REPORTAŻ KLINICZNY. Opis przypadku ponownego leczenia kanałowego zęba 47 z przewlekłym zaostrzonym stanem zapalnym tkanek okołowierzchołkowych przy użyciu laserów Er:YAG i Nd:YAG (...)

REPORTAŻ KLINICZNY. Opis przypadku ponownego leczenia kanałowego zęba 47 z przewlekłym zaostrzonym stanem zapalnym tkanek okołowierzchołkowych przy użyciu laserów Er:YAG i Nd:YAG (...)

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 12.50 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
MS 2021; 3: 64-78.

REPORTAŻ KLINICZNY
Opis przypadku ponownego leczenia kanałowego zęba 47 z przewlekłym zaostrzonym stanem zapalnym tkanek okołowierzchołkowych przy użyciu laserów Er:YAG i Nd:YAG ze zdjęciem korony protetycznej, usunięciem wkładu koronowo-korzeniowego i ponowną rekonstrukcją protetyczną – dwuletnia obserwacja przypadku

Marcin Nowosielski

Streszczenie
Opis przypadku leczenia zęba 47 po nieudanym leczeniu kanałowym, z nieszczelną koroną protetyczną i filarem odtworzonym na odbudowie z włókien szklanych, z przewlekłym zaostrzonym stanem tkanek okołowierzchołkowych. Po zdjęciu nieszczelnej korony i usunięciu włókien szklanych dezynfekcja wnętrza systemu kanałowo-korzeniowego została przeprowadzona z użyciem dwóch długości fal lasera 2940 nm i 1064 nm. Ponowną rekonstrukcję zęba przeprowadzono z wykonaniem korony bezstopniowej techniką preparacji wertykalnej i z wykorzystaniem technologii CAD/CAM laserem Nd:YAG.

Abstract
Case report of the treatment of tooth 47 after an unsuccessful previous root canal treatment, with a leaky prosthetic crown and a abutment reconstructed on a fiberglass reconstruction, with chronic exacerbated inflammation of the periapical tissues. After removing the leaky crown and removing the glass fibers, the disinfection of the inside of the root canal system was carried out using two laser wavelengths of 2940 nm and 1064 nm. Tooth reconstruction was performed with a vertiprep knifeedge crown and the CAD/CAM technology with the Nd:YAG laser.

Hasła indeksowe: leczenie kanałowe, laser Nd:YAG, laser Er:YAG, CAD/CAM, korona protetyczna, skaner wewnątrzustny, stomatologia cyfrowa, wkład koronowo-korzeniowy, vertiprep, powtórne leczenie kanałowe, wydłużenie korony klinicznej, gingiwektomia

Key words: root canal treatment, Nd:YAG laser, Er:YAG laser, CAD/CAM, prosthetic crown, intraoral scanner, digital dentistry, crown-root post, vertiprep, root canal retreatment, clinical crown lengthening, gingivectomy