Szyna zwarciowa – metoda wykonania. Opis przypadku

Szyna zwarciowa – metoda wykonania. Opis przypadku

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 18.00 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
MS 2021; 2: 40-47.

Karolina Kowalczyk


Streszczenie
Szyna zwarciowa jest narzędziem diagnostycznym i terapeutycznym w leczeniu zaburzeń stawów skroniowo-żuchwowych dostępnym dla każdego stomatologa. Najważniejszym z jej licznych zastosowań jest tymczasowe ustalenie stabilnych warunków okluzyjnych, które mogą zmienić odruchową aktywność neuromięśniową i eliminować dolegliwości bólowe mięśni. Szyny okluzyjne zapewniają także takie warunki zwarciowe, które umożliwiają głowom żuchwy przyjęcie najbardziej stabilnej ortopedycznie pozycji w stawie skroniowo-żuchwowym.

Abstract
The occlusal splint is a diagnostics tool in the treatment of temporomandibular joint disorders available to every dentist. It has many applications, the most important of which is to temporarily establish stable occlusive conditions that can change reflex neuromuscular activity and eliminate muscle pain. Occlusal splints also provide such short-circuit conditions that allow the jaw heads to assume the most orthopedically stable position in the temporomandibular joint.

Hasła indeksowe: szyna stabilizująca, lokalizacja pozycji relacji centralnej (CR), dysfunkcja układu stomatognatycznego

Key words: dental stabilizing splint, locating the position of the central relations (CR), dysfunction of the stomatognathic system

PIŚMIENNICTWO

1. Okeson JP. Etiologia zaburzeń czynnościowych układu stomatognatycznego. W: Okeson JP. Leczenie dysfunkcji skroniowo-żuchwowych i zaburzeń zwarcia. Wyd. II. Lublin: Wydawnictwo Czelej; 2018, s. 114-146.
2. Okeson JP. Leczenie z zastosowaniem szyn okluzyjnych. W: Okeson JP. Leczenie dysfunkcji skroniowo-żuchwowych i zaburzeń zwarcia. Wyd. II. Lublin: Wydawnictwo Czelej; 2018, s. 436-463.
3. Majewski SW. Stany artykulacyjne żuchwy. W: Majewski SW. Gnatofizjologia stomatologiczna. Normy okluzji i funkcje układu stomatognatycznego. Wydawnictwo Lekarskie PZWL; Warszaw 2007, s: 81-84.
4. Okeson JP. Badanie podmiotowe i przedmiotowe w zaburzeniach skroniowo-żuchwowych. W: Okeson JP. Leczenie dysfunkcji skroniowo-żuchwowych i zaburzeń zwarcia. Lublin: Wydawnictwo Czelej; 2018, s. 195-256.
5. Gala A, Orlicki R, Wieczorek A. Szyny zgryzowe wykonywane metodą termociśnieniową – procedura kliniczna i wykonawstwo laboratoryjne. Protet Stomatol. 2003; 3(53): 174-178.
6. Chruściel-Nogalska M, Polak-Majcher D, Dalewski B i wsp. Przegląd stosowanych szyn zgryzowych w leczeniu zaburzeń czynnościowych układu stomatognatycznego – na podstawie piśmiennictwa. Dental Forum. 2013; 41(2): 63-68.
7. Majewski S. Dysfunkcje układu stomatoganatycznego. W: Majewski S. Współczesna Protetyka Stomatologiczna. Podstawy teoretyczne i praktyka kliniczna. Wrocław: Edra Urban & Partner; 2014, s. 322-340.
8. Okeson JP. Leczenie zaburzeń stawów skroniowo-żuchwowych. W: Okeson JP. Leczenie dysfunkcji skroniowo-żuchwowych i zaburzeń zwarcia. Lublin: Wydawnictwo Czelej; 2018, s. 370-421.
9. Okluzja w praktyce. W: Wassell R, Naru A, Steele J i wsp. Zwarcie a schorzenia stawu skroniowo- żuchwowego. Warszawa: Wydawnictwo Kwintesencja; 2012, s. 77-89.