Zastosowanie Fascial Distortion Model jako metody wspomagającej rehabilitację pacjentów po urazie żuchwy. Opis przypadku

Zastosowanie Fascial Distortion Model jako metody wspomagającej rehabilitację pacjentów po urazie żuchwy. Opis przypadku

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 6.15 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł

Application of Fascial Distortion Model (FDM) in patients after mandibular injury as a rehabilitation enhancer – case report

Wioletta Jagucka‑Mętel, Adam Nowicki, Lidia Wrona‑Żołnowska, Danuta Lietz‑Kijak, Ewa Sobolewska

Streszczenie
W pracy przedstawiono możliwość wykorzystania Fascial Distortion Model (FDM) jako metody wspomagającej terapię fizykalną pacjentów po złamaniu żuchwy leczonym chirurgicznie. Opisano przypadek 45-letniego pacjenta po złamaniu gałęzi żuchwy po stronie lewej, któremu zalecono zabiegi mające na celu zwiększenie ruchomości w stawie skroniowo-żuchwowym oraz fizykoterapię przyspieszającą procesy regeneracyjne po zabiegach chirurgicznych. Terapia była prowadzona przez 6 tygodni. W jej trakcie zastosowano zabiegi fizjoterapeutyczne, ćwiczenia indywidualne i terapię manualną (metodę FDM), która okazała się niezwykle skuteczna. W efekcie podjętych działań przywrócono pełen zakres ruchomości w stawach skroniowo-żuchwowych, uzyskano ślizg tkankowy w obrębie blizny pooperacyjnej i zmniejszenie obrzęku.
 
Abstract
This study presents the possibility of the application of FDM (Fascial Distortion Model) as a supporting therapy in patients after mandibular fracture, treated surgically. The described case regards a 45-year-old male patient with left mandible ramus fracture. After surgical intervention, physiotherapy was introduced to accelerate the healing process and enhance temporomandibular joint (TMJ) movement. During six weeks of therapy, the Fascial Distortion Model was proven to be very effective. As a result of the therapy, full range of motion in TMJ and reduction of edema were achieved.
 
Hasła indeksowe: złamanie żuchwy, rehabilitacja, metoda FDM
 
Key words: mandibular fracture, rehabilitation, Fascial Distortion Model

PIŚMIENNICTWO

 1. Jagucka-Mętel i wsp.: Fizjoterapia układu ruchowego narządu żucia. Ann. Acad. Med. Stetin., 2013, 59, 2, 71-75.
 2. Jagucka-Mętel i wsp.: Terapia dysfunkcji układu ruchowego narządu żucia – problem interdyscyplinarny. Przegląd metod postępowania. Mag. Stomatol., 2013, 23, 1, 30-37. 
 3. Boucher J.D., Figueroa J.: Restoration of full shoulder range of motion after application of the fascial distortion model. Am. Osteopath. Assoc., 2018, doi: 10.7556/jaoa.2018.044
 4. James S.J., Hudnall J.: Use of the fascial distortion model to evaluate a limp in a child. Am. Osteopath. Assoc., 2017, 117, 6, 399-402.
 5. Schulze C., Finze S., Bader R., Lison A.: Treatment of medial tibial stress syndrome according to the fascial distortion model: a prospective case control study. World J., 2014, 2014, 790626. doi: 10.1155/2014
 6. Romer F.: Materiały szkoleniowe. Praktyczny podręcznik do FDM. Wyd. III polskie. FDM Shop, 2015.
 7. Typaldos S.: FDM Clinical And Theoretical Application Of The Fascial Distortion Model Within The Practice Of Medicine And Surgery. Typaldos Publishing Co., 2002.
 8. Materiały szkoleniowe, FDM. Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii, Poznań 2017.
 9. Maśliński P., Woldańska-Okońska M.: The use of fascial distortion model (FDM) in patient with limited mobility in the shoulder joint – a case report. Merkur. Lek., 2017, 42, 251, 214-218.
 10. Teszner T.: FDM – metoda, którą trzeba zrozumieć, aby móc się jej nauczyć. Rehab. Prakt., 2015, 1, 42-45. www.fdm-europe.com/wp-content/uploads/.../rehabilitacja-w-praktyce_1_2015.pdf
 11. International Fascial Distortion Model Organization: 6 typowych zaburzeń układu powięziowego: https://www.ifdmo.com/pl/informacje/6-typowych-zaburzen-ukladu-powieziowego
 12. Thalhamer C.: A fundamental critique of the fascial distortion model and its application in clinical practice. Bodyw. Mov. Ther., 2018, 22, 1, 112-117.