Torbiel samotna okolicy pośrodkowej trzonu żuchwy – obraz kliniczny i leczenie. Opis przypadku

Torbiel samotna okolicy pośrodkowej trzonu żuchwy – obraz kliniczny i leczenie. Opis przypadku

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 6.15 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
Solitary bone cyst of the midline of the body of mandible – clinical presentation and treatment. A case report

Sylwia Hnitecka, Marzena Dominiak

Streszczenie
Torbiel samotna kości (solitary bone cyst – SBC) jest patologią zaliczaną do grupy łagodnych zmian związanych z kością. Stanowi jedynie około 1% torbielowatych zmian kości szczęk. Dotyczy szczególnie pacjentów młodocianych (głównie w 2. dekadzie życia). Z uwagi na fakt, że jest to zmiana zwykle bezobjawowa i rozwijająca się powoli, to do jej wykrycia dochodzi często przypadkowo podczas badania radiologicznego. W artykule przedstawiono przypadek młodego pacjenta, u którego incydentalnie wykryto torbiel samotną trzonu żuchwy w okolicy pośrodkowej i przeprowadzono zabieg chirurgiczny wraz z augmentacją defektu kostnego. Ponadto podkreślono korzyści wynikające ze stosowania laserów oraz autogennych czynników wzrostu.
 
Abstract
The solitary bone cyst (SBC) is a pathology included in the group of benign bone- related lesions. It is only about 1% cystic bone changes of the jaws. It especially concerns juvenile patients – mainly in the second decade of life. Due to the fact that it is a usually asymptomatic, developing slowly, it is often during radiological examination. The article presents the case of a young patient with accidentally detected solitary bone cyst of the mandible in the medial area and a surgical procedure with augmentation of the bone defect was performed. The benefits of lasers and autogenous growth factors are also underlined.
 
Hasła indeksowe: torbiel samotna kości, pseudotorbiel, SBC, augmentacja kości, Er:YAG laser
 
Key words: solitary bone cyst, pseudocyst, SBC, bone augmentation, Er:YAG laser


PIŚMIENNICTWO
 1. Kaczmarzyk T., Stypułkowska J., Tomaszewska R.: Torbiele obszaru szczękowo-twarzowego. Wydawnictwo Kwintesencja Sp. z o.o., Warszawa 2015.
 2. Rushton M.A.: Solitary bone cysts in the mandible. Dent. J., 1946, 81, 37-49.
 3. Oral B. i wsp.: Traumatic bone cyst of the anterior maxilla. J. Dent. Case Reports, 2011, 1, 41-46.
 4. Sabino-Bezerra J.R. i wsp.: Atypical presentations of simple bone cysts of the mandible: a case series and review of literature. Craniomaxillofac. Surg., 2013, 41, 391-396.
 5. Feng Bai X. i wsp.: Solitary bone cyst of the zygomatic bone. J. Oral Maxillofac. Surg. Med. Pathol., 2015, 27, 213-215.
 6. Kim K.A., Koh K.J.: Recurrent simple bone cyst of the mandibular condyle: a case report. Imaging Sci. Dent., 2013, 43, 49-53.
 7. Hs C.B. i wsp.: Simple bone cyst of mandible mimicking periapical cyst. Pract., 2012, 2, 59.
 8. Tong A.C., Ng I.O., Yan B.S.: Variations in clinical presentations of the simple bone cyst: report of cases. Oral Maxillofac. Surg., 2003, 61, 1487-1491.
 9. Joy E.T. i wsp.: A rare presentation of a simple bone cyst. Pharm. Bioallied Sci., 2015, 7, 823-826.
 10. Dincer O. i wsp.: Traumatic bone cyst mimicking radicular cyst. BMJ Case Rep., 2012, bcr2012007316.
 11. Craig G.T., Holland C.S., Hindle M.O.: Dermoid cyst of the mandible. J. Oral Surg., 1980, 18, 230-237.
 12. Baek K.W. i wsp.: A comparative investigation of bone surface after cutting with mechanical tools and Er:YAG laser. Lasers Surg. Med., 2015, 47, 426-432.
 13. Ohsugi Y.: Evaluation of bone healing following Er:YAG laser ablation in rat calvaria compared with bur drilling. Biophotonics, 2018, 15, 201800245.
 14. Magremanne M. i wsp.: Solitary bone cyst of the mandible and platelet rich fibrin (PRF). Stomatol. Chir. Maxillofac., 2009, 110, 105-108.
 15. Puzio M. i wsp.: Ultrasound assessment of soft tissue augmentation around implants in the aesthetic zone using a connective tissue graft and xenogeneic collagen matrix – 1-year randomised follow-up. Anat., 2018, 217, 129-141.