REPORTAŻ KLINICZNY. Metamorfoza kostna – od kondenserów (...)

REPORTAŻ KLINICZNY. Metamorfoza kostna – od kondenserów (...)

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 18.00 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
MS 2021; 12: 62-70.


REPORTAŻ KLINICZNY. Metamorfoza kostna – od kondenserów do osiągnięcia stabilizacji pierwotnej w implantacjach natychmiastowych

Bone metamorphosis – from condensers to primary stabilization in immediate implantations

Armin Nedjat

Streszczenie
Poniższy artykuł, zawierający opis czterech przypadków klinicznych, koncentruje się na procesie metamorfozy kości w implantacjach natychmiastowych, w przebiegu których ważną rolę odgrywają kondensery o zaokrąglonej końcówce pracującej.