsp. The effects of alternate irrigation of root canals with chelating agents and sodium hypochlorite on the effectiveness of smear layer removal. Adv Clin Exp Med. 2020; 29(2): 209-213.
4. Ramezani G, Tour Savadkouhi S, Sayahpour S. The Effect of Chlorhexidine Mixed with Mineral Trioxide Aggregate on Bacterial Leakage of Apical Plug in Simulated Immature Teeth Using Human Fresh Saliva. J Int Soc Prev Community Dent. 2017; 7(5): 247-251.
5. Mittag S-G, Eissner C, Zabel L i wsp. The influence of chlorhexidine on the antibacterial effects of MTA. Quintessence Int. 2012; 43(10): 901-906.
6. Olczak-Kowalczyk D, Szczepańska J, Kaczmarek U. Współczesna stomatologia wieku rozwojowego. Otwock: Med Tour Press; 2017.