Magazyn Stomatologiczny, 5/2017

Temat numeru: Z radiologią za pan brat

W numerze:

  • Zespół cichej zatoki jako powikłanie po ekstrakcji trzeciego zęba trzonowego – opis przypadku
  • Znaczenie tomografii wolumetrycznej (CBCT)  w planowaniu leczenia ortodontycznego i diagnostyce
  • Diagnostyka obrazowa zatok szczękowych dla lekarzy dentystów

12
Luiza Grzycka-Kowalczyk
Diagnostyka obrazowa zatok szczękowych dla lekarzy dentystów
26

Iwona Janocha-Ziemba, Joanna Woźniak-Busz, Eliza Górniak
Znaczenie tomografii  wolumetrycznej (CBCT) w planowaniu leczenia ortodontycznego i diagnostyce. Opis przypadków

34

Katarzyna Sopińska, Katarzyna Majchrowska, Natalia Olszewska, Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska
Radiologiczna ocena stanu zdrowia przyzębia wierzchołkowego u dorosłych pacjentów z regionu łódzkiego

40

Oskar Armata, Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska
Wartość diagnostyczna tomografii komputerowej wiązki stożkowej w rozpoznawaniu poprzecznych złamań korzeni zębów. Badania in vitro

48
Kursy i szkolenia doskonalące
56
ANGIELSKI DLA STOMATOLOGÓW – WYTYCZNE I PROCEDURY
Ingrid Różyło-Kalinowska
Wspólne stanowisko AAE (Amerykańskiego Stowarzyszenia Endodontów) i AAOMR (Amerykańskiej Akademii Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej). Zastosowanie tomografii stożkowej w endodoncji – aktualizacja 2015/2016
64
Monika Litko, Jacek Szkutnik, Marcin Berger, Ingrid Różyło-Kalinowska
Położenie głów żuchwy w obrazie tomografii wolumetrycznej u chorych z trzaskami w stawach skroniowo-żuchwowych
70
Agata Durawa, Karolina Markiet, Izabela Oleszkiewicz, Małgorzata Jelitto-Górska, Edyta Szurowska
Zespół cichej zatoki jako powikłanie po ekstrakcji trzeciego zęba trzonowego – opis przypadku
74
Katarzyna Różyło, Magdalena Piskórz, Ingrid Różyło-Kalinowska
Porównanie przydatności badań dwuwymiarowych i trójwymiarowych do oceny wypełnienia kanałów MB1 i MB2 w zębach trzonowych szczęki
82
Katarzyna Denkiewicz, Katarzyna Dybciak, Katarzyna Paszkowska, Ingrid Różyło-Kalinowska
Kiedy na zdjęciu pantomograficznym pojawia się rekin?
86
T. Katarzyna Różyło, Dorota Florczak, Magdalena Kozek, Ingrid Różyło-Kalinowska
Różne oblicza zęba siecznego przyśrodkowego szczęki
90

Karolina Markiet, Agata Durawa, Izabela Oleszkiewicz, Edyta Szurowska
Obraz radiologiczny rogowaciejąco-torbielowatego guza zębopochodnego. Studium dwóch przypadków i przegląd piśmiennictwa

96

SPECJALISTA RADZI
Ingrid Różyło-Kalibnowska
Czy radiolodzy mają rację, każąc pacjentom zdejmować aparat ortodontyczny przed badaniem MRI

98
STRESZCZENIA
Kinga Kaczor
Przedzabiegowa ocena miejsc wszczepienia implantów z wykorzystaniem pantomografii i stożkowej tomografii komputerowej – wpływ specjalizacji medycznej
100
Grażyna Godlewska-Nosseir 
Ciekawostki stomatologiczne
101
WYDARZENIA
102
Justyna Stasieńko, Dariusz Paliga,  Marek J. Matczak
Realizacja wymogów prawnych dotyczących dokumentacji indywidualnej wewnętrznej w istniejącym na rynku oprogramowaniu dla gabinetów i klinik stomatologicznych
108
Marzena Pytlarz
Z medycznej wokandy. Odpowiedzialność za krzywdę spowodowaną niedbalstwem

Szanowni Państwo,
tak jak w poprzednich latach – i w tym roku majowy numer „Magazynu Stomatologicznego” jest poświęcony radiologii stomatologicznej, a redakcji naukowej po raz kolejny podjęła się Pani prof. dr hab. n. med. Ingrid Różyło‑Kalinowska. Jak zawsze, również w bieżącym wydaniu zamieściliśmy wiele interesujących artykułów dotyczących radiologicznego obrazowania różnych struktur twarzoczaszki, a więc nie tylko uzębienia, lecz także zatok szczękowych i stawów skroniowo-żuchwowych. Począwszy od tego numeru, zmienia się forma ANGIELSKIEGO DLA STOMATOLOGÓW. W dziale tym pojawią się bowiem dokładne tłumaczenia wytycznych europejskich i amerykańskich towarzystw dotyczące diagnostyki czy leczenia stomatologicznego. Na początek przygotowaliśmy tłumaczenie wspólnego stanowiska Amerykańskiego Stowarzyszenia Endodontów oraz Amerykańskiej Akademii Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej poświęcone zastosowaniu tomografii stożkowej w endodoncji. Mam nadzieję, że taka forma nauki języka angielskiego umożliwi nie tylko poznanie nowych słów i zwrotów, lecz także wzbogaci Państwa wiedzę fachową.

 prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski