REPORTAŻ KLINICZNY. SARPE jako technika chirurgiczna ekspansji szczęki u pacjentów dojrzałych szkieletowo

REPORTAŻ KLINICZNY. SARPE jako technika chirurgiczna ekspansji szczęki u pacjentów dojrzałych szkieletowo

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 18.00 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
MS 2021; 2: 16-26.

Jakub Lipski, Sławomir Jaroszyk, Weronika Jaroszyk

Streszczenie
Zwężenie szczęki może mieć różnorakie podłoże, począwszy od szkieletowego, poprzez zębowe oraz spowodowane kombinacją obu wspomnianych przyczyn. Może również stanowić wadę izolowaną lub współistnieć z innymi wadami twarzowo-zgryzowymi. Zwężenia mniejszego stopnia u dorosłych mogą być korygowane bez wspomagania chirurgicznego, jednak bardziej nasilone zaburzenia koryguje się z zastosowaniem technik chirurgicznych takich jak SARME/SARPE. Szybka ekspansja podniebienia wspomagana chirurgicznie (surgically assisted rapid maxillary expansion – SARME; surgically assisted rapid palatal expansion – SARPE) stopniowo zyskuje na popularności jako opcja leczenia korygująca MTD. W pracy zaprezentowano chirurgiczny etap leczenia pacjenta, u którego został wykonany zabieg szybkiej ekspansji podniebienia wspomaganej chirurgicznie SARPE. Bezpośrednio po zabiegu został osadzony aparat typu Hyrax.

Abstract
Maxillary constriction can have a variety of causes, ranging from skeletal, to dental, and caused by a combination of both. It can also be an isolated defect or coexist with other maxillofacial defects. Minor constrictions in adults can be corrected without surgical support, but more severe disorders are corrected with surgical techniques such as SARME/SARPE. Surgically assisted rapid maxillary expansion/surgically assisted rapid palatal expansion (SARME/SARPE) is gradually gaining popularity as a treatment option to correct maxillary transverse deficiency (MTD). The study presents the surgical stage of treatment for a patient who underwent surgically assisted rapid palatal expansion (SARPE). A Hyrax appliance was placed immediately after the treatment.