Problemy stomatologiczne u dzieci urodzonych przedwcześnie

Problemy stomatologiczne u dzieci urodzonych przedwcześnie

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 6.15 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
Streszczenie
Wzrasta liczba dzieci urodzonych przedwcześnie. Problem wcześniactwa dotyczy już 6-15% kobiet ciężarnych. W związku z niedojrzałością morfologiczno-czynnościową wcześniaków potrzebna jest wysoce specjalistyczna opieka medyczna nad tą grupą pacjentów, obejmująca także opiekę stomatologiczną.
 
Abstract
The number of premature babies is increasing. The problem of preterm birth is the case for 6-15% of pregnant women. Due to the morphological and functional immaturity of premature babies, they require highly specialized medical care, including dental care.
 
Hasła indeksowe: wcześniactwo, leczenie stomatologiczne
 
Key words: prematurity, dental treatment

PIŚMIENNICTWO
1. Pasquier J.C. i wsp.: Neonatal outcomes after elective delivery management of preterm premature rupture of the membranes before 34 weeks' gestation (DOMINOS study). Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol., 2009, 143, 1, 18-23.
2. Harila V. i wsp.: Open bite in prematurely born children. J. Dent., 2007, 74, 3, 165-170.
3. Neto P.G.F., Falcao M.C.: Eruption chronology of the first deciduous teeth in children born prematurely with birth weight less than 1500 g. Rev. Paul. Pediatr., 2014, 32, 1, 17-23.
4. Harila-Kaera V., Heikkinen T., Alvesalo L.: The eruption of permanent incisors and first molars in prematurely born children. Eur. J. Orthod., 2003, 25, 3, 293-299.
5. Ebrahim E., Paulsson L.: The impact of premature birth on the permanent tooth size of incisors and first molars. Eur. J. Orthod., 2017, 10, 1-6.
6. Land C., Schoenau E.: Fetal and postnatal bone development: reviewing the role of mechanical stimuli and nutrition. Best Pract. Clin. Endocrinol. Metab., 2008, 22, 1, 107-118.
7. Ng P.C. i wsp.: Changes in markers of bone metabolism during dexamethasone treatment for chronic lung disease in preterm infants. Arch. Dis. Child. Fetal Neonatal. Ed., 2002, 86, 1, 49-54.
8. Rigo J. i wsp.: Bone mineral metabolism in the micropremie. Clin. Perinatol., 2000, 27, 1, 147-170.
9. Śmiech-Słomkowska G., Skiba A.: Wyrzynanie zębów stałych u dzieci przedwcześnie urodzonych. Czas. Stomatol., 2001, 54, 10, 685-687.
10. Paulsson L., Soderfeldt B., Bondemark L.: Malocclusion traits and orthodontic treatment needs in prematurely born child. Angle Orthod., 2008, 78, 5, 786-792.
11. Gravina D. i wsp.: Enamel defects in the primary dentition of preterm and full term children. J. Clin. Pediatr. Dent., 2013, 37, 4, 391-394.
12. Resende Nogueira V. i wsp.: Prevalence of enamel defects and associated risk factors in both dentitions in preterm and full term born children. J. Appl. Oral Sci., 2012, 20, 3, 310-317.
13. Seow W.K., Humphrys C., Tudehope D.I.: Increased prevalence of developmental dental defects in low birth-weight, prematurely born children; a controlled study. Pediatr. Dent., 1987, 9, 3, 221-225.
14. Gulczyńska E., Czech-Kowalska J., Szczepański M.: Standardy żywienia po wypisie ze szpitala noworodków urodzonych przedwcześnie. Stand. Med. Pediatria, 2014, 11, 2, 179-186.
15. Konopka T., Menalek M.: Występowanie chorób błony śluzowej jamy ustnej u pacjentów poradni specjalistycznej we Wrocławiu w latach 1992-2003. Dent. Med. Probl., 2004, 41, 4, 717-725.
16. Piróg A. i wsp.: Wpływ prametrów fizykochemicznych śliny na stan uzębienia, dziąseł, błony śluzowej jamy ustnej u dzieci zdrowych. J. Stoma., 2013, 66, 2, 154-169.
17. Gravina D. i wsp.: Prevalence of dental caries in children born prematurely or at full term. Braz. Oral Res., 2006, 20, 4, 353-357.
18. Pilewska-Kozak A.B., Bałand-Bałdyga A., Ślimak A.: Odżywianie noworodka przedwcześnie urodzonego. W: Pilewska-Kozak A.B. (red.): Opieka nad wcześniakiem. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2009, 117-134.
19. Aftyka A. i wsp.: Leczenie żywieniowe dzieci przedwcześnie urodzonych, hospitalizowanych w Oddziale Intensywnej Terapii Noworodka, ze szczególnym uwzględnieniem zadań pielęgniarki. Pielęgniarstwo XXI Wieku, 2011, 3, 36, 1-39.
20. Gadzinowski J., Szymankiewicz M., Gulczyńska E.: Podstawy neonatologii, podręcznik dla studentów. Oddział Wielkopolski PTMT, Poznań 2014, 159-161.