Magazyn Stomatologiczny, 3/2017

Temat numeru: Stomatologia odtwórcza

W numerze:
  • Tomografia stożkowa w diagnostyce wczesnej resorpcji zewnętrznej. ARTYKUŁ Z FILMEM
  • Stomatologia biofunkcjonalna – koncepcja EFP
  • Porównanie metod wprowadzania danych w istniejącym na rynku oprogramowaniu dla gabinetów i klinik stomatologicznych

12
Natalia Zofia Bołtromiuk, Anna Stocka, Wojciech Kondrat
Endokorony jako alternatywna metoda odbudowy zębów bocznych po leczeniu kanałowym – przegląd piśmiennictwa (część I)
18
Camillo D’Arcangelo
Stomatologia biofunkcjonalna – koncepcja EFP
30
Armin Nedjat
Wykorzystanie zębów usuniętych jako autogennego przeszczepu kostnego
34
Gabriela Pękała, Michał Kulikowski, Marlena Michałowska, Maciej Kuczyński, Jacek Kotyński, Katarzyna Taraszkiewicz-Sulik
Odbudowa utraconej funkcji żucia z zastosowaniem protez kombinowanych – opis przypadku
40
Kursy i szkolenia doskonalące
48
Angielski dla stomatologów
Lesson 75. Part fourty-one: damaged porcelain veneer’s repair
52
T. Katarzyna Różyło,  Ingrid Różyło-Kalinowska,  Dorota Florczak, Magdalena Kozek
“Kissing molars” – rzadki przypadek zatrzymania zębów trzonowych
56
Grzegorz Trybek, Piotr Makowiecki, Magda Aniko-Włodarczyk, Katarzyna Schneider, Olga Preuss, Katarzyna Grocholewicz
Ozonoterapia w praktyce ogólnostomatologicznej
62
Magdalena Przyborowska-Kość, Magdalena Ożóg, Lucyna Sroga-Szajer
Zastosowanie ekstruzji ortodontycznej w przypadku poddziąsłowego złamania koronowo-korzeniowego zęba – opis przypadku
66
Karolina Iwan-Filarska, Anna Borkowska-Chwieśko
Resorpcje patologiczne zębów stałych
74
Anna Kwiecień
Woski dentystyczne stosowane w protetyce stomatologicznej. Przegląd piśmiennictwa
83
Marta Kusa-Podkańska, Anna Surtel, Marta Skiba-Tatarska, Joanna Wysokińska-Miszczuk
Efektywność przedproceduralna płynu GUM Paroex 0,12% CHX® – badania wstępne
88
Ingrid Różyło-Kalinowska
Tomografia stożkowa w diagnostyce wczesnej resorpcji zewnętrznej – opis przypadku
Artykuł z filmem
OBEJRZYJ FILM
96
SPECJALISTA RADZI
Mariusz Lipski, Alicja Nowicka
Jak postąpić w przypadku zęba z niezakończonym rozwojem wierzchołka korzenia i wyłuszczoną w znieczuleniu miazgą?
100
STRESZCZENIA
Kinga Kaczor
Ektopowe trzecie zęby trzonowe umiejscowione w okolicy wcięcia żuchwy – etiologia, diagnostyka obrazowa i metody leczenia
102
Z SIECI
104
WYDARZENIA
108
Marzena Pytlarz
Co nowego w prawie? – styczeń 2017
114
Dariusz Paliga, Justyna Stasieńko, Marek Matczak
Porównanie metod wprowadzania danych w istniejącym na rynku oprogramowaniu dla gabinetów i klinik stomatologicznych

Szanowni Państwo,

 
Marcowe wydanie „Magazynu Stomatologicznego” poświęciliśmy STOMATOLOGII ODTWÓRCZEJ. W pierwszym z czterech bardzo różnych pod względem treści artykułów dotyczących tego zagadnienia omówione zostały endokorony jako alternatywne rekonstrukcje w odcinku bocznym uzębienia po leczeniu endodontycznym. Drugi prezentuje metodę kompleksowego leczenia problemów o charakterze  estetycznym i funkcjonalnym polegającą m.in. na wykonaniu licówek w przednim odcinku uzębienia, a następny coraz popularniejszy sposób uzyskiwania  materiału kościozastępczego z usuniętych zębów pacjenta. „Temat miesiąca” zamyka artykuł przedstawiający leczenie  protetyczne pacjentki polegające na wykonaniu protezy kombinowanej górnej na zatrzaskach kulkowych oraz tradycyjnej protezy szkieletowej dolnej.

Pod koniec numeru, jak zawsze, streszczenie ciekawego artykułu z piśmiennictwa światowego, tym razem dotyczącego ektopowych  trzecich zębów trzonowych umiejscowionych  w okolicy wcięcia żuchwy.  
 
Liczę, że każdy z Państwa znajdzie w tym numerze coś interesującego dla siebie.

 
Prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski