Magazyn Stomatologiczny, 12/2016

TEMAT NUMERU: Błędy, powikłania i niepowodzenia w leczeniu stomatologicznym

W numerze:

  • Replantacja zębów – błędy i niepowodzenia na podstawie opisu przypadków
  • Rozwiązanie problemu złamania poddziąsłowego korony zęba przedtrzonowego – opis przypadków
  • Reinkluzja – etiologia, diagnostyka, ocena kliniczna i radiologiczna, postępowanie kliniczne

12
Anna Jarząbek, Ilona Wieczkowska, Magdalena Gońda-Domin, Karolina Węsierska, Rafał Rojek, Joanna Mikołajczyk
Replantacja zębów – błędy i niepowodzenia na podstawie opisu przypadków
20
Danuta Lietz-Kijak, Paulina Strzelecka, Elżbieta Kubala,  Łukasz Kopacz, Marta Grzegocka, Edward Kijak
Algorytm leczenia powikłań chirurgicznych z wykorzystaniem zabiegów fizjoterapii stomatologicznej – opis przypadku
26
Elżbieta Dembowska, Izabela Zawadzka, Małgorzata Mazurek-Mochol, Kamila Kozak, Janina Czuryszkiewicz-Cyrana
Niewłaściwe postępowanie kliniczne jako czynnik ryzyka wystąpienia zapaleń okołowszczepowych
36
Klaudia Kazubowska, Jakub Hadzik, Marzena Dominiak
Jatrogenne porażenie nerwu zębodołowego dolnego i nerwu językowego – zapobieganie i leczenie niechirurgiczne – na podstawie przeglądu piśmiennictwa i doświadczeń własnych
42
Kursy i szkolenia doskonalące
46
Angielski dla stomatologów
Lesson 72. Part thirty-eight: tooth injury
50
Tomasz Dąbrowa i Włodzimierz Więckiewicz
Możliwości kształtowania powierzchni ciernej cylindrycznych zaczepów teleskopowych
56
Mateusz Radwański, Halina Pawlicka
Opracowanie kanałów korzeniowych narzędziami maszynowymi – opis przypadków
62
Joanna Woźniak-Busz, Eliza Górniak, Iwona Janocha-Ziemba
Reinkluzja – etiologia, diagnostyka, ocena kliniczna i radiologiczna, postępowanie kliniczne. Przegląd piśmiennictwa
66
Adam Romaniuk-Demonchaux
Addycyjna technika odbudowy filaru korony zęba leczonego endodontycznie w powtórnym leczeniu odtwórczym – analiza problemu
78
Magdalena Sulewska, Ewa Dolińska, Wojciech Sobaniec, Małgorzata Pietruska, Jan Pietrus
Ocena wybranych parametrów przyzębia pacjentów z zespołem Downa
84
ARTYKUŁ Z FILMAMI
Dariusz Paliga, Renata Paliga, Radosław Maksymowicz, Joanna Wysokińska-Miszczuk
Rozwiązanie problemu złamania poddziąsłowego korony zęba przedtrzonowego – opis dwóch przypadków
OBEJRZYJ FILMY 
94
SPECJALISTA RADZI  
Materiały do pokrycia bezpośredniego miazgi zębów. Czas uformowania się wierzchołka korzenia podczas apeksyfikacji wodorotlenkiem wapnia
96
STRESZCZENIA
Kinga Kaczor
Utracony ząb: ciekawy przypadek zapalenia płuc spowodowanego aspiracją ciała obcego
98
Marzena Pytlarz
Co nowego w prawie – październik 2016
102
Z SIECI
104
Stanisław Majewski
Nestorka krakowskiej stomatologii uniwersyteckiej profesor ZOFIA KNYCHALSKA-KARWAN (1922-2016)
105
WYDARZENIA
108
Tomasz Grotowski – Aosta piękna także w lecie
110
Joanna Gadomska, Natalia Rogulska, Katarzyna Brus-Sawczuk
Rola właściwej higieny jamy ustnej oraz profesjonalnych zabiegów stomatologicznych w utrzymaniu wszczepów zębowych

Szanowni Państwo,
 
Ostatni tegoroczny numer „Magazynu Stomatologicznego” dotyczy BŁĘDÓW, POWIKŁAŃ I NIEPOWODZEŃ W LECZENIU STOMATOLOGICZNYM. Trzy prace z 4 zamieszczonych w temacie miesiąca to opisy przypadków. Mnie szczególnie zainteresowała praca prezentująca błędy i niepowodzenia replantacji zębów oraz publikacja dotycząca  jatrogennego porażenia nerwu zębodołowego dolnego i nerwu językowego. Natomiast w dziale STOMATOLOGIA PRAKTYCZNA zamieściliśmy m.in. ciekawą pracę dotyczącą możliwości kształtowania powierzchni ciernej cylindrycznych zaczepów teleskopowych oraz prace typu CASE SHOW prezentujące: trudne przypadki leczenia endodontycznego i addycyjną technikę odbudowy filaru korony zęba leczonego endodontycznie w powtórnym leczeniu odtwórczym.  
 
Kolejny dział to: NOWOCZESNE LECZENIE – METODY, TECHNIKI, NARZĘDZIA, w którym znajdą Państwo dość szczegółowy opis postępowania w przypadku złamania poddziąsłowego korony zęba, a pod  koniec numeru, jak zawsze, omówienie artykułu z piśmiennictwa światowego. Tym razem jest to opis poważnego powikłania w postaci zapalenia płuc spowodowanego aspiracją zęba.
 
Kończąc, jako że święta za pasem, życzę Naszym Czytelnikom i Autorom publikującym na łamach Magazynu wspaniałych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego, obfitującego w sukcesy Nowego Roku 2017.

prof. dr hab. med. Mariusz Lipski