Zębiak zestawny szczęki – opis przypadku

Zębiak zestawny szczęki – opis przypadku

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 6.15 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
Compound odontoma of the maxilla – case study

Joanna Jakiel, Dagmara Jenda, Marcin Kornet

Streszczenie
Zębiaki należą do grupy guzów o typie malformacji rozwojowych, które rozwijając się wewnątrzkostnie, często mogą zaburzać wyrzynanie się zębów lub powodować ich przemieszczenie się.
W pracy przedstawiono przypadek zębiaka zestawnego (odontoma, compound type – OCp) u 14-letniego chłopca. Pacjent został skierowany do leczenia przez lekarza prowadzącego, a zębiak został wykryty przypadkowo podczas rutynowego badania pantomograficznego. Zastosowano leczenie chirurgiczne. Przebieg gojenia się był prawidłowy.
 
Abstract
Odontoma belongs to tumors of jaws which are considered to be hamartomatous malformations. These tumors develop inside jaws and they may disorder tooth eruption or location of tooth bud.
The study shows a case of compound odontoma (odontoma, compound type – OCp) in a 14-year-old boy. The patient was sent for treatment by his general dentist and the tumor was found accidentally during routine OPG examination. The medical treatment contained surgical treatment, intra and postoperative course was successful.
 
Hasła indeksowe: zębiak, zębiak zestawny
 
Key words: odontoma, compound odontoma

PIŚMIENNICTWO

 1. Uma E.: Compound odontoma in anterior mandible – a case report. Malays. J. Med. Sci., 2017, 24, 3, 92-95.
 2. Abdul M., Pragati K., Yusuf C.: Compound composite odontoma and its management. Case Rep. Dent., 2014, 1-4, doi: 10.1155/2014/107089.
 3. Lewandowski B., Cubera T.: Zębiaki. Obserwacje własne. Przegl. Med. Uniw. Rzesz. Inst. Leków, 2010, 8, 3, 323-329.
 4. Puello Del Rio E., Sir-Mendoza F.J., Carbal-González A.C.: Odontomas. Report and clinical case series. Odontol. Mex. 2017, 21, 3, 208-211.
 5. Hanemann J.A.C. i wsp.: Peripheral compound odontoma erupting in the gingiva. Head Face Med., 2013, 9, 1, 2-5.
 6. Bereket C. i wsp.: Complex and compound odontomas. Analysis of 69 cases and a rare case of erupted compound odontoma. J. Clin. Pract., 2015, 18, 6, 726-730.
 7. Salgado H., Mesquita P.: Compound odontoma – case report. Port. Estomatol. Cir. Maxilofac., 2013, 54, 3, 161-165.
 8. Barba L.T. i wsp.: Descriptive aspects of odontoma. Literature review. Odontol. Mex., 2016, 20, 4, 4, 265-269.
 9. Isola G. i wsp.: Association between odontoma and impacted teeth. Craniofac. Surg., 2017, 28, 3, 755-758.
 10. Pacifici A. i wsp.: Surgical Management of compound odontoma associated with unerupted tooth. Case Rep. Dent., 2015, 1-3, doi: 10.1155/2015/902618.
 11. Sreedharan S., Krishnan I.S.: Compound odontoma associated with impacted maxillary incisors. Indian Soc. Pedod. Prev. Dent., 2012, 30, 3, 275-278.