Bądź ninją endodoncji‑ czyli kilka słów o nowoczesnych dostępach endodontycznych

Bądź ninją endodoncji‑ czyli kilka słów o nowoczesnych dostępach endodontycznych

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 12.50 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
MS 2021; 6: 34-38.


Bądź ninją endodoncji - czyli kilka słów o nowoczesnych dostępach endodontycznych

Jakub Zdrojewski, Monika Nowak, Kacper Nijakowski


Streszczenie
Nieustanny postęp technologiczny w stomatologii pozwala na coraz bardziej precyzyjne i dokładne przeprowadzenie leczenia endodontycznego z wykorzystaniem mikroskopu czy lup powiększających. Podstawą jednak jest wykonanie odpowiedniego dostępu endodontycznego. Wprowadzenie nowych koncepcji jego wykonania skłoniło do usystematyzowania aktualnej wiedzy o dostępach endodontycznych i ich porównania.

Abstract
The continuous development of technology in dentistry allows performing more precise and accurate endodontic treatment. However, the basis is to prepare proper endodontic access. The new concepts of this preparation have prompted to systematize and classify the current knowledge about endodontic accesses and their comparison.


Hasła indeksowe: tradycyjny dostęp, truss access, ninja access, endodoncja

Key words: traditional access, truss access, ninja access, endodontics

Piśmiennictwo
 1. Vertucci FJ. Root canal anatomy of the human permanent teeth. Oral Surg Oral Med Oral Pathol. 1984; 58(5): 589-599.
 2. Scarfe WC, Levin MD, Gane D i wsp. Use of Cone Beam Computed Tomography in Endodontics. Int J Dent. 2009; 1687-8728: 634567.
 3. Lipski M. Leczenie endodontyczne. W: Jańczuk Z, Kaczmarek U, Lipski M (red.). Stomatologia zachowawcza z endodoncją. Zarys kliniczny. Warszawa: PZWL; 2014.
 4. Pawlicka H. Opracowanie kanałów korzeniowych. W: Arabska-Przedpełska B, Pawlicka H (red.). Współczesna endodoncja w praktyce. Łodź: Bestom dentonet.pl; 2012.
 5. Ahmad Abd Elghany MH, Aljuieed HA. Conservative Access Cavity Preparations. EC Dental Science. 2020; 19(2): 1-6.
 6. Anjum A, Hegde S, Mathew S. Minimally invasive endodontics – a review. JDOR. 2019; 15(2): 77-88.
 7. Gołąbek H. Złoty środek między „za dużo, a za mało” w otwieraniu komory zęba. Online: https://pts.net.pl/zloty-srodek-miedzy-za-duzo-a-za-malo-w-otwieraniu-komory-zeba/ [dostęp: 10.03.2021].
 8. Clark D, Khademi J. Modern molar endodontic access and directed dentin conservation. Dent Clin North Am. 2010; 54(2): 249-273.
 9. Krishan R, Paqué F, Ossareh A i wsp. Impacts of conservative endodontic cavity on root canal instrumentation efficacy and resistance to fracture assessed in incisors, premolars, and molars. J Endod. 2014; 40(8): 1160-1166.
 10. Plotino G, Grande NM, Isufi A i wsp. Fracture strength of endodontically treated teeth with different access cavity designs. J Endod. 2017; 43(6): 995-1000.
 11. Makati D, Shah NC, Brave D i wsp. Evaluation of remaining dentin thickness and fracture resistance of conventional and conservative access and biomechanical preparation in molars using cone-beam computed tomography: An in vitro study. J Conserv Dent. 2018; 21(3): 324-327.
 12. Silva AA, Belladonna FG, Rover G i wsp. Does ultraconservative access affect the efficacy of root canal treatment and the fracture resistance of two-rooted maxillary premolars? Int Endod J. 2020; 53(2): 265-275.
 13. Tsotsis P, Dunlap C, Scott R i wsp. A survey of current trends in root canal treatment: access cavity design and cleaning and shaping practices. Aust Endod J; 2020. Online: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/aej.12449 [dostęp: 10.03.2021].
 14. Xia J, Wang W, Li Z i wsp. Impacts of contracted endodontic cavities compared to traditional endodontic cavities in premolars. BMC Oral Health. 2020; 20(1): 250.