Zęby dwoiste. Terapia wielospecjalistyczna pacjenta

Zęby dwoiste. Terapia wielospecjalistyczna pacjenta

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 18.00 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
MS 2021; 5: 36-43.

Zęby dwoiste. Terapia wielospecjalistyczna pacjenta

Anna Noskowska, Daria Nowak, Agnieszka Jachymczyk, Małgorzata Jamka-Kasprzyk, Jakub Noskowski

Streszczenie

Zęby dwoiste stanowią problem zarówno diagnostyczny, jak i leczniczy. Prezentowany opis przypadku przedstawia wielospecjalistyczną terapię pacjenta, u którego wystąpiły dwoiste zęby sieczne przyśrodkowe szczęki. Na podstawie przeglądu piśmiennictwa i rokowania przeprowadzono leczenie chirurgiczno-ortodontyczno-protetyczne.

Abstract

Double teeth are both the diagnostic and therapeutic problem. The presented case report presents the multi-specialist therapy of a patient with double incisors in the maxilla. Based on the literature review and prognosis, surgical-orthodontic and prosthetic treatment was performed.

Hasła indeksowe: zęby dwoiste, zęby zlane, zęby bliźniacze

Key words: double teeth, fused teeth, geminated teeth

PIŚMIENNICTWO

 1. Szpringer-Nodzak M, Wochna Sobańska M (red.). Stomatologia wieku rozwojowego. Warszawa: PZWL, 2003; s. 162-166.
 2. Cameron AC, Widmer RP. Stomatologia dziecięca. U. Kaczmarek (red. wyd. pol.), J. Kobierska-Brzoza (tłum.). Wyd. 2. Wrocław: Elsevier Urban & Partner, 2013; s. 238-240.
 3. Zadurska M, Piekarczyk B, Młynarczyk A. Zęby dwoiste – na podstawie piśmiennictwa i własnych obserwacji. Czas Stomatol. 2004; 57(7): 740-746.
 4. Kaczkowski H, Pawlak W. Przypadek zębów zrośniętych w bocznym odcinku szczęki. Dent Med Probl. 2005; 42(4): 671-675.
 5. Iwanicka E, Gefrerer L, Popkowski W. Rozpoznawanie i różnicowanie nieprawidłowości zębowych prowadzących do zaburzeń wyrzynania zębów na przykładzie zęba bliźniaczego – opis przypadku. Nowa Stomatol. 2016; 1: 40-46.
 6. Schuurs AH, van Loveren C. Double teeth. Review of the literature, ASDC J Dent Child 2000; 67(5): 313-325.
 7. Indavara E, Roopali S, Parameshwarappa P i wsp. Gemination in primary central incisor. J Oral Res Rev. 2015; 7(2): 55-57.
 8. Le Gall M, Philip C, Aboudharam G. Orthodontic treatment of bilateral geminated maxillary permanent incisors. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2011; 139(5): 698-703.
 9. Hashim HA. Orthodontic treatment of fused and geminated central incisors. A case report. J Contemp Dent Pract. 2004; 5(1): 136-144.
 10. Mitręga J, Krzycka B. Zęby dwoiste – zrośnięte, zlane, bliźniacze. Czas Stomatol. 1971; 24(10): 1121-1125.
 11. Finkelstein T, Shapira Y, Bechor N i wsp. Surgical and orthodontic treatment of a fused maxillary central incisor and supernumerary tooth. J Clin Orthod. 2014; 48(10): 654-658.
 12. Shah P, Chandler JM, Noar J i wsp. Management of ‘double teeth’ in children and adolescents. Int J Paediatr Dent. 2012; 22(6): 419-426.
 13. Kayalibay H, Uzamis M, Akalin A. The treatment of a fusion between the maxillary central incisor and supernumerary tooth. Report of a case. J Clin Pediatr Dent. 1996; 20(3): 237-240.
 14. Sivolella S, Bressan E, Mirabal V i wsp. Extraoral endodontic treatment, odontotomy and intentional replantation of a double maxillary lateral permanent incisor. Case report and 6-year follow-up. Int Endod J. 2008; 41(6): 538-546.
 15. Cetinbas T, Halil S, Akcam MO i wsp. Hemisection of a fused tooth. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2007; 104(4): e120-124.
 16. Kokich VG, Crabill KE. Managing the patient with missing or malformed maxillary central incisors. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2006; 129(4 Suppl): S55-63.
 17. Czochrowska EM, Stenvik A, Album BU i wsp. Autotransplantation of premolars to replace maxillary incisors. A comparison with natural incisors. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2000; 118(6): 592-600.
 18. Czochrowska EM, Stenvik A, Zachrisson BU. The esthetic outcome of autotransplanted premolars replacing maxillary incisors. Dent Traumatol. 2002; 18(5): 237-245.
 19. Czochrowska EM, Stenvik A, Bjercke B i wsp. Outcome of tooth transplantation. Survival and success rates 17-41 years posttreatment. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2002; 121(2): 110-119, quiz 193.
 20. Zachrisson BU, Stenvik A, Haanaes HR. Management of missing maxillary anterior teeth with emphasis on autotransplantation. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2004; 126)3): 284-288.
 21. Demir T, Ates U, Cehreli B i wsp. Autotransplantation of a supernumerary incisor as a replacement for fused tooth. 24-month follow-up. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2008; 106(4): e1-6.
 22. Kallu R, Vinckier C, Politis S i wsp. Tooth transplantations. A descriptive retrospective study. Int J Oral Maxillofac Surg. 2005; 34(7): 745-755.
 23. Andreasen JO, Paulsen HU, Yu Z i wsp. A long-term study of 370 autotransplanted premolars. Part I. Surgical procedures and standardized techniques for monitoring healing. Eur J Orthod. 1990; 12(1): 3-13.
 24. Zachrisson BU. Improving orthodontic results in cases with maxillary incisors missing. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 1978; 73(3): 274-289.
 25. Kovich V. Esthetics and anterior tooth position. An orthodontic perspective. Part I. Crown length. J Esthet Dent. 1993; 5(1): 19-23.