Zastosowanie materiałów bioceramicznych w przypadku powikłanego leczenia endodontycznego

Zastosowanie materiałów bioceramicznych w przypadku powikłanego leczenia endodontycznego

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 6.15 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
Usage of bioceramic materials in case of complicated root canal treatment

Piotr Wawrzyniak, Aleksandra Kulas-Bałaban, Damian Lichota, Natalia Smuga, Mariusz Lipski

Streszczenie
W dobie nowoczesnej endodoncji coraz częściej udaje się zachować w jamie ustnej zęby, których rokowanie określano dotychczas jako niepewne lub złe. W każdej sytuacji kluczowe znaczenie ma diagnostyka i dokładne zaplanowanie leczenia. Pomocne okazują się najnowsze materiały, ułatwiające odniesienie sukcesu terapeutycznego. Celem pracy jest przedstawienie powtórnego leczenia endodontycznego drugiego zęba siecznego żuchwy o złym rokowaniu z zastosowaniem materiałów bioceramicznych.
 
Abstract
In the era of modern endodontics we are able to save more patient’s own teeth than ever before, even those with very poor long term prognosis. In each and every case the most crucial factors are meticulous diagnosis and treatment planning. With the help of the latest materials in the field of endodontics we are able to achieve more and more therapeutic success than in the past. The aim of this paper is to report a case of root canal treatment of mandibular lateral incisor with poor long term prognosis with the use of bioceramic materials.
 
Hasła indeksowe: powikłane leczenie endodontyczne, materiały bioceramiczne, MTA, Biodentine
 
Key words: complicated endodontic treatment, bioceramics, MTA, Biodentine

PIŚMIENNICTWO

 1. Swedish Council on Health Technology Assessment. Methods of Diagnosis and Treatment in Endodontics: A Systematic Review [online]. Stockholm: Swedish Council on Health Technology Assessment (SBU); 2010. SBU Assessment No. 203.
 2. Ruddle C.J.: Nonsurgical endodontic retreatment. J. Calif. Dent. Asocc., 2004, 32, 6, 474-484.
 3. Linn L.M., Kahler B.: A review of regenerative endodontics: current protocols and future directions. J. Istanb. Univ. Fac. Dent., 2017, 51, 1, 41-51.
 4. Matosian G.S.: Treatment planning for the future: endodontics, post and core, and periodontal surgery-or an implant? J. Calif. Asocc., 2003, 31, 4, 323-325.
 5. Kulas A. i wsp.: Leczenie endodontyczne pierwszego zęba trzonowego szczęki z siedmioma kanałami korzeniowymi – opis przypadku. Mag. Stomatol., 2016, XXVI, 2, 80-84.
 6. Nascimento E.H.L. i wsp.: Prevalence of technical errors and periapical lesions in a sample of endodontically treated teeth: a CBCT analysis. Oral Investig., 2018 (w druku).
 7. Lipski M., Lichota D.: Usunięcie złamanego narzędzia metodą igły iniekcyjnej z zastosowaniem ręcznego pilnika. Opis przypadku. Mag. Stomatol. 2013, XXIII, 2, 24-26.
 8. Jitaru S. i wsp.: The use of bioceramics in endodontics – literature review. Clujul. Med., 2016, 89, 4, 470-473.
 9. Tawil P.Z., Duggan D.J., Galicia J.C.: Mineral trioxide aggregate (MTA): its history, composition, and clinical applications. Compend. Contin. Educ. Dent., 2015, 36, 4, 247-264
 10. Rajasekharan S. i wsp.: Biodentine™ material characteristics and clinical applications: a 3 year literature review and update. Arch. Paediatr. Dent., 2018, 19, 1, :1-22.
 11. Łuczaj-Cepowicz E.: Mineral Trioxide Aggregate (MTA) – właściwości i możliwości zastosowania klinicznego w stomatologii – przegląd literatury. Stomat. Współcz., 2010, 17, 4, 45-52.
 12. Rajasekharan S. i wsp.: Biodentine™ material characteristics and clinical applications: a review of literature. Arch. Paediatr. Dent., 2014, 15, 147-158.