Ocena skuteczności ustalania zgryzu metodą ćwieka centralnego

Ocena skuteczności ustalania zgryzu metodą ćwieka centralnego

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 6.15 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł

Evaluation of the efficacy of gothic arch tracing device method of determining a centric relation

Stefan Baron, Maciej Masny, Aleksandra Nitecka‑Buchta, Aleksander Baron

Streszczenie
Ustalanie wysokości zwarcia jest trudnym zagadnieniem dla lekarzy praktyków. Celem artykułu jest przybliżenie czytelnikowi aktualnego stanowiska różnych autorów dotyczącego relacji centralnej, zasad jej uzyskiwania oraz znaczenia klinicznego w trakcie ustalania zwarcia u pacjentów poddawanych leczeniu protetycznemu układu stomatognatycznego.
 
Abstract
Establishing a centric relation is a difficult issue in dental practitioners’ daily practice. The aim of the article was to introduce to the reader the current opinion of various authors on the subject of central relation, its obtaining and clinical significance, while determining the proper mandible position, in patients undergoing prosthodontic treatment.
 
Hasła indeksowe: zgryz, okluzja, dysfunkcja stawu skroniowo-żuchwowego, Gerber, relacja centralna
 
Key words: occlusion, temporomandibular dysfunction (TMD), Gerber, centric relationPIŚMIENNICTWO

 1. Kleinrok M.: Zaburzenia czynnościowe układu ruchowego narządu żucia. Wyd. Czelej, Lublin 2012.
 2. Majewski S.: Gnatofizjologia stomatologiczna. PZWL, Warszawa 2007.
 3. Majewski S.: Współczesna protetyka stomatologiczna. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2014.
 4. Okeson J.P.: Leczenie dysfunkcji narządu żucia i zaburzeń zwarcia. Wyd. Czelej, Lublin 2005.
 5. Dejak B. i wsp.: Wpływ różnic metod rejestracji relacji centralnej na położenie żuchwy u pacjenta ze zgryzem urazowym. Protet. Stomatol., 2016, LXVI, 5, 345-358.
 6. The Academy of Prosthodontics: The Glossary of Prosthodontic Terms. Ninth Edition. J. Prosthet. Dent., 2017.
 7. Gerber A.: Prinzpieles zur Bissnahme fur totale Prothesen. Die Quintessenz., 1973, 599.
 8. Gerber A.: Kiefergelenk und Zahnokklusion. Dtsch. Zahnarztliche Zschr., 1971, 26, 119-141.
 9. Koller M.M. i wsp.: A comparative study of two methods for the orientation of the occlusal plane and the determination of the vertical dimension of occlusion in edentulous patients. J. Oral Rehabil., 1992, 19, 4, 413-425.
 10. Karasiński A.: Protezy całkowite. Śląski Uniwersytet Medyczny, 2000.
 11. Proba T. i wsp.: Functional assessment of the masticatory apparatus after the treatment of edentulous patients with different methods of bite registration. Pain Res. Manag., 2018, 3, 1-9.
 12. Fayz F., Eslami A.: Determination of occlusal vertical dimension: a literature review. J. Prosthet. Dent., 1988, 59, 3, 321-323.
 13. Gills R.R.: Establishing vertical dimension in full denture construction. JADA, 1941, 28, 3, 430-436.
 14. Dupas HP.: Dysfunkcja czaszkowo-żuchwowa. PZWL, Warszawa 2009.
 15. Slavicek R.: The Masticatory Organ. GAMMA Medizinisch-wissenschaftliche Fortbildungs – AG, Klosterneuburg 2002.
 16. Smith E.S.: Vertical dimension and centric jaw relation in complete denture construction. Prosthet. Dent., 1958, 8, 1, 31-34.
 17. Turrell A.J.W.: Clinical assessment of vertical dimension. Prosthet. Dent., 1972, 28, 3, 238-246.
 18. Becker I.: Okluzja w praktyce stomatologicznej. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2013.
 19. Baron S. i wsp.: Nowoczesne metody szynoterapii w leczeniu dysfunkcji układu ruchowego narządu żucia. e-Dentico, 2009, 4, 24-26.
 20. Baron S. i wsp.: Estetyczno-funkcjonalna rehabilitacja układu ruchowego narządu żucia. Protet. Stomatol., 2011, 6, 459-465.
 21. Utz K.H. i wsp.: Accuracy of check-bite registration and centric condylar position. Oral Rehabil., 2002, 29, 5, 458-466.
 22. Baron S. i wsp.: Rehabilitacja protetyczno-czynnościowa po jatrogennym leczeniu protetycznym. Mag. Stomatol., 2011, 21, 2, 20-24.
 23. Millet C. i wsp.: Report on the determination of occlusal vertical dimension and centric relation using swallowing in edentulous patients. Oral Rehabil., 2003, 30, 11, 1118-1122.
 24. Carlsson G.E.: Symptoms of mandibular dysfunction in complete denture wearers. Dent., 1976, 4, 6, 265-270.