Zabieg implantacji natychmiastowej w żuchwie przeprowadzony przy użyciu nawigacji komputerowej i szablonu chirurgicznego

Zabieg implantacji natychmiastowej w żuchwie przeprowadzony przy użyciu nawigacji komputerowej i szablonu chirurgicznego

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 6.15 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
Streszczenie
Zabieg usunięcia zęba z jednoczasowym wprowadzeniem wszczepu jest obecnie uznawany za najkorzystniejszą metodę leczenia. Zębodół poekstrakcyjny może mieć różny kształt, co powoduje, że każdy zabieg implantacji przebiega indywidualnie. Metodę tę można usprawnić dzięki wykorzystaniu spersonalizowanego szablonu chirurgicznego.
 
Abstract
The tooth extraction procedure with immediately implant placement is currently considered the most advantageous treatment method. The socket can have a different shape, which means that each implantation procedure is carried out individually. This method can be improved by using a personalized surgical template.
 
Hasła indeksowe: implantacja natychmiastowa
 
Key words: immediately implant placement

PIŚMIENNICTWO
1. Krikor D., Krikor S.: Immediate loading of dental implants: overview and rationale. CDA Journal, 2005, 4, 33, 337-341.
2. Abu-Hussein M. i wsp.: Immediate implant placement and loading in esthetic zone. IOSR Journal of Dental and Medical Sciences, 2016, 15, 1, 1-9.
3. Gargiulo A. i wsp.: Immediate molar implant placement: A clinical investigation. JIACD Journal of Implant and Advanced Clinical Dentistry, 2011, 3, 6, 37-44.
4. Michali R.: Druk 3D – rewolucja technologiczna czy moda na sukces? Digital Technologia, 2016, 3, 4, 30-36.
5. Honigmann P. i wsp.: Patient-specific surgical implants made of 3D printed peek: material, technology, and scope of surgical application 2018. doi: 10.1155/2018/45206366. Aniko-Włodarczyk M. i wsp.: Zastosowanie druku 3D w planowaniu postępowania i leczeniu chirurgicznym kości szczęk. Mag. Stomatol., 2018, 28, 7-8, 84-88.
7. Van Nimwegen W.G. i wsp.: Immediate implant placement and provisionalisation in the aesthetic zone. J. Oral Rehabil., 2016, 43, 10, 745-752.
8. Buser D. i wsp.: Implant placement post extraction in esthetic single tooth sites: when immediate, when early, when late? Periodontol. 2000, 2017, 73, 1, 84-102.
9. Chen Z. i wsp.: Accuracy of flapless immediate implant placement in anterior maxilla using computer-assisted versus freehand surgery: a cadaver study. Clin. Oral Implants Res., 2018, doi: 10.1111/clr.13382
10. Arora H., Ivanovski S.: Immediate and early implant placement in single-tooth gaps in the anterior maxilla: A prospective study on ridge dimensional, clinical, and aesthetic changes. Clin. Oral Implants Res., 2018, doi: 10.1111/clr.13378
11. Abi-Aad H. i wsp.: Immediate vs conventional loading of variable-thread tapered implants supporting three- to four-unit fixed partial dentures in the posterior maxilla: 1-year interim results of a split-mouth randomised controlled trial. Eur. J. Oral Implantol., 2018, 11, 3, 337-350.
12. Nesi H., Oliveira M.T., Molina G.O.: Uso da membrana de látex em alvéolos de dentes recém-extraídos: relato de caso. Rev. Bras., 2012, 69, 1, 80-83.