ARTYKUŁ Z FILMEM: Możliwość leczenia obturacyjnego bezdechu sennego i chrapania za pomocą aparatu stomatologicznego – opis przypadku

ARTYKUŁ Z FILMEM: Możliwość leczenia obturacyjnego bezdechu sennego i chrapania za pomocą aparatu stomatologicznego – opis przypadku

Dariusz Paliga, Renata Paliga, Joanna Wysokińska-Miszczuk

ZOBACZ FILM

ARTYKUŁ UKAZAŁ SIĘ W MS 1/2019 (zobacz, co w numerze)
Streszczenie
W artykule opisano diagnostykę i leczenie obturacyjnego bezdechu sennego (OBS), z uwzględnieniem roli, jaką personel medyczny gabinetu stomatologicznego odgrywa w tym zakresie. Autorzy skupili się szczególnie na jednej z metod leczenia chrapania i bezdechu, możliwej do zastosowania przez lekarza dentystę – jest nią wykonanie aparatu stomatologicznego. W pracy opisano przypadek pacjenta, u którego zastosowano aparat TAP-T.

Abstract
The article describes the diagnostics and treatment of obstructive sleep apnea (OSA), taking into account the significance of the dental office staff in this area. The authors are focused particularly on one of the methods of treating the snoring and apnea, which can be used by a dentist - the implementation of an oral appliance. The article describes the case of a patient with TAP-T appliance.


Hasła indeksowe: aparat TAP-T, MAD, obturacyjny bezdech senny, poligrafia, leczenie chrapania, leczenie bezdechu, Nox T3, aparat stomatologiczny przeciw chrapaniu, aparat stomatologiczny przeciwko bezdechowi

Key words. TAP-T appliance, MAD, obstructive sleep apnea, polygraphy, snoring treatment, obstructive sleep apnea treatment, Nox T3, snoring dental appliance, obstructive sleep apnea dental appliance

