Chirurgiczne leczenie intruzji zębów mlecznych. Opis przypadku

Chirurgiczne leczenie intruzji zębów mlecznych. Opis przypadku

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 12.50 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
MS 2021; 7-8: 10-16.

Chirurgiczne leczenie intruzji zębów mlecznych. Opis przypadku

Surgical treatment of intrusive luxation in the primary dentition – case report

Anna Cacko‑Góralczyk, Paweł Dymkowski

Streszczenie
Urazy zębów mlecznych stanowią częsty powód zgłaszania się dzieci do gabinetów stomatologicznych. Jednymi z najpoważniejszych urazów zębów są intruzje. Leczenie wtłoczonych zębów mlecznych polega najczęściej na wnikliwej obserwacji klinicznej i radiologicznej ponownego ich wyrzynania. Istnieje szereg wskazań do usunięcia intrudowanych zębów mlecznych.

Abstract
Dental injuries in the primary dentition are common reason for children’s and their parents visits in the dental offices. Intrusive luxations are one of the most serious traumatic dental injuries. The most common treatment procedure in intrusive luxation in the primary dentition is their careful clinical and radiological observation. There are indications for intruded primary teeth extraction.

Hasła indeksowe: intruzja zębów mlecznych, leczenie intruzji, ekstrakcja wtłoczonych zębów

Key words: intrusive luxation in the primary dentition, treatment of intrusion, intruded teeth extraction

PIŚMIENNICTWO

 1. Goswami M, Rahman B, Singh S. Outcomes of Luxation Injuries to Primary Teeth-– a Systematic Review. J Oral Biol Craniofac Res. 2020; 10(2): 227-232.
 2. Ivancic Jokic N, Bakarcic D, Fugosic V i wsp. Dental Trauma in Children and Young Adults Visiting a University Dental Clinic. Dent Traumatol. 2009; 25(1): 84-87.
 3. Szpringer-Nodzak M. Urazowe uszkodzenia zębów. W: Szpringer-Nodzak M, Wochna-Sobańska M, Bruzda-Zwiech A i wsp. (red.). Stomatologia wieku rozwojowego. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2006.
 4. Steciuk A, Emerich K. Urazy zębów – przegląd wytycznych postępowania na podstawie piśmiennictwa oraz opisu przypadków. Ann Acad Med Gedan. 2016; 46: 65-74.
 5. Day PF, Flores MT, O’Connell AC i wsp. International Association of Dental Traumatology Guidelines for the Management of Traumatic Dental Injuries: 3. Injuries in the Primary Dentition. Dent Traumatol. 2020; 36(4): 343-359.
 6. Sobczak M. Wbicie zębów mlecznych – postępowanie z opisem przypadków. Pol Stom Dziec. 2017; 4(2): 50-55.
 7. Lauridsen E, Blanche P, Yousaf N i wsp. The Risk of Healing Complications in Primary Teeth with Intrusive Luxation: a Retrospective Cohort Study. Dent Traumatol. 2017; 33(5): 329-336.
 8. Moura Lde F, Bezerra AC, de Amorim Lde F i wsp. Intrusive Luxation of Primary Teeth. Dent Traumatol. 2008; 24(1): 91-95.
 9. Altun C, Cehreli ZC, Güven G i wsp. Traumatic Intrusion of Primary Teeth and its Effects on the Permanent Successors: a Clinical Follow-up Study. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2009; 107(4): 493-498.
 10. de Amorim CS, Americano GCA, Moliterno LFM i wsp. Frequency of Crown and Root Dilaceration of Permanent Incisors after Dental Trauma to their Predecessor Teeth. Dent Traumatol. 2018; 34(6): 401-405.
 11. Andreasen JO, Andreasen FM, Bakland LK i wsp. Pourazowe uszkodzenia zębów. Kaczmarek U (red. wyd. pol.). Wrocław: Edra Urban & Partner; 2005.
 12. Lauridsen E, Blanche P, Yousaf N i wsp. The risk of healing complications in primary teeth with intrusive luxation: a retrospective cohort study. Dent Traumatol. 2017; 33(5): 329–336.
 13. Altun C, Cehreli ZC, Güven G i wsp. Traumatic intrusion of primary teeth and its effects on the permanent successors: a clinical follow-up study. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2009; 107(4): 493–498.
 14. Carvalho V, Jacomo DR, Campos V. Frequency of intrusive luxation in deciduous teeth and its effects. Dent Traumatol. 2010; 26(4): 304–307.
 15. Proffit WR, Fields HW, Sarver DM. Ortodoncja współczesna. Tom 1. Komorowska A (red. wyd. pol.). Wrocław: Edra Urban & Partner; 2009.
 16. Diab M, el Badrawy HE. Intrusion Injuries of Primary Incisors. Part III: Effects on the Permanent Successors. Quintessence Int. 2000; 31(6): 377-384.
 17. Gomes AC, Messias LP, Delbem AC i wsp. Developmental Disturbance of an Unerupted Permanent Incisor due to Trauma to its Predecessor. J Can Dent Assoc. 2010; 76: a57.
 18. Caprioglio A, Salone GS, Mangano C i wsp. Intrusive Luxation of Primary upper Incisors and Sequelae on Permanent Successors: a Clinical Follow-up Study. Eur J Paediatr Dent. 2014; 15(2): 101-106.
 19. Gurunathan D, Murugan M, Somasundaram S. Management and Sequelae of Intruded Anterior Primary Teeth: A Systematic Review. Int J Clin Pediatr Dent. 2016; 9(3): 240-250.
 20. Altunsoy M, Bilgin MS. Management of an Intruded Primary Central Incisor with a Natural Crown under General Anesthesia. Eur J Dent. 2014; 8(2): 265-268.
 21. Arhakis A, Athanasiadou E, Vlachou C. Social and Psychological Aspects of Dental Trauma, Behavior Management of Young Patients who have Suffered Dental Trauma. Open Dent J. 2017; 11: 41-47.