Zintegrowane leczenie – opis przypadku leczenia zachowawczo‑protetycznego młodego pacjenta z zaawansowaną próchnicą

Zintegrowane leczenie – opis przypadku leczenia zachowawczo‑protetycznego młodego pacjenta z zaawansowaną próchnicą

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 6.15 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
Streszczenie
Harmonia estetyczna twarzy, w tym ust i zębów, ma istotny wpływ na sferę psychiczną pacjenta, jego poczucie własnej wartości i zadowolenia. Aby osiągnąć odpowiedni efekt, coraz częściej pacjenci decydują się na wykonanie stałych uzupełnień protetycznych, takich jak korony czy licówki. Korona jest samodzielnym, osadzanym na stałe, jednoczęściowym uzupełnieniem protetycznym, odtwarzającym częściowo lub całkowicie koronę kliniczną zęba. Spośród wielu rodzajów takich uzupełnień coraz powszechniej stosuje się obecnie korony pełnoceramiczne, ze względu na doskonałe walory estetyczne i biokompatybilność.
 
Abstract
Aesthetics of the face, including lips and teeth, has an essential influence on the patient’s psychological sphere, as well as on his self-esteem contentment. To achieve the desired effect, more and more patients decide to perform permanent restorations – crowns and veneers. The crown is an independent, one-piece prosthetic restoration that partially or completely restores the clinical crown of the tooth. Among the many types of crowns, ceramic crowns are now more and more widely used, due to their excellent aesthetic qualities and biocompatibility.
 
Hasła indeksowe: leczenie zintegrowane, stomatologia estetyczna, odbudowa zwarcia, korony protetyczne, wkłady z włókna szklanego, proteza częściowa
 
Key words: comprehensive dentistry, aesthetic dentistry, occlusion reconstruction, prosthodontic crowns, fiberglass posts, removable partial denture

PIŚMIENNICTWO
  1. Dzieciątkowska M.: Nowa koncepcja estetyki. Mag. Stomatol., 2002, 22, 9, 16-18.
  2. Goldstein R.E.: Zmień swój uśmiech, tłum. J. Krupiński. Wyd. Kwintesencja International Quintessenz Verlagsgruppe, Warszawa 2000.
  3. Nowakowska-Socha J.: Stomatologiczne leczenie estetyczne w obecnych warunkach socjoekonomicznych oraz jego wpływ na higienę i samoocenę u leczonych pacjentów; na podstawie badań ankietowych i klinicznych. Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, 2007, 53, 2, 100-113.
  4. Walawska B.: Współpraca lekarza dentysty z lekarzem ortodontą – możliwości współczesnej ortodoncji. Forum Stomatol. Prakt., 2017, 3, 34-38.
  5. Dolińska E. i wsp.: Wielospecjalistyczne leczenie chirurgiczno-endodontyczne przewlekłego zapalenia przyzębia. Mag. Stomatol., 2017, 27, 9, 12-16.
  6. Górska R., Konopka T. (red.): Periodontologia współczesna. Med Tour Press International, Otwock 2013.
  7. Mierzwińska-Nastalska E. (red.): Uzupełnienia ceramiczne. Postępowanie kliniczne i wykonawstwo laboratoryjne. Med Tour Press International, Otwock 2011.
  8. Szczyrek P., Okoński P.: Licówki ceramiczne. Forum Media Polska, Poznań 2016.
  9. Dejak B. (red.): Kompendium wykonywania uzupełnień protetycznych. Med Tour Press International, Otwock 2014.
  10. Banerjee A. (red.): Zabiegi minimalnie inwazyjne, red. wyd. polskiego D. Borczyk, tłum. Inter Lang & Text, J. Czownicki, M. Czownicka, T. Kamiński. Edra Urban & Partner, Wrocław 2016.