Naprawa wewnątrzustna uszkodzonej licówki w moście metalowo-kompozytowym z użyciem mikropiaskarki abrazyjnej

Naprawa wewnątrzustna uszkodzonej licówki w moście metalowo-kompozytowym z użyciem mikropiaskarki abrazyjnej

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 6.15 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł

Intraoral repair of damaged veneer in a metal-composite bridge with the sandblaster

Katarzyna Kot, Paweł Andersz, Liliana Szyszka-Sommerfeld

Streszczenie
Uszkodzenia materiału licującego, stosowanego w koronach i mostach protetycznych stanowią trudny problem kliniczny w codziennej praktyce stomatologicznej. Możliwości naprawy uzupełnień stałych są znacznie ograniczone ze względu na ich umocowanie w jamie ustnej i rodzaj użytych materiałów. Dostępnych jest kilka metod i preparatów do naprawy uszkodzonego materiału licującego uzupełnienia protetyczne stałe. W opisanym przypadku klinicznym zastosowano wewnątrzustną metodę naprawy uszkodzonej warstwy licowej korony zęba 23 w moście metalowo-kompozytowym z użyciem mikropiaskarki abrazyjnej MicroEtcher IIA i materiału złożonego.

Abstract
Damage to the veneering material in dental crowns and bridges is a difficult clinical problem in everyday dental practice. Repairing options of fixed prostheses are highly limited because of their location in the mouth and the type of used materials. There are few methods and materials which are used to repair damaged veneering material fixed prosthetic restorations. In the described clinical case, the intraoral method of repairing the damaged veneer of crown of the tooth 23 in a metal-composite bridge using a MicroEtcher IIA sandblaster and a composite material.

Hasła indeksowe: uzupełnienia protetyczne stałe, most metalowo-kompozytowy, wewnątrzustna metoda naprawy, mikropiaskarka abrazyjna

Key words: fixed prosthetic restorations, composite-fused-to-metal bridge, intraoral method for repairing, microetcher sandblaster

PIŚMIENNICTWO
1. Yoo J.Y. i wsp.: Porcelain repair – influence of different systems and surface treatments on resin bond strength. J. Adv. Prosthodont., 2015, 7, 5, 343-348.
2. Zabłocki J.: Analiza porównawcza powikłań leczenia protetycznego przy użyciu stałych uzupełnień protetycznych z oparciem na zębach naturalnych i wszczepach dentystycznych. Część 1: Stałe uzupełnienia protetyczne z oparciem na zębach naturalnych. Implantoprotetyka, 2007, 4, 29, 13-18.
3. Özcan M.: Fracture reasons in ceramic-fused-to-metal restorations. J. Oral Rehabil., 2003, 30, 3, 265-269.
4. Yanikoglu N.: The repair methods for fractured metal-porcelain restorations: A review of literature. Eur. J. Prosthodont. Restor. Dent., 2004, 12, 161-165.
5. Al-Moaleem M.M. i wsp.: Repairing of fractured metal ceramic restorations: techniques review. Int. J. Contemp. Dent., 2013, 4, 1, 21-30.
6. Pryliński M., Piotrowski P.: Badania siły wiązania wewnątrzustnych systemów do naprawy uzupełnień ceramiczno-metalowych. Dent. Forum, 2008, 36, 23-26.
7. Kot K., Grocholewicz K., Lipski M.: Jak postąpić z uszkodzoną licówką porcelanową?. Mag. Stomatol., 2017, 27, 4, 84-87.
8. Macura A. i wsp.: Materials and methods used for repairing damaged veneering porcelain in permanent complex prosthetic restorations – review of literature. J. Stoma., 2013, 66, 2, 221-230.
9. Krysiński Z., Andrysiak P.: Porównanie zastosowań sześciu ściągaczy do koron. Protet. Stomatol., 2002, 52, 173-177.
10. Aslam A. i wsp.: Intraoral repair protocols or fractured metal-ceramic restorations – literature review. S. Afr. Dent. J., 2018, 73, 1, 35-41.

Fot. Pixabay.com