Magazyn Stomatologiczny, 4/2015

Temat miesiąca: Trudności w leczeniu stomatologicznym

W numerze:                
  • Patologiczna migracja zębów w przebiegu chorób przyzębia – diagnostyka i leczenie w materiale własnym
  • Martwakowe zapalenie części zębodołowej żuchwy spowodowane mortalną dewitalizacją miazgi zębów – opis przypadku
  • Wybrane klasyfikacje szyn zwarciowych w ujęciu klinicznym
  • Zapalenie tkanek okołowszczepowych (periimplantitis)

12
Piotr Frączak, Aleksandra Orłowska, Katarzyna Sosińska, Bogumiła Frączak
Problemy w leczeniu protetycznym pacjentów z chorobą Parkinsona –  opis przypadków
18
Marcin Adamiecki, Anna Dudko, Sebastian Kłosek
Patologiczna migracja zębów w przebiegu chorób przyzębia – diagnostyka i leczenie w materiale własnym
26
Bartłomiej Górski
Leczenie ubytków kostnych w furkacjach korzeni. Część II. Metoda tunelowa i sterowana regeneracja tkanek
32
Paweł Świerzy i Małgorzata Zaleska
Martwakowe zapalenie części zębodołowej żuchwy spowodowane mortalną dewitalizacją miazgi zębów – opis przypadku
36
Marta Krasny i Kornel Krasny
Skuteczność autotransplantacji kości jako metody przygotowania zanikłych wyrostków zębodołowych do zabiegu implantacji
40
Paweł Kubasiewicz-Ross, Halina Mochniej, Dorota Mierzwa, Jakub Hadzik
Zębiak zestawny kości żuchwy zawierający 37 odontoidów – opis przypadku
44
Dorota Stankowska
Wymiana nieszczelnego wypełnienia kompozytowego klasy II w zębie trzonowym na estetyczne wypełnienie kompozytowe
58
Jacek Ciesielski
Odbudowa implantoprotetyczna zębów w odcinku przednim szczęki z wykorzystaniem wszczepów cyrkonowych. Część II – protetyczna
62
Monika Ratajek-Gruda, Grażyna Grzesiak-Janas, Jolanta Białkowska-Głowacka
Ekstrakcja zęba zatrzymanego u pacjentki z wrodzonym obrzękiem naczynioruchowym z powodu niedoboru inhibitora C1 esterazy
66
Bartosz Samczyk, Eliza Trzaskowska-Komoń, Jolanta Wojciechowicz, Tomasz Tomaszewski
Przypadek torbieli zawiązkowych u bliźniąt monozygotycznych
70
Mieszko Więckiewicz i Katarzyna Służalec-Więckiewicz
Wybrane klasyfikacje szyn zwarciowych w ujęciu klinicznym
50
Kursy i szkolenia doskonalące
54
Angielski dla stomatologów
Lesson 54. Part twenty: Sutton’s aphthae
74
Marta Kłonica, Marcin Tutak, Marcin Jędrzejewski, Tomasz Smektała, Katarzyna Sporniak-Tutak  
Zapalenie tkanek okołowszczepowych (periimplantitis)
84
Specjalista radzi
Zgoda rodziców (opiekunów) małoletniego na przeprowadzenie wszelkich czynności leczniczych
86
Streszczenia
Ewa Marek
Przypadkowe połknięcie końcówki dmuchawki wodno-powietrznej podczas wykonywania rutynowego zabiegu stomatologicznego. Opis przypadku
88
Z sieci
90
Wydarzenia
92
Monika Puzio
Aconcagua – 6962 m n.p.m. – wyprawa po marzenia
103
Joanna Szczerba-Gwóźdź, Anna Szyszkowska, Mansur Rahnama,  Aneta Komsta
Trudności występujące podczas leczenia zębów przedtrzonowych szczęki
107
Olga Nowakowska i Rafał Szymański
Protezy elastyczne – przegląd piśmiennictwa
110
Natalia Kryszan
Poradnictwo dietetyczne w profilaktyce próchnicy
115
Joanna Jasińska, Katarzyna Kęcka, Kamila Kozak, Alina Wojciechowska, Maria Jasińska  
Czynniki ryzyka i profilaktyka periodontopatii w ocenie pacjentów z zapaleniem przyzębia

Szanowni Państwo,
Podobnie jak poprzednie wydanie, także numer kwietniowy jest urozmaicony pod względem treści. Staraliśmy się, by prace w nim zamieszczone były praktyczne i taki jest też temat miesiąca – Trudności w leczeniu stomatologicznym. Szczególnie polecam Państwu artykuł  dotyczący diagnostyki i leczenia patologicznej migracji zębów w przebiegu chorób przyzębia w materiale własnym autorów oraz opis martwakowego zapalenia części zębodołowej żuchwy spowodowanego środkiem dewitalizującym. Odsyłam również Państwa do działu Vademecum stomatologa; tam m. in. uzyskają Państwo odpowiedź na pytanie dotyczące leczenia dzieci pod nieobecność rodzica.
 
Kończąc, życzę Państwu zdrowych i wesołych Świąt Wielkiej Nocy oraz wiosennego nastroju i serdecznych spotkań z rodziną i przyjaciółmi
 
prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski