Nowoczesne technologie w wykonawstwie metalowych uzupełnień protetycznych

Nowoczesne technologie w wykonawstwie metalowych uzupełnień protetycznych

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 6.15 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
Modern technologies in performance of metal prosthetic restorations

Katarzyna Karczewska-Woźniak, Dorota Cylwik-Rokicka, Laura Piasecka

Streszczenie
Nieustanny postęp w dziedzinie protetyki stomatologicznej prowadzi do zwiększenia dokładności wykonywanych konstrukcji protetycznych. Artykuł przedstawia nowoczesne metody wykonywania metalowych uzupełnień protetycznych na przykładzie erozji iskrowej, selektywnego spiekania laserowego oraz selektywnego topienia laserowego. Technologie te pozwalają w dużej mierze wyeliminować błędy powstające podczas fazy laboratoryjnej.
 
Abstract
Continuous progress in the field of dental prosthetics leads to an increase in the accuracy of prosthetic constructions. The article presents modern methods of making prosthetic metal restorations on the example of spark erosion, selective laser sintering and selective laser melting. These technologies allow to largely eliminate errors arising during the laboratory phase.
 
Hasła indeksowe: erozja iskrowa, selektywne spiekanie laserowe, selektywne topienie laserowe
 
Key words: spark erosion, selective laser sintering, selective laser melting

PIŚMIENNICTWO

 1. McGinley E.L., Moran G.P., Fleming G.J.: Biocompatibility effects of indirect exposure of base-metal dental casting alloys to a human-derived three-dimensional oral mucosal model. Dent., 2013, 41, 11, 1091-1100.
 2. Majewski S., Pryliński M.: Materiały i technologie współczesnej protetyki stomatologicznej. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2013.
 3. Czajkowski M., Sidun J., Sierpińska T.: Fizykochemiczne właściwości formowania przyrostowego w stomatologii – przegląd piśmiennictwa. Protet. Stomatol., 2015, LXV, 2, 153-161.
 4. Kim K.B. i wsp.: Three-dimensional evaluation of gaps associated with fixed dental prostheses fabricated with new technologies. Prosthet. Dent., 2014, 112, 6, 1432-1436.
 5. Tomikowski B., Tomikowska K., Dejak B.: Metoda selektywnego stapiania laserowego, frezowania oraz tradycyjnego topienia w wykonawstwie metalowych struktur protetycznych – przegląd piśmiennictwa. e-Dentico, 2016, 63, 5, 42-46.
 6. Serman G.: Practical guide to electro-discharge machining. Ateliers Des Charmilles SA, Genewa 1975.
 7. Liju Jacob J.: Spark erosion process: An overview. Dent. Implants, 2011, 1, 2-6.
 8. http://www.sae-dental.de/de/das-unternehmen.html
 9. Jedynak B., Mierzwińska-Nastalska E.: Metody przetwarzania tytanu stosowane w protetyce stomatologicznej. Protet. Stomatol., 2013, LXIII, 3, 224-233.
 10. Dejak B.: Kompendium wykonywania uzupełnień protetycznych. Med Tour Press International, Warszawa 2014. 
 11. Borsuk-Nastaj B., Młynarski M.: Zastosowanie technologii selektywnego topienia laserem (SLM) w wykonawstwie stałych uzupełnień protetycznych. Protet. Stomatol., 2012, LXII, 3, 203-210.
 12. Winder J., Bibb R.: Medical rapid prototyping technologies: state of the art and current limitations for application in oral and maxillofacial surgery. Oral Maxillofac Surg., 2005, 63, 7, 1006-1015.
 13. Wróbel-Bednarz K., Walke W., Basiaga M.: Cechy mechaniczne układu ząb-cement-wkład koronowo-korzeniowy wykonany ze stopu Co-Cr metodą selektywnego spiekania laserowego. Protet. Stomatol., 2014, LXIV, 5, 317-328.
 14. https://www.ios.krakow.pl/59,a,spiekanie-metoda-sls-drukowanie-3d.htm
 15. Klimek M.: Zastosowanie technologii SLS w wykonawstwie stałych uzupełnień protetycznych. TPS, 2012, 12, 47-55.
 16. Mangano C. i wsp.: Implanty w technologii SLS (wyprodukowane metodą Selektywnego Spiekania Laserowego): wyniki 2-letniego prospektywnego badania wieloośrodkowego. Implantol. Stomatol./PSI Implant Dentistry 2013, 4, 1, 68-72.
 17. Tolochko N. i wsp.: Selective laser sintering of single- and two- component metal powders. Rapid Prototyping J., 2003, 9, 2, 68-78.
 18. Lewis G. K., Schlienger K.: Practical consideration and capabilities for laser assisted direct metal deposition. Des. 2000, 21, 417-423.
 19. Kumar S.: Selective laser sintering/melting. Mater. Process., 2014, 10, 5, 93-134.
 20. Kruth J.P. i wsp.: Digital Manufacturing of biocompatybile metal frameworks for complex dental prostheses by means of SLS/SLM. Proceedings of the 2nd International Conference on Advanced Research in Virtual and Rapid Prototyping (VRAP), 28 September-1 October 2005, Leiria, Portugal. Taylor & Francis/Balkema publishers, Leiden 2005, 139-145.
następny artykuł