Wady zębowe i zgryzowe u bliźniąt (...)

Wady zębowe i zgryzowe u bliźniąt (...)

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 12.50 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
MS 2021; 10: 64-67.


Wady zębowe i zgryzowe u bliźniąt. Przegląd piśmiennictwa

Malocclusions and dental disorders at twins – a literature review

Aleksandra Makuch, Alicja Szygenda, Teresa Matthews‑Brzozowska

Streszczenie
Dokonano przeglądu piśmiennictwa dotyczącego wad zębowych i zgryzowych u bliźniąt w celu poznania obecnych poglądów na tematy ortodontyczne u bliźniąt. Szukając artykułów w medycznej bazie internetowej, po wpisaniu hasła „malocclusion in twins” otrzymano 143 wyniki, wybrano sześć doniesień klinicznych dotyczących wad zgryzowych i zębowych u bliźniąt z ostatnich 5 lat. W wybranych artykułach bliźnięta są porównywane między sobą pod względem morfologii układu stomatognatycznego. Na podstawie otrzymanych wyników można sugerować, które cechy są cechami osobniczymi, a które mają swoją etiologię w genach.

Abstract
A review of the literature on malocclusion and dental defects in twins was conducted to explore current views on orthodontic topics in twins. Searching for articles in a medical Internet database, 143 results were obtained when the keyword “malocclusion in twins” was entered, and 6 clinical reports on malocclusion and dental defects in twins from the last 5 years were selected. In chosen articles, twins are compared with each other in terms of morphology of the stomatognathic system. Based on the results obtained, it is possible to suggest which features are individual characteristics and which have etiology in genes.

Hasła indeksowe: wady zgryzowe, wady zębowe, bliźnięta jednojajowe, bliźnięta dwujajowe

Key words: malocclusion, dental disturbances, monozygotic twins, dizygotic twins

PIŚMIENNICTWO

 1. Hall JG. Twins and twinning. Am J Med Genet. 1996; 61(3): 202-204.
 2. Cichocka B. Czy bliźnięta jednojajowe mają identyczny genotyp? Prz Antrop. 1995; 58: 33-41.
 3. Filipecka-Tyczka D. Opieka nad pacjentką w ciąży wielopłodowej. Post N Med. 2016; 29(7): 475-482.
 4. Tagliani-Ribeiro A, Oliveira M, Sassi AK i wsp. Twin town in South Brazil. A nazi’s Experiment or a genetic founder effect? PLOS ONE. 2011; 6(6): e20328.
 5. Jodalli PS, Panchmal GS, Sonde L i wsp. Village of twins. A mystery. JOADMS. 2016; 2(2): 3-6.
 6. Omonkhua AA, Okonofua FE, Ntoimo LFC i wsp. Community perceptions on causes of high dizygotic twinning rate in Igbo-Ora, South-west Nigeria. A qualitative study. PLOS ONE. 2020; 15(12): e0243169.
 7. Jodalli PS, Panchmal GS, Somaraj V i wsp. Dentofacial characteristics among monozygotic and dizygotic twin pairs from a unique village of twins in South India. A descriptive cross-sectional study. IJRSMS. 2017; 3(1): 25-28.
 8. Torul D, Omezli MM. Mirror-image phenomenon in Turkish monozygotic twins. A report of 3 cases. Dent Med Probl. 2020; 57(2): 207-211.
 9. Nandini VK, Chandra PK, Timble A i wsp. Ortho-surgical management of class III malocclusion in identical twins – a case report. J Indian Orthod Soc. 2009; 43(1): 23-39.
 10. Cassetta M, Altieri F, Giordano A. Mirror imaging of impacted and supernumerary teeth in dizygotic twins. A case report. J Clin Exp Dent. 2015; 7(1): e167-e169.
 11. Jodalli PS, Panchmal GS, Sonde L i wsp. Heterogeneous occlusal traits among monozygotic twins from the village of twins – a report of 3 cases. Ann Int Med Den Res. 2016; 2(6): 19-23.
 12. Jodalli PS, Panchmal GS, Sonde L i wsp. A non-identical twin from the village of twins with identical occlusal characteristics – a case report. Int J Health Sci Res. 2016; 6(10): 260-264.
 13. Beltagy TM. Variance of occlusion among preschool monozygotic twins. Tanta Dent J. 2017; 14(3): 148-154.
 14. Gupta JK, Jain VK, Gupta KC i wsp. Nature versus nurture. A case report comparing the clinical and cephalometric pattern in twins. IJCR. 2018; 5(1): 10-12.
 15. Galluccio G, Impellizzeri A, De Stefano AA i wsp. Multiple dental inclusion in monozygotic twins with congenital visual impairment. Case Rep Dent. 2020; 8856206.
 16. Rakauskaite I, Svalkauskiene V, Labanauskas Z i wsp. Heritability of mandibular asymmetries in sagittal direction. A cephalometric study. Stomatologija. 2020; 22(2): 54-57.
 17. Townsend GC, Richards L, Hughes T i wsp. The value of twins in dental research. Aust Dent J. 2003; 48(2): 82-88.
 18. Tiro A, Dzemidzic V, Salaga-Nefic S i wsp. Heritability of craniofacial characteristics in twins – cephalometric study. Med Arch. 2019; 73(3): 205-208.
 19. Zwijnenburg PJ, Meijers-Heijboer HE, Boomsma DI. Identical but not the same: the value of discordant monozygotic twins in genetic research. AJMG. 2010; 153B: 1134–1149.
 20. Goswami S. Genetics in pediatric dentistry. SRM J Res Dent Sci. 2017; 8: 132-135.