PIŚMIENNICTWO
1. Attanasio R., Bailey D.R.: Dental management of sleep disorders. Wiley, 2009.
2. Franklin K.A., Lindberg E.: Obstructive sleep apnea is a common disorder in the population – a review on the epidemiology of sleep apnea. J. Thorac. Dis., 2015, 7, 8, 1311-1322.
3. Vanderveken O.M. i wsp.: Comparison of a custom-made and a thermoplastic oral appliance for the treatment of mild sleep apnea. Am. J. Respir. Crit. Care Med., 2008, 178, 2, 197-202.
4. Tregear S. i wsp.: Obstructive sleep apnea and risk of motor vehicle crash: Systematic review and meta-analysis. J. Clin. Sleep Med., 2009, 5, 6, 573-581.
5. American Dental Association: Evidence Brief: Oral Appliances for Sleep-Related Breathing Disorders. ADA, 2016, 1-23.
6. Pływaczewski R. i wsp.: Zalecenia Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc dotyczące rozpoznawania i leczenia zaburzeń oddychania w czasie snu (ZOCS) u dorosłych. Pneumonol. Alergol. Pol., 2013, 81, 3, 221-258.
7. Mintz S.S., Kovacs R.: The use of oral appliances in obstructive sleep apnea: a retrospective cohort study spanning 14 years of private practice experience. Sleep Breath, 2018, 22, 2, 541-546.
8. Spicuzza L., Caruso D., Di Maria G.: Obstructive sleep apnoea syndrome and its management. Ther. Adv. Chronic Dis., 2015, 6, 5, 273-285.
9. Calik M.W.: Treatments for obstructive sleep apnea. J. Clin. Outcomes Manag., 2016, 23, 4, 181-192.
10. Hasiec A., Szumowski Ł.: Obturacyjny bezdech – senny zabójca. Obstructive sleep apnea — apnea killer. Forum Med. Rodz., 2012, 6, 3, 103-114.
11. https://aasm.org/clinical-resources/practice-standards/practice-guidelines/12. Hu L., Liptak J.: Evaluation of a new oral appliance with objective compliance recording capability: a feasibility study. J. Dent. Sleep Med., 2018, 5, 2, 47-50.
13. Sutherland K., Phillips C.L., Cistulli P.A.: Efficacy versus effectiveness in the treatment of obstructive sleep apnea: CPAP and oral appliances. J. Dent. Sleep Med., 2015, 02, 04, 175-181.
14. White D., Shafazand S.: Mandibular Advancement Device vs CPAP in the treatment of obstructive sleep apnea: are they equally effective in short term health outcomes? J. Clin. Sleep Med. 2013, 9, 9, 2013-2015.
15. Keyf F., Firat S., Ciftci B.: Efficiency of Mandibular Advancement Device and Bilevel Positive Airway Pressure Treatment for Severe Obstructive Sleep Apnea. Int. J. Exp. Dent. Sci., 2017, 6, 1, 35-38.
16. Schwartz M. i wsp.: Effects of CPAP and mandibular advancement device treatment in obstructive sleep apnea patients: a systematic review and meta-analysis. Sleep Breath, 2018, 22, 3, 555-568.
17. Franklin K.A.: Effects and side-effects of surgery for snoring and obstructive sleep apnea – a systematic review. Sleep, 2009, 32, 1, 27-36.
18. Camacho M. i wsp.: Laser-assisted uvulopalatoplasty for obstructive sleep apnea: a systematic review and meta-analysis. Sleep, 2017, 40, 3.
19. Cetinkaya E.A. i wsp.: Er:Yag laser treatment of simple snorers in an outpatient setting. ORL J. Otorhinolaryngol. Relat. Spec., 2016, 78, 2, 70-76.
20. Storchi I.F. i wsp.: Outpatient erbium:YAG (2940 nm) laser treatment for snoring: a prospective study on 40 patients. Lasers Med. Sci., 2018, 33, 2, 399-406.
21. Miracki K., Vizintin Z.: Nonsurgical minimally invasive Er:YAG laser snoring treatment. J. Laser Heal. Acad., 2013, 1, 1, 36-41.
22. Sutherland K. i wsp.: Oral appliance treatment for obstructive sleep apnea: an update. J. Clin. Sleep Med., 2014, 10, 2, 215-227.
23. Ahrens A., McGrath C., Hägg U.: A systematic review of the efficacy of oral appliance design in the management of obstructive sleep apnoea. Eur. J. Orthod., 2011, 33, 3, 318-324.
24. Hoekema A.: Oral-appliance therapy in obstructive sleep apnea-hypopnea syndrome. A clinical study on therapeutic outcomes. University of Groningen, 2007. https://www.rug.nl/research/portal/files/2826079/titlecon.pdf.
25. Rodrigues M.M., Dibbern R.S.: Correlation between subjective classification of snoring and the apnea-hypopnea index. Sleep Sci., 2010, 3, 2, 91-94.
26. Ramar K. i wsp.: Clinical practice guideline for the treatment of obstructive sleep apnea and snoring with oral appliance therapy: an update for 2015. J. Clin. Sleep Med., 2015, 11, 7, 773-827.
27. Aurora R.N. i wsp.: Practice parameters for the surgical modifications of the upper airway for obstructive sleep apnea in adults. Sleep, 2010, 33, 1408-1413.
28. Friedman M. i wsp.: Compliance and efficacy of titratable thermoplastic versus custom mandibular advancement devices. Otolaringol. Neck Surg., 2012, 147, 2, 379-386.
29. Amornvit P. i wsp.: Management of obstructive sleep apnea with implant retained mandibular advancement device. World J. Dent., 2014, 5, 184-189.
30. Hoffstein V.: Review of oral appliances for treatment of sleep-disordered breathing. Sleep Breath, 2007, 11, 1, 1-22.