Mikrostomia po oparzeniu chemicznym jamy ustnej – opis przypadku

Mikrostomia po oparzeniu chemicznym jamy ustnej – opis przypadku

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 6.15 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł

Microstomy after oral chemical burn – a case report

Justyna Mikoś, Joanna Polaczek, Piotr Bargiel, Jan Petriczko, Norbert Czapla, Piotr Prowans

Streszczenie
W pracy opisano przypadek zwężenia szpary ustnej po oparzeniu jamy ustnej. Uszkodzenia twarzy powodują wiele dysfunkcji. Ograniczenie otwierania ust wiąże się m.in. z trudnościami w leczeniu stomatologicznym. Powstają wtórne zaburzenia w postaci chorób zębów i przyzębia, które pierwotnie nie były bezpośrednim skutkiem oparzenia. W pracy opisano przegląd metod leczenia mikrostomii oraz wynik pierwszego etapu operacji umożliwiającego rozpoczęcie leczenia stomatologicznego.
 
Abstract
The paper presents the case of oral cavity narrowing after oral cavity burns. Facial damage causes many dysfunctions. Restriction of mouth opening causes, inter alia, difficulties in dental treatment. Secondary disorders appear in the form of tooth and periodontal diseases, which were not originally a direct result of burns. The paper describes an overview of microstomia treatment methods and the outcome of the first stage of surgery enabling the commencement of dental treatment.
 
Hasła indeksowe: oparzenia twarzy, oparzenia chemiczne, oparzenia jamy ustnej, zwężenie szpary jamy ustnej
 
Key words: face burn, chemical burn, oral burn, microstomia

PIŚMIENNICTWO

 1. Kaźmierski M., Mańkowski P., Jankowski A.: Rola lekarza rodzinnego w leczeniu oparzeń. Magazyn Medyczny – Lekarz Rodzinny, 2002, 11, 33-40.
 2. Topczewska-Cabanek A. i wsp.: Oparzenia jako przyczyna hospitalizacji dzieci w jednym z warszawskich szpitali w latach 2008-2012. J. Family Med. Prim. Care, 2014, 16, 3, 297-299.
 3. Strużyna J.: Wczesne leczenie oparzeń. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006, 50.
 4. Kawalec A., Pawlas K.: Struktura oparzeń wśród dzieci na Dolnym Śląsku (Polska) w latach 2010-2012. Probl. Hig. , 2014, 95, 2, 394-399.
 5. Shah A.R., Liao L.F.: Pediatric burn care. Unique considerations in management. Clin. Plast. Surg., 2017, 44, 3, 603-610.
 6. Pontini A. i wsp.: Multidisciplinary care in severe pediatric electrical oral burn. Burns, 2015, 41, 3, e41-46.
 7. Jamshidi R., Sato T.T.: Initial assessment and management of thermal burn injuries in children. Rev., 2013, 34, 9, 395-404.
 8. Stanek B.: Oparzenia. W: Bagłaj M., Kaliciński P. (red.): Chirurgia dziecięca. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2016, 216-227.
 9. Kang S. i wsp.: A treatment algorithm for the management of intraoral burns. A narrative review. Burns, 2018, 44, 5, 1065-1076.
 10. Hashem FK, Al Khayal Z.: Oral burn contractures in children. Plast. Surg., 2003, 51, 5, 468-471.
 11. Rappoport K., Müller R., Flores-Mir C.: Dental and skeletal changes during pressure garment use in facial burns. A systematic review. Burns, 2008, 34, 1, 18-23.
 12. Śmiech-Słomkowska G.: Postępowanie szczękowoortopedyczne u dzieci leczonych z powodu rozległych oparzeń twarzy i szyi. Mag. , 1997, 2, 27-28.
 13. Clayton N.A. i wsp.: Orofacial contracture management. Current patterns of clinical practice in Australian and New Zealand adult burn units. J. Burn Care Res., 2017, 38, 1, e204-e211.
 14. Małoszewska-Dugiełło J. i wsp.: Badania bakteriologiczne śliny u chorych oparzonych. Twój Stomatol., 2006, 5, 48-50.
 15. Lietz-Kijak D. i wsp.: Zastosowanie fizykalnych metod terapeutycznych i maści własnej receptury w gojeniu rany jamy ustnej – opis przypadku. Leczenie Ran, 2016, 13, 2, 71-76.
 16. Sidgwick G.P., McGeorge D., Bayat A.: A comprehensive evidence-based review on the role of topicals and dressings in the management of skin scarring. Dermatol. Res., 2015, 307, 6, 461-477.
 17. Frączak B., Biskup M., Ey-Chmielewska H.: Zastosowanie jonoforezy hialuronidazowej u pacjentów ze zmianami w obrębie twarzy utrudniającymi leczenie protetyczne. Stomatol., 1994, 44, 6, 311-314.
 18. Mutalik S.: Treatment of keloids and hypertrophic scars. Indian J. Dermatol. Venereol. Leprol., 2005, 71, 1, 3-8.
 19. Ledon J.A. i wsp.: Intralesional treatment for keloids and hypertrophic scars. A review. Dermatol. Surg., 2013, 39, 12, 1745-1757.
 20. Park T.H. i wsp.: Clinical characteristics of facial keloids treated with surgical excision followed by intra- and postoperative intralesional steroid injections. Aesthetic Plast. Surg., 2012, 36, 1, 169-173.
 21. Asilian A., Darougheh A., Shariati F.: New combination of triamcinolone, 5-Fluorouracil, and pulsed-dye laser for treatment of keloid and hypertrophic scars. Dermatol. Surg., 2006, 32, 7, 907-915.
 22. Xu J. i wsp.: Radiation therapy in keloids treatment. History, strategy, effectiveness, and complication. Chin. Med. J. (Engl.), 2017, 130, 14, 1715-1721.
 23. Dougherty M.E., Warden G.D.: Thirty-year review of oral appliances used to manage microstomia, 1972 to 2002. Burn Care Rehabil., 2003, 24, 6, 418-431.
 24. Kobus K. i wsp.: Zastosowanie płata Abbego w korekcji zniekształceń wargi górnej. Dent. Med. Probl., 2006, 43, 1, 33-39.
 25. Orzechowska-Wylęgała B. i wsp.: [Cultivated oral epithelial cells in oral cavity tissue losses treatment with autologous transplantation-case reports]. Pol. Merkur. Lekarski, 2011, 30, 176, 121-125.
 26. Rahpeyma A., Khajehahmadi S.: The place of nasolabial flap in orofacial reconstruction. A review. Med. Surg. (Lond.), 2016, 12, 79-87.
 27. Szwedowicz P. i wsp.: Zastosowanie mikronaczyniowych wolnych płatów powięziowo-skórnych i mięśniowo-skórnych w chirurgii głowy i szyi. Otolar. , 2011, 65, 5a, 53-59.
 28. Yoon J., Yim J.H., Kim E.K.: Simplified designing and insetting of the free flap in reconstructing oral and/or oropharyngeal defect. Craniofac. Surg., 2015, 26, 6, 2004-2007.
 29. Kowalik S.: Chirurgia twarzy. PHU Medop, Stalowa Wola 2005, 395-396.