Porównanie wpływu przedłużonego karmienia naturalnego i sztucznego na rozwój próchnicy wczesnodziecięcej

Porównanie wpływu przedłużonego karmienia naturalnego i sztucznego na rozwój próchnicy wczesnodziecięcej

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 18.00 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
MS 2021; 3: 40-45.

Katarzyna Różycka-Dziedzic, Agnieszka Szetela-Majewska, Karolina Polak-Kowalska

Streszczenie
Jednym z głównych czynników sprzyjających występowaniu próchnicy wczesnego dzieciństwa jest nieprawidłowy sposób karmienia (naturalnego bądź sztucznego) dzieci. Badania wskazują, że karmienie przed snem (nocnym lub drzemką w dzień) bez prawidłowej higieny jamy ustnej dziecka sprzyja powstawaniu próchnicy. Analiza piśmiennictwa ma również na celu wskazanie aktualnych zaleceń profilaktycznych, których przestrzeganie może ograniczyć ryzyko rozwoju tej choroby.

Abstract
One of the main factors, which conduce early childhood caries is incorrect child feeding method (breastfeeding or infant formula). Researches point to feeding before sleep (night or nap) without correct hygiene of oral cavity causes caries initiating. Analysis of the literature is aimed at presenting currently preventive recommendations, which could reduce the risk of caries development.

Hasła indeksowe: próchnica wczesnego dzieciństwa, karmienie naturalne, karmienie sztuczne
Key words: early childhood caries, breastfeeding, infant formula

PIŚMIENNICTWO
 1. Weker H, Barańska M (red.). Żywienie niemowląt i małych dzieci. Zasady postępowania w żywieniu zbiorowym. Warszawa: Instytut Matki i Dziecka; 2014, [online:] http://www.imid.med.pl/images/do-pobrania/Zywienie_niemowlat_www.pdf [dostęp: 17.12.2020].
 2. Avila WM, Pordeus IA, Paiva SM i wsp. Breast and bottle feeding as risk factors for dental caries. A systematic review and meta-analysis. PLoS One. 2015; 10(11): e0142922.
 3. Olczak-Kowalczyk D, Szczepańska J, Postek-Stefańska L i wsp. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej (PTSD), Sekcji Stomatologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, Polskiego Oddziału Sojuszu dla Przyszłości Wolnej od Próchnicy (ACFF) i konsultanta krajowego w dziedzinie stomatologii dziecięcej dotyczące związku sposobu karmienia dziecka w 2. roku życia z próchnicą wczesnego dzieciństwa. Nowa Stomatol. 2017; 22(1): 45-52.
 4. American Academy on Pediatric Dentistry Clinical Affairs Committee, American Academy on Pediatric Dentistry Council on Clinical Affairs. Policy on dietary recommendations for infants, children, and adolescents. Pediatr Dent. 2008-2009; 30(7 Suppl): 47-48.
 5. Birungi N, Fadnes LT, Okullo I i wsp. Effect of breastfeeding promotion on early childhood caries and breastfeeding duration among 5 year old children in Eastern Uganda. A cluster randomized trial. PLoS One. 2015; 10(5): e0125352.
 6. Tham R, Bowatte G, Dharmage SC i wsp. Breastfeeding and the risk of dental caries. A systematic review and meta-analysis. Acta Paediatr. 2015; 104(467): 62-84.
 7. Bębenek D, Nehring-Gugulska M, Żukowska-Rubik M (oprac.). Stanowisko Centrum Nauki o Laktacji w sprawie karmienia piersią i mlekiem kobiecym w kontekście profilaktyki próchnicy wczesnodziecięcej. Warszawa; 2017, [online:] https://cnol.kobiety.med.pl/wp-content/uploads/2018/12/Prochnica.pdf [dostęp: 17.12.2020].
 8. Olczak-Kowalczyk D, Jackowska T, Czerwionka-Szaflarska M i wsp. Stanowisko polskich ekspertów dotyczące zasad żywienia dzieci i młodzieży w aspekcie zapobiegania chorobie próchnicowej. Nowa Stomatol. 2015; 20(2): 81-91.
 9. Szajewska H, Socha P, Horvath A i wsp. Zasady żywienia zdrowych niemowląt. Zalecenia Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci. Stand Med., Pediatr. 2014; 11: 321-338, [online:] https://cnol.kobiety.med.pl/wp-content/uploads/2018/12/Zasady_zywienia_niemowlat.pdf [dostęp: 17.12.2020].
 10. Tungare S, Paranjpe AG. Baby bottle syndrome. StatPearls. [online:] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK535349/ [dostęp: 17.12.2020].
 11. Kaczmarek U. Aspekt bakteryjny próchnicy zębów mlecznych. Dent Med Probl. 2004; 41(3): 509-514.
 12. Kobylińska A, Rożniatowski P, Olczak-Kowalczyk D. Karmienie piersią a próchnica wczesnego dzieciństwa – systematyczny przegląd piśmiennictwa. Pediatr Pol. 2017; 92(4): 417-426.
 13. Janus S, Olczak-Kowalczyk D, Wysocka M. Rola lekarzy niestomatologów w zapobieganiu próchnicy wczesnego dzieciństwa. Nowa Pediatr. 2011; 15(1): 6-14.
 14. Pels E, Tkacz-Ciebiera I. Próchnica wczesnego dzieciństwa w odniesieniu do spożywania słodkich pokarmów oraz zabiegów higienicznych zębów u dzieci w wieku żłobkowym. Czas Stomatol. 2017; 70(3): 238-249.
 15. Grzesiak I, Kaczmarek U. Wiedza prozdrowotna matek i świadomość stanu uzębienia ich dzieci w wieku do 3 lat. Dent Med Probl. 2004; 41(1): 59-66.
 16. Szczepańska J. Prognozowanie występowania próchnicy u dzieci w oparciu o wieloaspektową analizę czynników ryzyka – część II. Nowa Stomatol. 2002; 1: 3-7.
 17. Szczepańska J, Lubowiedzka B, Szydłowska B i wsp. Wpływ zwyczajów żywieniowych na ryzyko występowania próchnicy wczesnego dzieciństwa*. Czas Stomatol. 2007; 60(4): 249-256.
 18. Folayan MO, Sowole CA, Owotade FJ i wsp. Impact of infant feeding practices on caries experience of preschool children. J Clin Pediatr Dent. 2010; 34(4): 297-301.
 19. Kato T, Yorifuji T, Yamakawa M i wsp. Association of breast feeding with early childhood dental caries. Japanese population-based study. BMJ Open. 2015; 5(3): e006982.
 20. Turska-Szybka A, Grudziąż-Sękowska J, Olczak-Kowalczyk D. Czynniki ryzyka próchnicy wczesnego dzieciństwa i indywidualna ocena poziomu ryzyka na podstawie CAMBRA. Nowa Stomatol. 2011; 3: 119-127.
 21. Zemlik J. Próchnica wczesnodziecięca. Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie; 2018.
 22. Rodrigues CS, Sheiham A. Relationships between dietary guidelines, sugar intake and caries in primary teeth in low income Brazilian 3-year-olds. A longitudinal study. Int J Paediatr Dent. 2000; 10(1): 47-55.
 23. Sienicka M, Turska-Szybka A. Świadomość kobiet ciężarnych na temat zapobiegania próchnicy wczesnego dzieciństwa. Dent Med Probl. 2015; 52(1): 93-100.