REPORTAŻ KLINICZNY. Złożona odbudowa kompozytowa

REPORTAŻ KLINICZNY. Złożona odbudowa kompozytowa

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 12.50 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
MS 2021; 10: 68-71.


REPORTAŻ KLINICZNY. Złożona odbudowa kompozytowa

A complex composite reconstruction

Clarence Tam

Artykuł przedrukowany z: Clinical Cases | VOCO GmbH (https://www.voco.dental/en/special/newsletter/a‑complex‑composite‑reconstruction.aspx)


72‑letnia zdrowa pacjentka zgłosiła się do gabinetu sygnalizując zaleganie resztek pokarmowych pomiędzy zębami 47 i 48. Pacjentka chciała zamknąć przestrzeń między tymi zębami. Stwierdzono brak zęba 46 oraz wyraźne nachylenie i migrację zęba 47 w stronę mezjalną w stosunku do zęba 48. W badaniu klinicznym potwierdzono obecność szczeliny, która była bezpośrednią przyczyną zalegania resztek pokarmowych. W zębie 47 obecne było rozległe wypełnienie kompozytowe typu DOL (distal‑occlusal‑lingual). Na językowej ścianie zęba, w bezpośrednim kontakcie z wypełnieniem widoczna była cienka linia pęknięcia w kierunku osiowym pionowym. Ząb nie wykazywał żadnych dolegliwości.