Rehabilitacja protetyczna pacjenta z zaawansowanym patologicznym starciem zębów i głębokimi ubytkami klinowymi – charakterystyka, etiologia, opis przypadku

Rehabilitacja protetyczna pacjenta z zaawansowanym patologicznym starciem zębów i głębokimi ubytkami klinowymi – charakterystyka, etiologia, opis przypadku

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 6.15 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
Reconstruction of dentition in case with severe pathological attrition and deep cervical lesions – characteristic, etiology, case report

Maciej Masny, Aleksandra Nitecka‑Buchta, Aleksander Baron, Stefan Baron

Streszczenie
Bardzo aktualnym i coraz częstszym problemem w praktyce stomatologicznej jest leczenie pacjentów z bruksizmem. Może ono obejmować leczenie objawów dysfunkcji narządu żucia, a także odbudowę zachowawczą i protetyczną utraconych tkanek. Niezmiernie istotne jest, aby lekarz stomatolog zajmujący się odbudowami protetycznymi był świadomy objawów bruksizmu, metod jego rozpoznawania i odpowiedniego postępowania terapeutycznego. Leczenie pacjentów z tym problemem jest zwykle wieloetapowe i skomplikowane. W artykule opisano leczenie pacjenta z zaawansowanymi zmianami w uzębieniu spowodowanymi wieloletnim nieleczonym bruksizmem. Na potrzeby artykułu przytoczono także informacje dotyczące etiologii bruksizmu i jego najczęstszych skutków. Szczególną uwagę zwrócono na wewnątrzustne objawy parafunkcji, takie jak ubytki abfrakcyjne (klinowe) i atrycję.
 
Abstract
Patients with bruxism and their treating are very topical problem in dental office. It can concern treating symptoms of dysfunctions, conservative treatment and prosthetic reconstruction of lost teeth and tissues. It is crucial that dentist know main symptoms of bruxism and how to manage them. Treating of that type of patients is long lasting and complicated. In this article we will show a case of a patient with long lasting bruxism stomatognathic system damage including abfraction and attrition.
 
Hasła indeksowe: bruksizm, rehabilitacja protetyczna, ubytki klinowe, staw skroniowo-żuchwowy
 
Key words: bruxism, prosthetic rehabilitation, cervical lesion, temporomandibular joint

PIŚMIENNICTWO
 1. Okeson J.P.: Leczenie dysfunkcji narządu żucia i zaburzeń zwarcia. Wyd. Czelej, Lublin 2005.
 2. Piech P. i wsp.: Zastosowanie toksyny botulinowej w leczeniu bruksizmu. J. Educ. Health Sport, 2017, 7, 7, 398-411.
 3. Zaworski K. i wsp.: Zastosowanie terapii manualnej w leczeniu zaburzeń stawu skroniowo-żuchwowego. Rehab Prakt., 2016, 1, 7-15.
 4. Pavone B.W.: Bruxism and its effect on the natural teeth. J. Prosthet. Dent., 1985, 53, 5, 692-696.
 5. Jurkowski P., Kostrzewa-Janicka J., Mierzwińska-Nastalska E.: Bruksizm patologia, zaburzenie czy zjawisko fizjologiczne? Przegląd piśmiennictwa. Część I: definicja, epidemiologia i diagnostyka bruksizmu. Protet. Stomatol., 2013, LXIII, 6, 450-458.
 6. Reddy S.V. i wsp.: Bruxism: a literature review. Int. Oral Health, 2014, 6, 6, 105-109.
 7. Mankiewicz M., Panek H.: Wpływ wybranych czynników psychoemocjonalnych na występowanie bruksizmu. Med. Probl., 2006, 43, 1, 89-93.
 8. Baron S. i wsp.: Porównanie czynników decydujących o bruksizmie wśród dwóch podobnych populacji Polski i Niemiec. Stomat., 2003, 56, 352-356.
 9. Kapustecki M. i wsp.: Leczenie protetyczne pacjentów z bruksimem. Twój Prz. Stomatol., 2018, 6, 51-54.
 10. Ziółkowska-Kochan M. i wsp.: Bruksizm – problem interdyscyplinarny. Czas. Stomatol., 2007, LX, 6, 391-397.
 11. Maciejewska-Szaniec Z. i wsp.: Charakterystyka zaburzeń czynnościowych układu stomatognatycznego u pacjentów audiologicznych. Fam. Med. Prim. Care Rev., 2014, 16, 3, 255-256.
 12. Maciejewska B. i wsp.: Subiektywne i obiektywne zjawiska akustyczne w przebiegu czynnościowych zaburzeń układu ruchowego narządu żucia – analiza przypadku. Otorynolaryngologia, 2012, 11, 3, 132-138.
 13. Paszkiewicz-Zielińska S, Górna E., Szczepaniak R.: Pacjent z bruksizmem i szczękościskiem w praktyce fizjoterapeuty. Prakt., 2016, 1, 52-55.
 14. Travell J. G., Simons D.G.: Myofascial Pain and Dysfunction. The Trigger Point Manual. Williams & Wilkins, Baltimore 1983.
 15. Napadłek P., Panek H., Więckiewicz W.: Ocena nasilenia bruksizmu u pacjentów ze zredukowanym łukiem zębowym. Forum, 2014, 42, 2, 23-26.
 16. Hryncewicz M., Tropak K.: Ubytki niepróchnicowego pochodzenia – abfrakcja, abrazja, atrycja, erozja. Przegląd piśmiennictwa. Nowa Stomatol., 2014, 1, 46-52.
 17. Sierpińska T., Kuc J., Gołębiewska M.: Ocena zależności między bruksizmem a wartością wskaźnika starcia zębów TWI u pacjentów ze starciem patologicznym. Protet. Stomatol., 2016, LXVI, 3, 176-186.
 18. Mehta S.B., Francis S., Banerji S.: Postępowanie zachowawcze w leczeniu zlokalizowanego starcia uzębienia żuchwy w odcinku przednim żuchwy. Med. Prakt. Stomatol., 2016, 3, 27-34.
 19. Fahl N. Jr.: Pośrednio-bezpośrednia technika wykonywania uzupełnień klasy V: nowatorskie podejście do leczenia ubytków przyszyjkowych pochodzenia niepróchnicowego. Med. Prakt. Stomatol., 2016, 1, 27-42.
 20. Prymas A., Napiontek-Kubanek H., Stopa J.: Występowanie ubytków niepróchnicowego pochodzenia a zaburzenia czynnościowe w jamie ustnej. Dent. Forum, 2010,38, 1, 63-67.
 21. Kierklo A., Tribiłło R., Walendziuk A.: Powstawanie abfrakcji w świetle analizy numerycznej stanu naprężeń okolicy szyjki zęba. Stomatol., 2005, 58, 9, 605-612.
 22. Hryncewicz M., Tropak K.: Wieloczynnikowa etiologia powstawania ubytków przyszyjkowych niepróchnicowego pochodzenia ze szczególnym uwzględnieniem abfrakcji. Stomatol., 2006, 12, 59, 843-848.
 23. Jańczuk Z.: Stomatologia zachowawcza z endodoncją. PZWL, Warszawa 2014.
 24. Baron S., Stania D.: Obraz sił zwarciowych u pacjentów z ubytkami klinowymi. Protet. Stomatol., 2002, 52, 228-233.
 25. Spiechowicz E.: Protetyka stomatologiczna. PZWL, Warszawa 2010.
 26. Dejak B., Kompendium wykonywania uzupełnień protetycznych. MTP, Warszawa 2014.
 27. Majewski S.: Współczesna protetyka stomatologiczna. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2014.
następny artykuł