Stan higieny jamy ustnej u pacjentów po przebytym udarze mózgu (...)

Stan higieny jamy ustnej u pacjentów po przebytym udarze mózgu (...)

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 12.50 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
MS 2021; 10: 51-54.


Stan higieny jamy ustnej u pacjentów po przebytym udarze mózgu. Ciąg dalszy

Oral hygiene in patients after a stroke. Continued

Magdalena Batko, Antoni Ferens, Andrzej Miskiewicz

Streszczenie
Choroby ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego niejednokrotnie współistnieją z chorobami jamy ustnej. Udary stanowią trzecią przyczynę zgonów w krajach wysoko rozwiniętych. Niedostateczna higiena jamy ustnej jest jedną z przyczyn ostrych i przewlekłych zapaleń, zarówno miejscowych, jak i systemowych o etiologii bakteryjnej. Pacjenci po przebytym udarze wymagają stałej opieki, w tym pomocy w utrzymywaniu prawidłowej higieny jamy ustnej, podczas której dużą rolę odgrywa sprawność manualna.

Abstract
Diseases of the central and peripheral nervous system often coexist with diseases of the oral cavity. Strokes are the third leading cause of death in developed countries. Inadequate oral hygiene is one of the causes of acute and chronic inflammations, both local and systemic, of bacterial etiology. Patients after a stroke require constant care, including help in maintaining proper oral hygiene, where manual dexterity plays an important role.

Hasła indeksowe: udar mózgu, zapalenie przyzębia, higiena jamy ustnej

Key words: stroke, periodontitis, oral hygiene

PIŚMIENNICTWO

 1. Strepikowska A, Buciński A. Udar mózgu – czynniki ryzyka i profilaktyka. Farm Pol. 2009; 65(1): 46-50.
 2. Haast RA, Gustafson DR, Kiliaan AJ. Sex differences in stroke. J Cereb Blood Flow Metab. 2012; 32(12): 2100-2107.
 3. Snarska K, Kapica-Topczewska K, Sawicka J i wsp. Cukrzyca jako czynnik ryzyka udaru niedokrwiennego mózgu. Endokrynol Otył Zab Przem Mat. 2010; 6(2): 93-100.
 4. Lackland DT, Weber MA. Global Burden of Cardiovascular Disease and Stroke. Hypertension at the Core. Can J Cardiol. 2015; 31(5): 569-571.
 5. Banecka-Majkutewicz Z, Dobkowska M, Wichowicz H. Analiza czynników ryzyka udaru niedokrwiennego mózgu. Ann Acad Med Gedan. 2005; 35: 207-216.
 6. Heidemann Ch, Boeing H, Pischon T i wsp. Association of a diabetes risk score with risk of myocardial infarction, stroke, specific types of cancer, and mortality. A prospective study in the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC) – Potsdam cohort. Eur J Epidemiol. 2009; 24(6): 281-288.
 7. Boden-Albala B, Sacco RL. Lifestyle factors and stroke risk. Exercise, alcohol, diet, obesity, smoking, drug use, and stress. Curr Atheroscler Rep. 2000; 2(2): 160-166.
 8. Suk SH, Sacco RL, Boden-Albala B i wsp. Abdominal Obesity and Risk of Ischemic Stroke. The Northern Manhattan Stroke Study. Stroke. 2003; 34(7): 1586-1592.
 9. Kustra J, Kalisz MZ, Szczepańska-Szerej AM. Palenie tytoniu jako czynnik ryzyka udaru mózgu. Med Og Nauki Zdr. 2014; 20(1): 17-20.
 10. Pow EH, Leung KC, Wong MC i wsp. A longitudinal study of the oral health condition of elderly stroke survivors on hospital discharge into the community. Int Dent J. 2005; 55(5): 319-324.
 11. Listgarten MA. The role of dental plaque in gingivitis and periodontitis. J Clin Periodontol. 1988; 15(8): 485-487.
 12. Carroll GC, Sebor RJ. Dental Flossing and Its Relationship to Transient Bacteremia, J Periodontol. 1980; 51(12): 691-692.
 13. Sjögren K, Lundberg AB, Birkhed D i wsp. Interproximal plaque mass and fluoride retention after brushing and flossing. A comparative study of powered toothbrushing, manual toothbrushing and flossing. Oral Health Prev Dent. 2004; 2(2): 119-124.
 14. McKendrick AJ, Barbenel MH, McHugh WD. The influence of time of examination, eating, smoking and frequency of brushing on the oral debris index. J Periodontal Res. 1970; 5(3): 205-207.
 15. Coulthwaite L, Verran J. Potential pathogenic aspects of denture plaque. Br J Biomed Sci. 2007; 64(4): 180-
 16. Joshipura KJ, Hung HCh, Rimm EB i wsp. Periodontal Disease, Tooth Loss, and Incidence of Ischemic Stroke. Stroke. 2003; 34(1): 47-52.
 17. Grau AJ, Becher H, Ziegler ChM i wsp. Periodontal Disease as a Risk Factor for Ischemic Stroke. Stroke. 2004; 35(2): 496-501.
 18. Lee YL, Hu HY, Huang N i wsp. Dental Prophylaxis and Periodontal Treatment Are Protective Factors to Ischemic Stroke. Stroke. 2013; 44(4): 1026-1030.
 19. Szczeklik-Kumala Z, Tatoń J, Czech A i wsp. Epidemiologiczna analiza czynników ryzyka miażdżycy w zdefiniowanej populacji dzielnicy Żoliborz w Warszawie. Art Dent. 2017; 3(65): 156-167.