Opracowanie ubytków metodą abrazji powietrznej u pacjentów gerostomatologicznych – przypadki kliniczne

Opracowanie ubytków metodą abrazji powietrznej u pacjentów gerostomatologicznych – przypadki kliniczne

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 6.15 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł

Cavity preparation by air abrasion in the gerostomatological patients – case reports

Justyna Sokołowska, Magdalena Wilczyńska-Borawska

Streszczenie
W pracy opisano przypadki opracowania ubytków za pomocą piaskarki abrazyjnej u osób starszych wymagających znieczulenia miejscowego przy tradycyjnym leczeniu. Zastosowana metoda abrazji powietrznej polega na ścieraniu tkanek twardych zęba strumieniem proszku ściernego, wydobywającego się pod odpowiednim ciśnieniem. Celem kinetycznego opracowania ubytku było zachowanie maksymalnej ilości tkanek własnych zęba i zwiększenie adhezji materiału kompozytowego w przypadkach, w których tradycyjna preparacja nadmiernie osłabiłaby ząb.

Abstract
The aim of the study was to describe cases of cavity preparation by air abrasion in the elderly requiring local anaesthesia in traditional treatment. The applied method of air abrasion consists of abrading hard tissues of the tooth using a stream of abrasive powder emitted under appropriate pressure. Kinetic cavity preparation was used to preserve the maximum amount of tooth's tissues and increase the adhesion of the composite material in cases where the traditional preparation would excessively weaken the tooth.


Hasła indeksowe: abrazja powietrzna, kinetyczne opracowanie ubytku, stomatologia minimalnie inwazyjna

Key words: air abrasion, kinetic cavity preparation, minimally intervention dentistry

PIŚMIENNICTWO
1. Jingarwar M.M., Bajwa N.K., Pathak A.: Minimal intervention dentistry – a new frontier in clinical dentistry. J. Clin. Diagn. Res., 2014, 8, 4-8.
2. Mróz-Żurawska M., Sroczyk M., Szmidt M.: Próba zastąpienia tradycyjnej metody leczenia próchnicy metodą abrazji powietrznej w uzębieniu dzieci negatywnie nastawionych do zabiegów stomatologicznych. Nowa Stomatol., 2004, 3, 109-113.
3. Hegde V.S., Khatavkar R.A.: A new dimension to conservative dentistry: Air abrasion. J. Conserv. Dent., 2010, 13, 4-8.
4. Organa J., Opalko K., Kozakiewicz M.: Odczucie bólu podczas opracowywania przyszyjkowych ubytków niepróchnicowego pochodzenia metodą abrazji powietrznej. Stomatol. Współcz., 2010, 17, 8-14.
5. Aminabadi N.A. i wsp.: Class III restoration of anterior primary teeth: in vitro retention comparison of conventional, modified and air-abrasion treated preparations. J. Dent. Res. Dent. Clin. Dent. Prospects, 2014, 8, 89-94.
6. Jodkowska E., Małkiewicz K.: Siła połączenia materiału uszczelniającego ze szkliwem w zależności od metody opracowania powierzchni zęba. Nowa Stomatol., 2008, 4, 135-140.
7. Perkowska M.: Współczesne poglądy na temat leczenia próchnicy na podstawie piśmiennictwa. Nowa Stomatol., 2010, 2, 78-81.
8. Arora A. i wsp.: A comparative evaluation of dental hypersensitivity and microleakage associated with composite restorations in cavities preconditioned with air abrasion – an ex vivo study. Contemp. Clin. Dent., 2012, 3, 306-313.
9. Hassan U. i wsp.: Cutting of different dental materials utilized in air abrasion system. Int. J. Health. Sci. (Qassim), 2017, 11, 23-27.
10. Organa J., Opalko K., Sokołowski G.: Wpływ abrazji powietrznej na siłę połączenia systemu wiążącego FuturaBond DC ze szkliwem i zębiną w teście wytrzymałości na ścinanie. Mag. Stomatol., 2012, XXII, 11, 18-24.
11. Jańczuk Z. i wsp.: Stomatologia zachowawcza z endodoncją. Zarys kliniczny. PZWL, Warszawa 2014, 487-494.

Fot. Pixabay.com