REPORTAŻ KLINICZNY. Uproszczona technika półpośrednia wykonania nakładów kompozytowych w gabinecie stomatologicznym