Zastosowanie Fascial Distortion Model jako metody wspomagającej rehabilitację pacjentów po urazie żuchwy. Opis przypadku

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 6.15 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł

Application of Fascial Distortion Model (FDM) in patients after mandibular injury as a rehabilitation enhancer – case report

Wioletta Jagucka‑Mętel, Adam Nowicki, Lidia Wrona‑Żołnowska, Danuta Lietz‑Kijak, Ewa Sobolewska