Wpływ płukanek na właściwości fizykochemiczne kompozytów – przegląd piśmiennictwa

Wpływ płukanek na właściwości fizykochemiczne kompozytów – przegląd piśmiennictwa

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 6.15 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł

Influence of mouthwashes on physical and chemical properties of composites – the review of literature

Alicja Aluchna, Ewa Iwanicka-Grzegorek

Streszczenie
Praca stanowi przegląd i omówienie – na podstawie aktualnego piśmiennictwa – obecnego stanu wiedzy dotyczącej wpływu płukanek na zmiany właściwości fizykochemicznych materiałów kompozytowych, takich jak mikrotwardość, stabilność koloru i szorstkość powierzchni.
 
Abstract
This article is a review and discussion of the current state of knowledge on the basis of current literature regarding to the influence of mouthwashes on changes in physical and chemical properties of composite materials, such as microhardness, colour stability and surface roughness.
 
Key words: composites, mouthwashes, color stability, microhardness
 
Hasła indeksowe: kompozyty, płukanki, stabilność koloru, mikrotwardość

PIŚMIENNICTWO

1. Aluchna M.: Zabiegi stomatologii zachowawczej. Metody i techniki. Forum Media Polska Sp. z o.o., Poznań 2014.
2. Aluchna M.: Rozprawa doktorska: Badanie odporności na zużycie stomatologicznych materiałów złożonych w zależności od wydajności polimeryzacji. Warszawski Uniwersytet Medyczny, Instytut Stomatologii, Zakład Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej, Warszawa 2012.
3. da Silva E.M. i wsp.: Relationship between the degree of conversion, solubility and salivary sorption of a hybrid and a nanofilled resin composite: Influence of the light-activation mode. J. Appl. Oral Sci., 2008, 16, 161-166.
4. Beun S. i wsp.: Characterization of nanofilled compared to universal and microfilled composites. Dent. Mater., 2007, 23, 51-59. doi: 10.1016/j.dental.2005.12.003
5. Feres M. i wsp.: Clinical and microbiological benefits of strict supragingival plaque control as part of the active phase of periodontal therapy. J. Clin. Periodontol., 2009, 36, 857-867. doi: 10.1111/j.1600-051X.2009.01471.x
6. Gunsolly J.C.: Clinical efficacy of antimicrobial mouthrinses. J. Dent., 2010, 38 (suppl. 1), S6-S10.
7. Craig R.G.: Materiały stomatologiczne. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2008.
8. Jańczuk Z., Kaczmarek U., Lipski M.: Stomatologia zachowawcza z endodoncją. Zarys kliniczny. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2014.
9. Backer A.D. i wsp.: Effects of simulated gastric juice on CAD/CAM resin composites-morphological and mechanical evaluations. J. Prosthodont., 2015. doi: 10.1111/jopr.12420
10. Braga R.R., Ferracane J.L.: Alternatives in polymerization contraction stress management. J. Appl. Oral Sci. 2004, 12 (special issue), 1-11.
11. Colucci V. i wsp.: Influence of NaHCO3 powder on translucency of microfilled composite resin immersed in different mouthrinses. J. Esthet. Restor. Dent., 2009, 21, 242-248. doi: 10.1111/j.1708-8240.2009.00269.x
12. Rehman A., Amin F., Abbas M.: Diametral tensile strength of two dental composites when immersed in ethanol, distilled water and artificial saliva. J. Pak. Med. Assoc., 2014, 64, 11, 1250-1254.
13. Khan A.A. i wsp.: Influence of mouth rinses on the surface hardness of dental resin nano-composite. Pak. J. Med. Sci., 2015, 31, 6, 1485-1489.
14. Fernandez R.A.A. i wsp.: The effect of different types of oral mouth rinses on the hardness of Silorane-based and Nano-hybrid composites. Saudi J. Oral Sci., 2014, 1, 2.
15. Miranda D.A. i wsp.: Effects of mouthrinse on Knoop hardness and surface roughness of dental composites after different immersion times. Braz. Oral Res., 2011, 25, 168-173.
16. Celik C. i wsp.: Effects of mouth rinses on color stability of resin composites. Eur. J. Dent., 2008, 2, 247-253.
17. Festuccia M.S.C.C. i wsp: Color stability, surface roughness and microhardness of composites submitted to mouthrinsing action. J. Appl. Oral Sci., 2012, 20, 2, 200-205.
18. Goyal A. i wsp.: Effect of four commercial mouth rinses on the microhardness and solubility of a supra nanocomposite and a microhybrid composite: An in vitro study. Sch. J. Dent. Sci., 2016, 3, 10, 272-277.
19. George R., Kavyashree G.: Effect of four mouth rinses on microhardness of esthetic restorative material: An in vitro study. J. Int. Oral Health, 2017, 9, 55-59.
20. Jodkowska E., Miśkiewicz D., Aluchna M.: Filtek Silorane – przedstawiciel nowej generacji materiałów złożonych do wypełnień bezpośrednich, opartych na matrycy epoksydowej. Doniesienie wstępne. Mag. Stomatol., 2008, XXVIII, 1, 27-32.
21. Moro A.F. i wsp.: Surface roughness of different composite resins subject to in-office bleaching. Gen. Dent., 2014, 62, 6, e20-3.
22. Cengiz E. i wsp.: The effect of home bleaching agents on the surface roughness of five different composite resins: A SEM evaluation. Scanning, 2016, 38, 3, 277-283. doi: 10.1002/sca.21307. Epub 2016 Feb 8.
23. Mendes A.P. i wsp.: Changes in surface roughness and color stability of two composites caused by different bleaching agents. Braz. Dent. J., 2012, 23, 6, 659-666.
24. Penugonda B. i wsp.: Alcohol-containing mouthwashes: effect on composite hardness. J. Clin. Dent., 1994, 5, 60-62.
25. Almeida G.S. i wsp.: The effect of mouthrinses on salivary sorption, solubility and surface degradation of a nanofilled & a hybrid resin composite. Oper. Dent., 2010, 35, 105-111.
26. Kao E.C.: Influence of food-simulating solvents on resin composites and glass ionomer restorative cement. Dent. Mater., 1989, 5, 201-208.
27. Yap A.U. i wsp.: Effect of mouthrinses on microhardness and wear of composite and compomer restoratives. Oper. Dent., 2003, 28, 740-746.