Leczenie torbieli korzeniowej szczęki z zastosowaniem materiału kościozastępczego (...)

Leczenie torbieli korzeniowej szczęki z zastosowaniem materiału kościozastępczego (...)

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 18.00 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
MS 2021; 5: 44-50.

Leczenie torbieli korzeniowej szczęki z zastosowaniem materiału kościozastępczego oraz fibryny bogatopłytkowej. Opis przypadku

Paulina Dzieszuta, Piotr Bortnik, Jan Borys

Streszczenie

Torbiel korzeniowa jest najczęściej spotykaną torbielą kości szczęk. W pracy opisano przypadek 45-letniej pacjentki z torbielą korzeniową szczęki w okolicy zęba 12. Wdrożono jednoetapowe leczenie chirurgiczne polegające na wyłuszczeniu zmiany, ekstrakcji zęba przyczynowego oraz uzupełnieniu ubytku kostnego materiałem kościozastępczym – β-trójfosforanem wapnia (β-TCP) oraz fibryną bogatopłytkową (platelet-rich fibrin – PRF).

Abstract

Radicular cyst is one of the most common jaw cyst. A case of radicular cyst associated with upper right lateral incisor in 45-year-old female patient was described. The lesion was surgically enucleated along with the extraction of the affected tooth and bone augmentation was performed using β-tricalcium phosphate (β-TCP) bone graft substitute in combination with platelet-rich fibrin (PRF).

Hasła indeksowe: torbiel korzeniowa, wyłuszczenie torbieli, β-trójfosforan wapnia (β-TCP), fibryna bogatopłytkowa (PRF)

Key words: radicular cyst, cyst enucleation, β-tricalcium phosphate (β-TCP), platelet-rich fibrin (PRF)

PIŚMIENNICTWO

1. Kaczmarzyk T, Stypułkowska J, Tomaszewska R. Torbiele kości szczękowych. W: Kaczmarzyk T (red.). Torbiele obszaru szczękowo-twarzowego. Warszawa: Wydawnictwo Kwintesencja; 2015, 37-49.

2. Kryst L. Torbiele. W: Kryst L (red.). Chirurgia szczękowo-twarzowa. Warszawa: Wyd. Lek. PZWL; 2007, 329-332.

3. Pawlak W, Kubasiewicz−Ross P, Pałka Ł i wsp. Torbiele kości szczęk leczone w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Akademii Medycznej we Wrocławiu w latach 2004-2007. Dent Med Probl. 2009; 46(1): 49-53.

4. Panaś M. Torbiele. W: Bartkowski B (red.). Chirurgia szczękowo-twarzowa. Wyd. III. Kraków: Collegium Medicum UJ; 1996, 155-162.

5. Rahnama M, Świątkowski W, Jachewicz T. Torbiel korzeniowa szczęki dużych rozmiarów. Opis przypadku. Online: https://stomatologianews.pl/torbiel-korzeniowa-szczeki-duzych-rozmiarow-opis-przypadku/ [dostęp: 02.02.2021].

6. Szczurko P, Szczurko G, Antonowicz B i wsp. Leczenie endodontyczno-chirurgiczne torbieli korzeniowej szczęki – opis przypadku. Mag Stomatol. 2018; 1: 20-24.

7. Milner P, Grzesiak-Janas G. Przypadek dużej torbieli resztkowej żuchwy u 60-letniego pacjenta. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu. 2014; 1: 37-41.

8. Deshmukh J, Shrivastava R, Bharath KP i wsp. Giant radicular cyst of the maxilla. BMJ Case Rep. 2014; bcr2014203678.

9. Kolari V, Arvind Rao HT, Thomas T. Maxillary and mandibular unusually large radicular cyst: A rare case report. Natl J Maxillofac Surg. 2019; 10(2): 270-273.

10. Koju S, Chaurasia N, Marla V i wsp. Radicular cyst of the anterior maxilla: An insight into the most common inflammatory cyst of the jaws. Journal of Dental Research and Review. 2019; 6: 26-29.

11. Chiapasco M, Zaniboni M, Rossi A. Torbiele. W: Chiapasco M i wsp. Chirurgia stomatologiczna. Wyd. 3. Wrocław: Edra Urban & Partner; 2020, 283-284.

12. Łysiak-Drwal K, Dominiak M, Wojtowicz A. Sterowana regeneracja tkanek (GTR) i kości (GBR). W: Dominiak M i wsp. Podstawy chirurgii stomatologicznej. Wrocław: Elsevier Urban & Partner; 2013, 255-257, 260-261.

13. Pietruska M. Rekonstrukcja kości w obrębie bezzębnego wyrostka. W: Pietruska M, Pietruski J. Periodontologiczno-implantologiczna chirurgia plastyczna. Wyd. II. Lublin: Wydawnictwo Czelej; 2014, 170-172.

14. Jayalakshmi KB, Agarwal S, Singh MP i wsp. Platelet-Rich Fibrin with β-Tricalcium Phosphate—A Noval Approach for Bone Augmentation in Chronic Periapical Lesion: A Case Report. Case Rep Dent. 2012; 2012:902858.

15. Borie E, Oliví DG, Orsi IA i wsp. Platelet-rich fibrin application in dentistry: a literature review. Int J Clin Exp Med. 2015; 8(5): 7922-7929.

16. Sharma A, Ingole S, Deshpande M i wsp. Influence of platelet-rich fibrin on wound healing and bone regeneration after tooth extraction: A clinical and radiographic study. J Oral Biol Craniofac Res. 2020; 10(4): 385-390.

17. Xiang X, Shi P, Zhang P i wsp. Impact of platelet-rich fibrin on mandibular third molar surgery recovery: a systematic review and meta-analysis. BMC Oral Health. 2019; 19(1): 163.

18. Gaurav V, Jain D, Jain S i wsp. Management of Radicular Cyst Using Platelet-Rich Fibrin & Iliac Bone Graft - A Case Report. J Clin Diagn Res. 2015; 9(6): ZD34-36.

19. Pazera R, Szczepańska J. Wykorzystanie potencjału fibryny bogatopłytkowej (PRF) w stomatologii wieku rozwojowego. Nowa Stomatol. 2015; 1: 35-39.