Proces transmigracji kła w żuchwie na podstawie opisu przypadku 12-letniej pacjentki

Proces transmigracji kła w żuchwie na podstawie opisu przypadku 12-letniej pacjentki

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 6.15 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł

Transmigration process of the mandibular canine in 12-year-old patient – case report

Liliana Szyszka-Sommerfeld, Agata Budzyńska, Hanna Bielawska-Victorini, Krzysztof Woźniak

Streszczenie
Celem pracy było przedstawienie postępowania diagnostyczno- leczniczego u 12-letniej pacjentki, u której rozpoznano wadę zgryzu klasy II i nieprawidłowości zębowe oraz nieprawidłowy kierunek wyrzynania się kła dolnego lewego, który uległ transmigracji. W planie leczenia uwzględniono ortodontyczno-chirurgiczne wprowadzenie dolnego kła do łuku.

Abstract
The aim of the study was to present the diagnostics and therapeutic procedures in a 12-year-old female patient, who was diagnosed with Class II malocclusion and dental abnormalities, as well as abnormal eruption of the mandibular left canine, which had been transmigrated. The treatment plan included orthodontic-surgical procedures to bring the mandibular canine into the dental arch.


Hasła indeksowe: transmigracja, ząb zatrzymany, leczenie ortodontyczno-chirurgiczne

Key words: transmigration, impacted tooth, orthodontic-surgical treatment

PIŚMIENNICTWO
1. Sławatyńska A., Dunin-Wilczyńska I.: Zatrzymanie dolnego kła spowodowane transmigracją kła strony przeciwnej – opis przypadku. Forum Ortod., 2009, 5, 1, 11-16.
2. Syryńska M., Budzyńska A.: Występowanie kłów górnych jedno- i obustronnie zatrzymanych i ich położenie w łuku zębowym w zależności od płci i wieku. Ann. Acad. Med. Stetin., 2008, 54, 2, 132-137.
3. Syryńska M., Budzyńska A., Miedzik M.: Diagnostyka zatrzymanego kła górnego. Forum Ortod., 2006, 2, 5, 125-135.
4. Aydin U., Yilmaz H.H., Yildirim D.: Incidence of canine impaction and transmigration in a patient population. Dentomaxillofac. Radiol., 2004, 33, 164-169.
5. Shapira Y., Kuftinec M.: Unusual intraosseous tramsmigration of a palataly impacted canine. Am. J. Orthod. Dentofac. Orthop., 2005, 127, 360-363.
6. Javid B.: Transmigration of impacted mandibular cuspids. Int. J. Oral Surg., 1985, 14, 547-549.
7. Becker K., Doliński J., Truszel M.: Transmigracja kła żuchwy. Opis przypadku na tle przeglądu literatury. Por. Stomatol., 2005, 7, 5-10.
8. Joshi M. R.: Transmigrant mandibular canines: a record of 28 cases and a retrospective review of the literature. Angle Orthod., 2001, 71, 1, 12-22.
9. Plakwicz P., Zadurska M., Czochrowska E.M. i wsp.: Charakterystyka uzębienia pacjentów z transmigracją kła w żuchwie. Forum Ortod., 2017, 13, 5-14.
10. Howard R.D.: The anomalous mandibular canine. Br. J. Orthod., 1976, 3, 117-119.
11. Mupparapu M.: Patterns of intra-osseous transmigration and ectopic eruption of mandibular canines: a review of the literature and report of nine additional cases. Dentomaxillofac. Radiol., 2002, 31, 355-360.
12. Camilleri S., Scerri E.: Transmigration of mandibular canines- a review of the literature and a report of five cases. Angle Orthod., 2003, 73, 6, 753-762.

Fot.: Pixabay.com