Magazyn Stomatologiczny, 5/2015

Temat miesiąca: Z rentgenem wśród kanałów korzeniowych (i nie tylko)

W numerze:                
  • Mały atlas radiologiczny  – anatomia rentgenowska zdjęć wewnątrzustnych i zdjęć pantomograficznych
  • Wartość diagnostyczna CBCT w planowaniu koronektomii – aspekt chirurgiczny i psychologiczno-etyczny
  • Radiologiczne monitorowanie leczenia endodontycznego  –  obserwacje własne
  • Implantologia wspomagana komputerowo

12
Magdalena Piskórz, Marlena Madejczyk, Tomasz Piskórz, Teresa Bachanek, T. Katarzyna Różyło
Szesnaście kanałów korzeniowych w ośmiu jednokorzeniowych zębach żuchwy – opis przypadku
18
T. Katarzyna Różyło, Ingrid Różyło-Kalinowska, Katarzyna Gruszka, Dorota Florczak
Diagnostyka radiologiczna nowotworów na zdjęciach pantomograficznych w codziennej praktyce stomatologicznej
25
Artur Matthews-Brzozowski i Maja Matthews-Kozanecka
Wartość diagnostyczna CBCT w planowaniu koronektomii – aspekt chirurgiczny i psychologiczno-etyczny
30
Krystyna Pietrzycka i Halina Pawlicka
Radiologiczne monitorowanie wyników leczenia endodontycznego  –  obserwacje własne
36
Tomasz Kulczyk  i Adam Zawadka
Subtrakcja komputerowa zdjęć rentgenowskich w ocenie wyników leczenia endodontycznego dużych zmian zapalnych tkanek okołowierzchołkowych
44
Kursy i szkolenia doskonalące
50
Angielski dla stomatologów
Lesson 55. Part twenty-one: tooth whitening
54
Ingrid Różyło-Kalinowska, Edyta Jaroszewicz, Paweł Kalinowski
Ocena wartości zastosowania filtrów obrazu cyfrowego w pomiarach kanałów korzeniowych
61
Danuta Lietz-Kijak, Paulina Strzelecka, Elżbieta Kubala, Barbara Stępniak, Edward Kijak
Obrazowanie próchnicy na powierzchniach stycznych zębów trzonowych i przedtrzonowych bez wykorzystania promieniowania rentgenowskiego
68
Piotr Ramlau, Patryk Ścibior, Marian Tomasz Nowaczyk, Małgorzata Bruska, Antoni Radziemski, Mateusz Krajecki, Tomasz Kulczyk
Ocena  częstości występowania kanałów dodatkowych żuchwy w badaniach metodą tomografii stożkowej
72
Edward Kijak, Danuta Lietz-Kijak, Bogumiła Frączak,  Grażyna Wilk
Przypadkowe wykrywanie zmian chorobowych zatok obocznych nosa  w badaniu tomografii wolumetrycznej w przebiegu diagnostyki  różnicowej dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych
78
Katarzyna Olczak, Karol Szlązak, Wojciech Święszkowski, Halina Pawlicka  
Wykorzystanie mikrotomografii do oceny morfologii kanałów korzeniowych w warunkach in vitro. Doniesienie wstępne
84
Tomasz Smektała, Marcin Tutak, Marcin Jędrzejewski, Marta Kłonica, Marcin Metlerski, Katarzyna Sporniak-Tutak
Implantologia wspomagana komputerowo
92
T. Katarzyna Różyło, Ingrid Różyło-Kalinowska, Katarzyna Gruszka, Dorota Florczak
Mały atlas radiologiczny  – anatomia rentgenowska zdjęć wewnątrzustnych i zdjęć pantomograficznych
100
SPECJALISTA RADZI  
Czy specjalista periodontolog jest uprawniony do opisywania pantomogramu  w zakresie większym niż przyzębie
102
STRESZCZENIA
Małgorzata Strycharz-Dudziak
Skuteczność tomografii wolumetrycznej (CBCT) w ocenie zatrzymanych trzecich zębów trzonowych żuchwy: przegląd piśmiennictwa na podstawie hierarchicznego modelu opartego na dowodach
106
Z SIECI
108
Nagrodzeni krzyżówkowicze
115
Alina Wrzyszcz-Kowalczyk, Katarzyna Herman, Dagmara Piesiak-Pańczyszyn, Monika Mysiak-Dębska, Katarzyna Dębska-Łasut
Nawyki żywieniowe a stan zdrowia jamy ustnej studentów stomatologii i innych wrocławskich uczelni
123
Mateusz Maciejczyk, Barbara Maria Dąbrowska, Beata Sawczuk, Mateusz Falkowski,  Jan Borys, Halina Car
Polekowe zaburzenia wydzielania śliny – znaczenie kliniczne
127
Michał Skórka i Grzegorz Kubiński
Ziarniniak szczelinowaty. Praca poglądowa

Szanowni Państwo,
 
Majowy numer „Magazynu Stomatologicznego” jest poświęcony rentgenodiagnostyce stomatologicznej i radiologii szczękowo­‍‑twarzowej. Redakcji naukowej po raz kolejny podjęła się p. prof. dr hab. n. med. Ingrid Różyło­‍‑Kalinowska, która dokonała niezwykle trafnego wyboru prac. Bez diagnostyki rentgenowskiej nie sposób sobie dziś wyobrazić endodoncji, prac poświęconych tej specjalności stomatologii jest więc najwięcej. W numerze zamieściliśmy także publikacje dotyczące diagnostyki radiologicznej próchnicy i nowotworów oraz, jak co miesiąc, artykuł implantologiczny, w którym omówiono rodzaje szablonów, procedurę ich wykonania, wyniki i powikłania związane z ich użyciem oraz czynniki wpływające na dokładność implantacji z zastosowaniem szablonów.
 
Mam nadzieję, że każdy z naszych Czytelników znajdzie w tym wydaniu coś, co go zainteresuje.
 
prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski