REPORTAŻ KLINICZNY. Materiały kompozytowe o zmiennej konsystencji (...)

REPORTAŻ KLINICZNY. Materiały kompozytowe o zmiennej konsystencji (...)

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 18.00 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
MS 2021; 12: 52-61.


REPORTAŻ KLINICZNY. Materiały kompozytowe o zmiennej konsystencji do jednoetapowego wykonywania wypełnień typu bulk‑fill

Composite materials with variable consistency for one‑step bulk‑fill filling

Gianfranco Roselli

Streszczenie
Celem rozwoju techniki adhezyjnej w stomatologii jest zachowanie tkanek zęba, uproszczenie procedury, a tym samym skrócenie czasu leczenia. W przypadku bezpośredniej odbudowy zębów bocznych cel ten można osiągnąć również poprzez zastosowanie uniwersalnych systemów łączących i materiałów kompozytowych typu bulk-fill. Artykuł przedstawia przypadek 31-letniego pacjenta z próchnicą zębiny (ICD10 > K02.1) klasy II według Blacka w zębie 25, ubytkiem próchnicowym w zębie 25 sięgającym głęboko do zębiny (próchnica D4 według Marthalera i Lutza) oraz częściowym złamaniem korony zęba 25 w obszarze dystalnej listwy brzeżnej. Dzięki nowemu kompozytowi typu bulk-fill o konsystencji zależnej od temperatury możliwe było zoptymalizowanie czasu wypełnienia głębokiego ubytku techniką odbudowy bezpośredniej. W opisywanym przypadku rekonstrukcję techniką bulk-fill wykonano jednoetapowo.

PIŚMIENNICTWO

  1. Monterubbianesi R, Orsini G, Tosi G i wsp. Spectroscopic and Mechanical Properties of a New Generation of Bulk Fill Composites. Front Physiol. 2016; 7: 652.
  2. Monterubbianesi R, Tosco V, Sabbatini S i wsp. How Can Different Polishing Timing Influence Methacrylate and Dimethacrylate Bulk Fill Composites? Evaluation of Chemical and Physical Properties. Biomed Res Int. 2020; 2020: 1965818.
  3. Chesterman J, Jowett A, Gallacher A i wsp. Bulk-fill resin-based composite restorative materials: a review. Br Dent J. 2017; 222(5): 337-344.
  4. Reis AF, Vestphal M, Amaral RCD i wsp. Efficiency of polymerization of bulk-fill composite resins: a systematic review. Braz Oral Res. 2017; 31(Suppl 1): e59.
  5. Veloso SRM, Lemos CAA, de Moraes SLD i wsp. Clinical performance of bulk-fill and conventional resin composite restorations in posterior teeth: a systematic review and meta-analysis. Clin Oral Investig. 2019; 23(1): 221-233.
  6. Han SH, Park SH. Incremental and Bulk-fill Techniques With Bulk-fill Resin Composite in Different Cavity Configurations. Oper Dent. 2018; 43(6): 631-641.
  7. Al-Harbi F, Kaisarly D, Bader D i wsp. Marginal Integrity of Bulk Versus Incremental Fill Class II Composite Restorations. Oper Dent. 2016; 41(2): 146-156.