Odsłonięcie powierzchni korzenia zęba za pomocą polskiego, wielofalowego lasera diodowego SMARTm. Opis przypadku. Artykuł z filmem

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 5.40 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
Exposure of root surface using a Polish multiwave diode SMARTm laser. Case description

Renata Paliga i Dariusz Paliga

Streszczenie
W artykule przedstawiono przypadek pacjentki wymagającej wykonania wkładu lanego korzeniowego z zatrzaskiem osiowym Rhein’83. Podczas poszczególnych etapów pracy wykorzystywano polski laser diodowy o różnych długościach fali.  W  przypadku leczenia endodontycznego zęba i chirurgicznej korekty błony śluzowej jamy ustnej stosowano laser o długości fali 980 nm, a pod koniec zabiegu – w celu przyspieszenia gojenia się rany oraz zmniejszenia bólu i obrzęku pozabiegowego – wykorzystano czerwony laser biostymulacyjny o długości fali 635 nm.
 
Hasła indeksowe: laser diodowy, dezynfekcja kanału korzeniowego, laser 980 nm, laser 635 nm, biostymulacja, fototermiczne odkażanie kanałów, laser wielofalowy 

Summary
The article describes a case of a female patient requiring a cast axial precision attachment using  Rhein’83. During the different stages use was made of a Polish  made laser with various wavelengths. In the case of endodontics and surgical correction of the oral mucous membrane use was made of laser of 980 nm wavelength, and at the end of the procedure – with the aim of accelerating
healing and reducing of pain and postoperative swelling – use was made of the red biostimulatory laser of wavelength 635 nm.
 
Key words: diode laser, disinfection of root canal, 980 nm laser, 635 nm laser, biostimulation, photothermic disinfection of canals, multi wavelength laser

PIŚMIENNICTWO
1. Dembowska E. i wsp.: Lasery w stomatologii. Wyd. Czelej, Lublin 2015, 78-111, 171-189, 343-356.
2. Sawabe M.. i wsp.: Gingival tissue healing following Er:YAG laser ablation compared to electrosurgery in rats. Lasers Med Sci., 2015, 2, 30, 2, 875-883.
3. Chandna S., Kedige S.D.: Evaluation of pain on use of electrosurgery and diode lasers in the management of gingival hyperpigmentation: a comparative study. J. Indian. Soc. Periodontol., 2015, 19, 1, 49-55.
4. Sobouti F. i wsp.: Effects of laser-assisted cosmetic smile lift gingivectomy on postoperative bleeding and pain in fixed orthodontic patients: a controlled clinical trial. Prog. Orthod., 2014, 15, 66.   
5. Bains V.K., Gupta S., Bains R.: Lasers in periodontics: an overview. J. Oral Health Com. Dent., 2010, 4 Suppl.,  29-34.
6. Verma S.K. i wsp.:  Laser in dentistry: an innovative tool in modern dental practice. Natl. J. Maxillofac. Surg., 2012, 3, 2, 124-132. 
7. Lee E.A.: Laser-assisted gingival tissue procedures in esthetic dentistry. Pract. Proced. Aesthet. Dent., 2006, 18, 9 Suppl., 2-6.
8. Łoskot E.: Dlaczego laseroterapia jest lepsza od farmakologii? e-Dentico, 2013, 4, 44, 120-123.
9. Shankar B.S. i wsp.: Laser gingivectomy & gingivoplasty.  J. Int. Oral Health, 2013, 2, 5, 1, 83-87.
10. Mikołajczyk M.: Laseroterapia w endodoncji. Forum Stomatologii Praktycznej, 2014, 5/6, 30-42.
11. Asnaashari M., Safavi N.:   Disinfection of contaminated canals by different laser wavelengths, while performing root canal therapy. J. Lasers Med. Sci., 2013, 4, 1, 8-16.
12. de Souza E.B. i wsp.: High-power diode laser in the disinfection in depth of the root canal dentin. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod., 2008, 7, 106, 1, e68-72.
13. Aghamohammadi D. i wsp.: Effect of low level laser application at the end of surgery to reduce pain after tonsillectomy in adults. J. Lasers Med. Sci., 2013 4, 2, 79-85.
14. Kreisler M.B. i wsp.: Efficacy of low level laser therapy in reducing postoperative pain after endodontic surgery – a randomized double blind clinical study. Int. J. Oral Maxillofac. Surg., 2004, 33, 1, 38-41.
15. Aras M.H., Güngörmüş M.: The effect of low-level laser therapy on trismus and facial swelling following surgical extraction of a lower third molar. Photomed Laser Surg., 2009, 27, 1, 21-24.
16. Kawakami T. i wsp.: The effectiveness of GaA1As semiconductor laser treatment to pain decrease after irradiation, 1989, 8, 1, 57-62.
17. Nesioonpour S. i wsp.: Does low-level laser therapy enhance the efficacy of intravenous regional anesthesia? Pain Res. Manag., 2014, 19, 6, e154-e158.
18. Borchers R.: Comparison of diode lasers in soft-tissue surgery using cw- and superpulsed mode: an in vivo study. Master Thesis RWTH Aachen, 2008.