Rewaskularyzacja – postępowanie kliniczne

Rewaskularyzacja – postępowanie kliniczne

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 6.15 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł

Revascularization – clinical procedure

Jacek Bilbin, Halina Pawlicka

Streszczenie
Rewaskularyzacja jest stosunkowo nową metodą postępowania w leczeniu martwicy miazgi i (lub) zapaleń tkanek okołowierzchołkowych w zębach stałych z niezakończonym rozwojem wierzchołka korzenia. Polega na usunięciu chorobowo zmienionej tkanki i stworzeniu warunków do zastąpienia jej nową tkanką miazgopodobną (1, 2). Metoda ta pozwala na zachowanie funkcji zęba, pogrubienie ścian korzenia i zakończenie formowania się wierzchołka zęba.
 
Abstract
Revascularization is a relatively new method of treatment management of pulp necrosis and (or) periapical inflammation in permanent teeth with unfinished root development. It consists in removing the diseased tissue and creating conditions for replacing it with a new pulp like tissue (1, 2). The method allows to preserve the tooth function, thickening the root walls and completing the formation of the tooth apex.
 
Hasła indeksowe: endodoncja regeneracyjna, komórki macierzyste, materiały bioceramiczne, TotalFill
 
Key words: regenerative endodontics, stem cells, bioceramic materials, TotalFill


PIŚMIENNICTWO
 1. Czopik B., Zarzecka J.: Endodoncja regeneracyjna. Mag. Stomatol., 2013, XXIII, 7/8, 127-130.
 2. Thiboudeau B., Trope M.: Pulp revascularization of a necrotic infected immature permanent tooth: case report and review of the literature. Dent., 2007, 29, 47-50.
 3. Guldenar P., Langeland K.: Endodontologia – diagnostyka i leczenie chorób miazgi i ozębnej. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 1996, 20, 343-356.
 4. Witek A. i wsp.: Rewaskularyzacja miazgi – nowa metoda leczenia endodontycznego zębów stałych z niezakończonym rozwojem korzenia – przegląd piśmiennictwa. Mag. Stomatol., 2012, XXII, 10, 122-124.
 5. Maniglia-Ferreira C., de Almeida Gomes F., Vitoriano M.M.: Intentional replantation of an avulsed immature permanent incisor: a case report. J. Endod., 2017, 43, 8, 1383-1386.
 6. Hefferman M.: Pulp Fiction. Can we grow pulps? Aust. Dent. Pract., 2012, 5, 23, 50-54.
 7. Lenzi R., Trope M.: Revitalization procedures in two traumatized incisors with different biological outcomes. JOE, 2012, 38, 3, 411-414.
 8. Trope M.: Regenerative potential of dental pulp. Pediatr. , 2008, 30, 206-210.
 9. Schumann A., Sonntag D.: Biodentine czy MTA – przegląd piśmiennictwa. Endodoncja.pl, 2017, 2, 106-113.
 10. Pazera R., Szczepkowska J.: Nowoczesna metoda leczenia martwicy miazgi w zębach z nieukształtowanym wierzchołkiem – rewaskularyzacja. Nowa Stomatol., 2014, 1, 37-40.
 11. Nazzal H. i wsp.: A prospective clinical study of regenerative endodontic treatment of traumatized immature teeth with necrotic pulp using bi-antibiotic paste. J. Endod., 2017, 51, e204-e215.