Usuwanie licówek pełnoceramicznych w odcinku przednim (...)

Usuwanie licówek pełnoceramicznych w odcinku przednim (...)

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 12.50 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
MS 2021; 7-8: 60-65.


Usuwanie licówek pełnoceramicznych w odcinku przednim z zastosowaniem lasera Er, Cr:YSGG Opis przypadku

Removal of all‑ceramic veneers in anterior region with using Er, Cr:YSGG laser – case report

Piotr Rodziński, Aleksandra Homik‑Rodzińska, Szymon Gacek, Elżbieta Dembowska

Streszczenie
W czasach, gdy estetyka, symetria oraz odpowiednia kolorystyka uśmiechu są coraz częściej poruszanym tematem, pacjenci nierzadko zgłaszają się do gabinetu stomatologicznego w celu poprawy ich naturalnych zębów. Pacjenci, którzy wcześniej wykonali licówki porcelanowe, niekiedy chcą je wymienić, ulepszając ich kształt i kolor. Aby wykonać nową pracę protetyczną należy usunąć stare uzupełnienie z zachowaniem, jak największej ilość tkanek zęba filarowego, a następnie wykonać i osadzić nowe licówki. W pracy przedstawiono przypadek pacjentki, która zgłosiła się w celu wymiany licówek ceramicznych na zębach 11, 21, 22. Do usunięcia starych licówek użyto lasera Er, Cr:YSGG. Podczas zabiegu nie doszło do uszkodzenia powierzchni zębów filarowych. Po usunięciu licówek wykonano skany optyczne, które przesłano do pracowni Art Technika. Nowe licówki zostały zrobione z materiału IPS E. Max i zacementowane przy użyciu cementu adhezyjnego. Zęby filarowe są nadal żywe, a pacjentka nie odczuwa żadnej nadwrażliwości pozabiegowej.

Abstract
At a time when aesthetics, symmetry and the appropriate color of a smile are becoming a more and more discussed topic, patients often come to the office to improve their natural teeth. Patients who have previously made porcelain veneers sometimes want to have them, improving their shape and color. In order to update the new prosthetic reconstruction, the old restoration should be removed while preserving as much of the abutment tooth tissue as possible in order to perform and cement the new veneers. The paper presents the case of a patient who came to replace ceramic veneers mounted on teeth 11, 21 and 22. An Er, Cr:YSGG laser was used to remove the veneers. The abutment teeth were not damaged during the procedure. After the veneers were removed, optical scans were made and sent to the Art Technika studio. The new veneers are made of IPS E. Max. The veneers were cemented with adhesive cement. The abutment teeth are still alive, the patient does not feel any postoperative hypersensitivity.

Hasła indeksowe: licówki, debonding, laser Er, Cr:YSGG

Key words: veneers, debonding, Er, Cr:YSGG laser

PIŚMIENNICTWO

 1. Melfa F, Bovani B, Cirillo P i wsp. Attitudes, Concerns, and Expectations of Consumers of Aesthetic Medicine and Surgery During the COVID-19 Outbreak: An Italian Online Survey. Aesthet Surg J Open Forum. 2020; 2(4): ojaa037.
 2. Szewczyk E. Zdejmowanie całoceramicznych uzupełnień protetycznych cementowanych adhezyjnie. Protet Stomatol. 2019; 69(1): 105-114.
 3. Whitehead SA, Aya A, Macfarlane TV i wsp. Removal of porcelain veneers aided by a fluorescing luting cement. J Esthet Dent. 2000; 12(1): 38-45.
 4. Gurney ML, Sharples SD, Phillips WB i wsp. Using an Er, Cr:YSGG laser to remove lithium disilicate restorations: A pilot study. J Prosthet Dent. 2016; 115(1): 90-94.
 5. Sim C, Neo J, Chua EK i wsp. The effect of dentin bonding agents on the microleakage of porcelain veneers. Dent Mater. 1994; 10(4): 278-281.
 6. Strobl K, Bahns TL, Wiliham L i wsp. Laser-aided debonding of orthodontic ceramic brackets. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 1992; 101(2): 152-158.
 7. Tocchio RM, Williams PT, Mayer FJ i wsp. Laser debonding of ceramic orthodontic brackets. Am J Orthod Dentofac Orthop. 1993; 103(2): 155-162.
 8. Giraldo Cifuentes H, Gómez JC, Guerrero ANL i wsp. Effect of an Er, Cr:YSGG Laser on the Debonding of Lithium Disilicate Veneers With Four Different Thicknesses. J Lasers Med Sci. 2020; 11(4): 464-468.
 9. Oztoprak MO, Tozlu M, Iseri U i wsp. Effects of different application durations of scanning laser method on debonding strength of laminate veneers. Lasers Med Sci. 2012; 27(4): 713-716.
 10. Rechmann P, Buu NCH, Rechmann BMT i wsp. Laser all-ceramic crown removal-a laboratory proof-of-principle study-Phase 2 crown debonding time. Lasers Surg Med. 2014; 46(8): 636-643.
 11. Morford CK, Buu NCH, Rechmann BMT i wsp. Er:YAG laser debonding of porcelain veneers. Lasers Surg Med. 2011; 43(10): 965-974.
 12. Glockner K, Rumpler J, Ebeleseder K i wsp. Intrapulpal temperature during preparation with the Er:YAG laser compared to the conventional burr: an in vitro study. J Clin Laser Med Surg. 1998; 16(3): 153-157.
 13. Kellesarian SV, Ros Malignaggi V, Aldosary KM i wsp. Laser-assisted removal of all ceramic fixed dental prostheses: A comprehensive review. J Esthet Restor Dent. 2018; 30(3): 216-222.
 14. Alikhasi M, Monzavi A, Ebrahimi H i wsp. Debonding Time and Dental Pulp Temperature With the Er, Cr:YSGG Laser for Debonding Feldespathic and Lithium Disilicate Veneers. J Lasers Med Sci 2019; 10(3): 211-214.