Akrylowe ciało obce w wardze górnej – opis przypadku

Akrylowe ciało obce w wardze górnej – opis przypadku

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 18.00 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
MS 2021; 2: 28-33.

Tomasz Kulewicz, Artur Pitułaj


Streszczenie
Obecność ciał obcych w obszarze szczękowo-twarzowym może być wynikiem przebytych urazów i zwykle sprawia trudności diagnostyczne. Ze względu na dużą różnorodność materiałów, z których są wykonane, nie wszystkie badania obrazowe mogą okazać się pomocne w procesie diagnostycznym. Celem pracy jest przybliżenie istoty wnikliwego wywiadu i opis przypadku usunięcia ciała obcego będącego fragmentem użytkowanej zębowej protezy całkowitej.

Abstract 
The presence of foreign bodies in the maxillofacial area may be the result of past injuries and usually causes diagnostic difficulties. Due to the wide variety of materials they are made of, not all imaging tests may be helpful in the diagnostic process. The aim of the study is to present the essence of an in-depth interview and to describe the case of evacuation of a foreign body which occurred to be a lost fragment of a complete denture.

Hasła indeksowe: ciało obce, warga , proteza akrylowa, uraz
Key words: foreign body, lip, acrylic denture, trauma

PIŚMIENNICTWO

 1. Boffano P, Roccia F, Zavattero E i wsp. European Maxillofacial Trauma (EURMAT) project: a multicentre and prospective study. J Craniomaxillofac Surg. 2015 Jan;43(1):62-70.
 2. Omezli MM, Torul D, Sivrikaya EC. The prevalence of foreign bodies in jaw bones on panoramic radiography. Indian J Dent. 2015; 6(4): 185-189.
 3. Dominiak M, Łysiak K, Mierzwa-Dudek D i wsp. Przebarwienia amalgamatowe błony śluzowej jamy ustnej – przegląd piśmiennictwa. Stomatol Współcz. 2004; 11(6): 22-37.
 4. Khandelwal P, Dhupar V, Akkara F i wsp. Impacted foreign bodies in the maxillofacial region. A series of three cases. J Cutan Aesthet Surg. 2018; 11(4): 237-240.
 5. Jham BC, Nikitakis NG, Scheper MA i wsp. Granulomatous foreign-body reaction involving oral and perioral tissues after injection of biomaterials. A series of 7 cases and review of the literature. J Oral Maxillofac Surg. 2009; 67(2): 280-285.
 6. Khan I, Singhal A, Singh A. Management of foreign bodies in the maxillofacial region. Diagnostic modalities, treatment concepts with report of 2 cases. J Head Neck Physicians Surg. 2015; 3: 15-22.
 7. Patel H, Bhatia L, McQueen G i wsp. Persistent upper lip swelling caused by foreign body infection. A case report. South Med J. 2008; 101(6): 651-653.
 8. Rahmani Shahraki A, Raisi A. Surgical treatment of a penetrated metallic foreign body in the oral cavity wall of a mare. Vet Res Forum. 2019; 10(2): 177-179.
 9. Campbell EA, Wilbert CD. Foreign body imaging. W: B. Abai, StatPearls. Treasure Island: StatPearls Publishing; 2020.
 10. Aras MH, Miloglu O, Barutcugil C i wsp. Comparison of the sensitivity for detecting foreign bodies among conventional plain radiography, computed tomography and ultrasonography. Dentomaxillofac Radiol. 2010; 39(2): 72-78.
 11. Hiremath R, Reddy H, Ibrahim J i wsp. Soft tissue foreign body. Utility of high resolution ultrasonography. J Clin Diagn Res. 2017; 11(7): TC14-TC16.
 12. Sumanth KN, Boaz K, Shetty NY. Glass embedded in labial mucosa for 20 years. Indian J Dent Res. 2008; 19(2): 160-161 [wycofany: Sumanth KN, Boaz K, Shetty NY. Indian J Dent Res. 2008; 19(3): 281].
 13. Puliyel D, Balouch A, Ram S i wsp. Foreign body in the oral cavity mimicking a benign connective tissue tumor. Case Rep Dent. 2013; 2013: 369510.