Rehabilitacja protetyczna pacjenta z zaawansowanym patologicznym starciem zębów i głębokimi ubytkami klinowymi – charakterystyka, etiologia, opis przypadku

Rehabilitacja protetyczna pacjenta z zaawansowanym patologicznym starciem zębów i głębokimi ubytkami klinowymi – charakterystyka, etiologia, opis przypadku

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 6.15 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
Reconstruction of dentition in case with severe pathological attrition and deep cervical lesions – characteristic, etiology, case report

Maciej Masny, Aleksandra Nitecka‑Buchta, Aleksander Baron, Stefan Baron
następny artykuł