Zastosowanie dezynfekcji fotoaktywnej w leczeniu próchnicy zębów

Zastosowanie dezynfekcji fotoaktywnej w leczeniu próchnicy zębów
Use of photo activated disinfection in the treatment of dental caries

Dariusz Paliga, Renata Paliga, Radosław Maksymowicz, Joanna Wysokińska-Miszczuk

Streszczenie
W pracy omówiono zasady działania dezynfekcji fotoaktywnej wraz z mechanizmem aktywacji tlenu molekularnego na poziomie komórek bakteryjnych. Na podstawie własnych przypadków klinicznych przedstawiono możliwości zastosowania PDI (photodynamic inactivation) w endodoncji, periodontologii oraz implantologii.

Abstract
The study describes the principles of action of photo activated disinfection together with the mechanism of activation of molecular oxygen at the level of bacterial cells. On the basis of personal clinical cases there is a presentation of the use of PDI (photodynamic inactivation) in conservative dentistry, endodontics, periodontology and implantology.

Obejrzyj film:Zobacz galerię:Artykuł ukazał się w nr 6/2017 Magazynu Stomatologicznego