REPORTAŻ KLINICZNY. Bezpośrednie i pośrednie rekonstrukcje zębów (...)

REPORTAŻ KLINICZNY. Bezpośrednie i pośrednie rekonstrukcje zębów (...)

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 18.00 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
MS 2021; 12: 72-79.


REPORTAŻ KLINICZNY. Bezpośrednie i pośrednie rekonstrukcje zębów z zastosowaniem różnych technik adhezyjnych i jednoskładnikowego systemu wiążącego OptiBond™ Universal

Direct and indirect restorative procedures performed with different bonding strategies with OptiBond™ Universal single‑component adhesive

Alessandro Vichi

Streszczenie
Praktyka kliniczna wymaga od procedur adhezyjnych niezawodności i łatwości zastosowania. Wieloetapowe systemy adhezyjne są uważane za skuteczne, jednak charakteryzują się wrażliwością na technikę pracy, a jeden błąd na którymkolwiek z etapów może zagrozić jakości całego procesu adhezji. Efektem tych wyzwań jest opracowanie innowacyjnych systemów łączących, z których najnowsze znane są jako „uniwersalne systemy wiążące”, do których należy zastosowany w przytoczonym opisie przypadku klinicznego, OptiBond™ Universal (Kerr).